Ophalen

Print Friendly, PDF & Email

In de stadsdeelcommissie van 19 januari stond een sessie democratisering op het programma. Doel van “democratisering” is het verbeteren van de verbinding met de bewoners en de gemeente en het vergroten van de zeggenschap en eigenaarschap van bewoners. Enkele bewoners waren ook uitgenodigd. Een kort verslag over ophalen van informatie en hoe participatie niet moet.

De projectleiders van de afdeling democratisering begonnen met een presentatie. Het was een tussenstand na 2 jaar uitvoeren van het programma democratisering. Wat heeft het stadsdeel gedaan aan het beter betrekken van bewoners bij de processen en wat vinden bewoners er van. Over het organiseren van bewonersavonden, co-creatiesessies, buurtenquêtes en digipanels. Tijdens de sessie werd zelfs gebruik gemaakt van www.menti.com een interactieve uitvraag en kon de chat worden gebruikt.

“Ophalen”
Aan bod kwam de uitvraag gestuurd aan bewoners en via social media. Reden van het projectbureau om informatie ophalen van bewoners was om dit gesprek vorm te geven. De onderzoekers zien de uitkomst van de enquête als een tussenstand. Feitelijk deed van de 80.000 bewoners in het centrum maar 1% mee aan de enquête. Naar zeggen positief. Terwijl er toch een vernietigend stuk lag van onderzoeksbureau Necker van Naem, over het nieuwe bestuurlijk stelsel.

Ilse Griek (stadsdeel bestuurder) over participatie vs bestuurlijkstelsel: “Het gaat om de verbeterpunten die gemaakt kunnen worden voor de periode dat het bestuur zit (2023). Op de korte termijn voor de participatie en het bestuurlijk stelsel voor zover het stadsdeel dat kan beïnvloeden en op de lange termijn”.

Waar het de inspraak betreft in het besluitvormingsproces (plan al klaar, input niks meegedaan) ervaren bewoners participatietrajecten niet positief. Participatie is een vinkje zetten door het bestuur. Er is geen gelijk speelveld. Bewoners krijgen heel moeilijk data die de gemeente heeft. Transparantie is dus ver te zoeken. Je moet weten wat voor taal het bestuur spreekt en keihard zijn, ook in de volharding om je gehoord te krijgen. De gemeente-kant krijgt er betaald voor en bewoners moeten het gratis in hun lunchpauze, of ’s avonds doen.

Manu voelt zich een Pluk-kip: “Ik geef heel veel input, maar weet nooit waar dat terecht komt of wat er mee gedaan is. Het zenden van de gemeente overheerst, maar het ontvangen en er op reageren is minimaal. Jullie komen bij de burgers ideeën “ophalen” en vervolgens horen bewoners niets meer. Er is geen gelijkwaardigheid. De gemeente gaat naar bewoners toe. Maakt een platform waar bewoners geplukt worden en speelt er mooie sier mee dat bewoners “geparticipeerd” hebben. Er is geen zeggenschap meer over van de bewoners, laat staan eigenaarschap.”

Petra vraagt zich af wat de gemeente nu horen wil (naar wat voor feiten zoeken jullie?). De meegezonden casussen laten alleen zien waar de gemeente denkt dat het goed gaat. Hoe dan ook maakt de gemeente overal een succes story van (oh wat doen wij het goed). Mensen zijn heel ontevreden. Zien en horen bestuurders dat? Zoek je naar wat er goed gaat, dan kom je geen stap verder. Buurtorganisatie1018 heeft 15 januari een commentaar uitgebracht over het evaluatierapport (Bestuurlijk Stelsel). Daarin zitten voorbeelden waarover bewoners gefrustreerd zijn. Dat zijn deels dezelfde casussen die de gemeente nu positief beoordeelt.

Michel refereert aan de enquête. Als 40% van de geënquêteerden niets weet, of hoort, over het stadsdeel, of iemand daarvan kent, steekt dan niemand daarvan de hand in eigen boezem? Ilse Griek zegt dat ze dat wil verbeteren. Mensen moeten gehoord worden/ gehoord voelen. De gemeente moet geen zwarte doos zijn. Democratisering moet je ook leren. Je wordt opgezogen in een gemeentecultuur en die moet veranderd worden.

Iris: “Iets dat niet past binnen de door ambtenaren uitgezette agendering, wordt te snel beantwoord met: daar gaan wij niet over. Juist opmerkingen die niet precies passen in waarvoor de ambtenaren kwamen om bewoners aan te horen, moeten worden doorgespeeld naar hun baas/ de politiek. Die moet zorgen dat ie er wel overgaat”.

Conclusie
Richt je op wat niet goed gaat als gemeente. Betrek bewoners niet alleen bij participatie, maar ook bij de beoordeling en dat zelfs leidend laten zijn. Beter is samen ideeën ontwikkelen (zie Dag van de Buurt). Wil je de expertise van bewoners gebruiken, dan moet je open vragen stellen en niet de antwoorden filteren. De bestaande hiërarchie tussen de delen van gemeente, maakt de gemeente onbetrouwbaar. Dat moet doorbroken worden. Er moeten eenheid en onderling overleg zijn binnen de gemeente. Etc, etc, etc…….

Bekijk hier de discussie terug.

Bijlagen bij het agendapunt 2: