Auteur: Admin

Praat mee over Amsterdam autoluw

Op maandagavond 14 december 2015 om 20.00 uur is in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt weer een Buurtenoverleg. Het thema van die avond is: Amsterdam autoluw.

De Binnenkrant zomereditienummer: 66

De zomereditie van De Binnenkrant is digitaal uit. Aankomend weekend is het de bedoeling dat de buurtkrant is bezorgd in de gebieden (buurten); Groot-Waterloo (3), Amstelveldbuurt (4), Weteringbuurt en Leidsebuurt (5) en Zuidelijk deel Stadshart (6). Kunt u niet lang genoeg wachten totdat de krant in uw brievenbus is bezorgd? Lees de nieuwste versie hier.

Meepraten over de Burgwallen Nieuwe Zijde

Op maandag 2 juni is er een buurtbijeenkomst voor bewoners en ondernemers. Centraal thema is het Gebiedsjaarplan 2015. De buurtbijeenkomst vindt dit jaar plaats in het Bungehuis (UvA), Spuistraat 220. Aanvangstijd is 19.15 uur, aanmelden is gewenst en kan via dit e-mailadres: gkuijvenhoven@centrum.amsterdam.nl Klik hier voor meer informatie.

Informatieavond: Herinrichting Muntplein

Op woensdag 28 mei is er weer een informatieavond over de herinrichting van het Muntplein. Ditmaal vindt de informatiebijeenkomst plaats in De Flex 427, in de Kerkstraat 427. Mocht u de plannen willen inzien klik hier.

600 handtekeningen tegen uitbreidingsplannen schoolplein ASVO

Al een aantal weken voeren bewoners actie, die wonen op de Achtergracht/Frederiksplein. Zij maken bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van de ASVO-school. Ze maken bezwaar over de manier hoe zij als bewoners zijn geïnformeerd met de voorgenomen plannen, ze maken bezwaar wat er dreigt te verdwijnen en de bewoners hebben grote bedenkingen betreft de argumenten en de achterliggende gedachte...

Kruidenpluktuin officieel geopend

Zaterdag 17 mei is de Kruidenpluktuin officieel geopend. De tuin is gevestigd aan het 1e Weteringplantsoen. De Kruidenpluktuin wordt beheerd door bewoners die wonen in de Weteringbuurt en de Leidsebuurt. Wilt u foto’s zien van de opening van de Kruidenpluktuin klik hier.

Onderhoudswerkzaamheden tussen Prinsengracht, Lijbaansgracht en Passeerdersgracht

Op maandag 2 juni begint stadsdeel Centrum met onderhoudswerkzaamheden op de bovengenoemde grachten. Voordat de werkzaamheden starten is er nog een wandeling om alles door te nemen. Belangstellenden kunnen meelopen vanaf 17.00 uur. Startpunt is hoek Passeerdersgracht/Lijnbaansgracht. De werkzaamheden behelzen nieuwe bestrating, het verdwijnen van Amsterdammertjes en het creëren van extra fietsparkeerplekken. De werkzaamheden duren 8 weken. Wilt...

Buurtenquête (tot 10 juni in te vullen)

De gemeente Amsterdam heeft een specifieke buurtenquête opgezet. Het is bekend dat het centrumgebied is opgedeeld in vijf deelgebieden. In de vijf deelgebieden komen de diverse buurten van Amsterdam centrum naar voren. De vragen zijn specifiek op buurtniveau ingericht en hebben als thema drukte in de binnenstad, wonen en horeca. Klik hier om te weten wat het doel...

Uitbreiding betaald parkeren

Vanaf 1 juni moeten bezoekers langer betaald parkeren in het stadshart. Nu betalen bezoekers tot 00:00 uur, vanaf 1 juni wordt dat tot 02:00 uur. Het doel hiervan is om de druk op de openbare ruimte te verminderen en dat buurtbewoners met een parkeervergunning hun auto in de avond eerder kunnen parkeren. Lees hier meer over uitbreiding betaald...

Extra Vijzelbuurtoverleg: Herinrichting Muntplein

Op woensdag 21 mei is er een extra Vijzelbuurtoverleg met als onderwerp concept ontwerp herinrichting Muntplein. Tijdens dit overleg worden twee varianten gepresenteerd en kunnen er vragen gesteld worden. Klik hier voor meer informatie over de vergaderlocatie, tijdstip en achtergrondinformatie betreft de twee varianten voor het Muntplein die de Gemeente Amsterdam zou willen bewerkstelligen.

Oude Kerk mag verbouwd worden

De Oude Kerk mag verbouwd worden. De bedoeling is dat de entree verplaatst wordt naar de kerktoren, zodat het Oude Kerksplein zichtbaarder wordt en meer allure krijgt. De vergunningen waren in het najaar van 2013 verleend, maar diverse partijen waaronder de VVAB hadden bezwaar aangetekend. Uiteindelijk heeft de rechter uitspraak gedaan in het voordeel van het stadsdeel. De...

