GVB-plan nieuw OV-net

Print Friendly, PDF & Email

plangvbHet GVB is trots op het concept vervoerplan dat op 12 oktober werd aangeboden aan de Stadsregio. Het GVB-plan komt er kort op neer dat u vaker moet overstappen, ook op een andere vervoersvorm tijdens een reis, als de Noord-Zuidlijn op 22 juli 2018 gaat rijden.

Inspraak?
De Stadsregio startte een publieksraadpleging over het totale OV Lijnennet. De raadpleging van de Stadsregio gaat niet in op afzonderlijke bus- of tramlijnen, maar gaat over het totale, samenhangend OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de impact van het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale ov-reis eruit ziet. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het dagelijks Bestuur van de Stadsregio. Voor meer informatie over de raadpleging en het invullen van de enquête kunt u tot 31 oktober terecht op deze pagina van de Stadsregio Amsterdam.

De onlangs overleden vervoersdeskundige Victor van Lamoen van de Vereniging Stadsvervoerbelang stelde enkele maanden geleden nog dat het GVB de problemen die het zich op de hals haalt, schromelijk onderschat. Volgens hem schetste het vervoerbedrijf een ‘veel te rooskleurig plaatje’ en zullen met name oudere reizigers en mensen die slecht ter been zijn het openbaar vervoer mijden als er vaker moet worden overgestapt. Zie: Het Parool 24 oktober 2016

Tijdpad
De Reizigers Advies Raad voor de Stadsregio Amsterdam is als eerstvolgende aan zet. Zie ook Welkom bij de RAR.

tijdpad