Toon gezet

Print Friendly, PDF & Email

nsg600

Donderdag 27 oktober was in het wijkcentrum d’ Oude Stadt de stadsbrede themabijeenkomst (buurtenoverleg) over het nieuwe evenementenbeleid. Er was een goede opkomst, van niet alleen bewoners uit het centrum, maar juist ook bewoners in de andere stadsdelen. Tevens waren de Omgevingsdienst NZKG, de politiek en belangstellenden buiten Amsterdam aanwezig.  Zeer actief werd van gedachten gewisseld. Het geluidsniveau van versterkt geluid bij evenementen moet 70dB(A) maximaal, zo mogelijk lager. En bassen onder de 50 Hz wegfilteren!

De vier genodigde sprekers maakten bij hun bijdragen gebruik van PowerPoint. De aanwezigen mochten gedurende de presentaties vragen stellen en die werden meteen beantwoord. Dat maakte de bijeenkomst heel actief.

Een festival dat de bezoekersverwachting waarmaakt, heeft de leefruimte van omwonenden nodig, dat maakt het tot een parasitaire vorm van vermaak, net als roken in de bioscoop. Ook dat is allang niet meer toegestaan.

Geroepen wordt dat evenementen duurzamer moeten. Het gebruiken van deze aanbevelingen maakt het ook duurzaam, juist voor de bewoners en bezoekers.

Onnodig en overmatig lawaai is niet alleen hinderlijk, te veel geluid geeft ook gezondheidsklachten. De overheid moet gezondheid borgen en niet ten koste van commercie, die wettelijke opdracht opzij zetten.

En dat de muziek harder moet om boven het publiek uit te komen, is een omdraaiing van feiten: de muziek staat gewoon echt te hard. Luister naar een klassiek concert. Daar is het publiek muisstil!

Vervolg
De aanwezigen werd aangemoedigd om meer bekendheid te geven aan het fenomeen versterkt geluid en de overlast die dat kan bezorgen, maar niet hoeft. Gekeken is naar het bestaande inspraaktraject bij de vormgeving van het nieuwe evenementenbeleid. De eerste gelegenheid zal zich medio november voordoen, zodra de stukken vanuit de gemeente beschikbaar zijn met o.a. adviezen van de omgevingsdienst, rapporten van het GeluidBuro en over de MoSart-App.  Maar ook mogelijkheden als bezwaar en beroep tegen besluiten/beslissing op bezwaar, klachten en de ombudsman en verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB),  de evenementenbevoegdheid weghalen bij de Burgemeester en zelfs wetgeving maken, net zoals de rest zie: Geluidsoverlast in de wet.

Alle aanwezigen ontvangen via de mail een uitnodiging voor een tweede bijeenkomst over evenementen en locatieprofielen, oftewel het voorkomen van geluidshinder. Wilt u ook aanwezig zijn mail aan: wijkcentrum@oudestadt.nl

Het bijna volledige verslag vindt u HIER.

Presentatie Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Presentatie Peter Welp

Presentaties d’Oude Stadt, Wij-Amsterdam en VVAB

banner-genomineerd-gouden-decibel-2016

Peter Welp en ook Wij Amsterdam zijn genomineerd! Stem op een van beide!