Politie: leefbaarheid en balans verstoord

Print Friendly, PDF & Email

handhaving

Met datum 1 maart 2016 heeft de politie een rapport uitgebracht over de drukte in de stad. Het Parool berichtte daar op 1 oktober over. Dat was ook de aanleiding om het punt te agenderen in de raadscommissie Algemene Zaken van donderdag 27 oktober jl.

Rapport
Het politierapport heeft de titel “De impact van het toenemende toerisme op de veiligheid en leefbaarheid in Amsterdam”. Aanleiding is dat de afgelopen twee jaar er veel aandacht in de (sociale) media is voor het toenemend toerisme en de toenemende drukte in Amsterdam. De centrale onderzoeksvraag gaat over de veiligheid van de toeristen, de veiligheid en leefbaarheid van de Amsterdamse bewoners en de raakvlakken met het politiewerk en de (mogelijke) gevolgen voor de politie.

Eindconstatering (pagina 51)

  • Toenemende toeristische druk in Amsterdam
  • Het wordt steeds drukker, risico’s voor de verkeersveiligheid
  • Bezoekersgerelateerde overlast neemt toe
  • Afname leefbaarheid en zwakkere sociale cohesie
  • Elk jaar meer toeristen slachtoffer

Kijk hier naar de discussie in de Raadscommissie van 27 oktober jl. (agendapunt 12). Het ontluisterende beeld in het rapport over de drukte en de gevolgen daarvan onderschrijft de eerdere bevinden die geuit zijn tijden het buurtenoverleg in september. Het rapport geeft de werkgroepen ook weer materiaal in handen om hun plannen te onderbouwen.