GVB voert werkzaamheden uit op Frederiksplein/Westeinde

Het GVB werkt aan de tramrails rond het Frederiksplein en het Westeinde. De werkzaamheden zijn begonnen op 28 april en zijn afgerond op vrijdag 4 juli. Op sommige dagen wordt er de 24uur aan de rails gewerkt en kan hinder veroorzaken.

Inspraak/informatieavond uitbreiding ASVO-school Frederiksplein 37

Sinds een week krijgt het wijkcentrum ongeruste bewoners aan de telefoon over de onverwachte uitbreidingsplannen van de ASVO-school rondom de Achtergracht en het Frederiksplein. Bewoners maken zich zorgen over hoe de buurt betrokken wordt, want er is al een plan zonder dat de buurt überhaupt is betrokken laat staan ingelicht. Bewoners constateren dat er veel groen gaat verdwijnen,...

Buurtgesprek 1011-gebied en Westelijke Binnestad

Stadsdeel Centrum is bezig met het opstellen van een Jaarplan voor gebied 1011 en de Westelijke Binnenstad. Daar vallen ook buurtgesprekken onder voor input om het Jaarplan vorm te geven. Heeft u een mening, een suggestie, een idee over uw buurt deel het met de ambtenaren van het 1011-gebied of met de ambtenaren van de Westelijke Binnenstad In...

Buurtplatform Zuid

Op 26 mei is er het Buurtplatform Zuid. Bewoners en ondernemers maken hun ideeën en wensen kenbaar voor 2015. Ook worden de stand van zaken besproken van het Jaarplan 2014. De bijeenkomst vindt plaats in het OLVG ziekenhuis, locatie Prinsengracht 769. U kunt inlopen vanaf 18:45 uur. De bijeenkomst start om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur....

50 Bewonersparkeerplaatsen in Stadhuis/Muziektheater

De Gemeente Amsterdam heeft het voor bewoners mogelijk gemaakt om ook te kunnen parkeren in de parkeergarage van het Stadhuis/Muziektheater. Het gaat om 50 parkeerplaatsen in deze garage. Er kan nu in totaal in vier Amsterdamse parkeergarages geparkeerd worden. In totaal gaat het om 550 parkeerplaatsen waar bewoners hun auto kwijt kunnen. Klik hier voor informatie waarom parkeergarages...

Gemeente legt voorstellen inrichting Muntpein aan Amsterdammers voor

De gemeente Amsterdam heeft vandaag het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Muntplein, onderdeel van de Rode Loper, vrijgegeven voor inspraak. Het concept VO Muntplein ligt ter inzage van vrijdag 2 mei t/m donderdag 12 juni 2014. Op het wijkcentrum is het concept in te kijken. Klik hier om het online te bekijken. De gemeente Amsterdam hoort...

Aanleg proefstroken Leidseplein

Vanaf 14 april worden er rondom en op het Leidseplein proefstroken aangelegd. Deze proefstroken worden voor een periode getest op een aantal punten waaronder gladheid. De proefstroken komen op vier punten rondom het Leidseplein. Er zullen diverse soorten natuursteen gebruikt worden. De aanleg gebeurt in twee fases. Klik hier om te weten waar en wanneer de proefstroken worden...

Herinrichting Stromarkt en omgeving

Vanaf april gaan de herinrichtingswerkzaamheden aan de Stromarkt, Koggestraat, Kattengat en Jeroenensteeg van start. Deze werkzaamheden zullen tot september 2014 duren. Klik hier voor meer achtergrondinformatie, besluitvormingsproces en tijdspad.

Maatregelen verkeersoverlast in de Nieuwmarkt, Lastage en Scheepvaarthuisbuurt

Stadsdeel Centrum heeft besloten om geen extra verkeerspalen in bovengenoemd gebied te plaatsen. De voornaamste reden hiervoor is dat woningen slecht bereikbaar worden. Daarvoor in de plaats gaat het stadsdeel vier acties uitwerken. De acties houden het volgende in: 1. Een rijverbod voor zwaar vrachtverkeer op de Kromme Waal en de Kalkmarkt. 2. Stadsdeel Centrum gaat met de...

Vergadermodel bestuurscommissie Centrum

Het vergadermodel van de bestuurscommissie Centrum is bekend. Klik hier om het model, de structuur, de frequentie en de functie van de bestuurscommissie Centrum te bekijken.

Welstand op het Water 2014

Op 18 maart is de nota Welstand op het Water 2014 en de nota Bootrichtlijnen uitgebracht. Via de link kunt u een samenvattend verhaal lezen en kunt u de bijbehorende nota’s terugvinden. Klik hier om naar de website te gaan.

Burgerjaarverslag 2013

Afgelopen week is het Burgerjaarverslag gepubliceerd door stadsdeel Centrum. In dit verslag staan de cijfers verwerkt van onder andere door stadsdeel verleende dienstverlening, aantal klachten en behandelde klachten. Wilt u meer weten over de verleende service? Klik hier voor het verslag.