Op weg

Print Friendly, PDF & Email

Donderdagavond 28 maart 2019 was de Rode Hoed overvol om De Agenda Autoluw mede vorm te geven. Voor het eerste gesprek in de stad hadden zich bewoners, forenzen, bezoekers en ondernemers aangemeld, voornamelijk uit het centrum. Rekening houden met ieders belangen voor een richting de komende jaren. De gelegenheid voor het ventileren van ideeën.

De aftrap was aan Micha Mos, lid dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Gevolgd door een presentatie over het waarom, waar de stad nu staat qua luchtvervuiling (gemiddeld leven Amsterdammer 13 maanden korter), de doelen van de agenda Autoluw, wat er al gebeurd (is) en dat gekozen is voor een gebiedsgerichte aanpak. De aanwezigen werden daarop uitgenodigd om aan de tafel plaats te nemen en met elkaar te praten over drie vragen:

 • Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van de openbare ruimte in de stad / uw stadsdeel?
 • Wat heeft u nodig om de auto te laten staan / weg te doen?
 • Welke maatregel moet volgens u de gemeente als eerste nemen?

Een luchtwachter: “De gemeente moet als eerste zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ze heeft een zorgplicht voor bewoners, werkenden en bezoekers. Het is niet te tolereren dat er nog steeds straten zijn (met name de hoofdnetten) waar de hoeveelheid verkeer en luchtvervuiling het grootst zijn. Wachten op “de Agenda” is weg lopen voor verantwoordelijkheid. Probleem had al in 2015 opgelost moet zijn. Begin juist nu daar! Maatregelen zijn bekend (minder verkeer, door “knippen”, of een alles omvattend integraal verkeersplan).  #rechtopgezondelucht is niet onderhandelbaar!”

De gesprekken werden in goede banen geleid door diverse ambtenaren. De gesprekken waren geanimeerd en gingen alle kanten op, maar hebben we nu iets nieuws gehoord?

De ene ambtenaar tegen de andere na het eerste gesprek: “Ik heb niks nieuws gehoord”. De ander: Ik ook niet”.

Levert zo’n werkvorm als nu “The World café” voldoende input op en is er gelegenheid geweest voor een echte discussie? Of was het allemaal voor de (participatie)vorm?

Een van de aanwezigen: Een gebied als het centrum met maximaal 80.000 inwoners laat zich makkelijk goed inrichten, maar de 20 miljoen toeristen per jaar zijn eigenlijke spelbreker in de ervaren drukte in het centrum. Daar zou eigenlijk de aandacht moeten liggen, ook vanwege het bijbehorende luchtvervuilend vliegverkeer.

Het kan dus wel
Plannen uitvoeren dus, zonder dat de agenda Autoluw gereed is, kan dus wel. Klik hier over het voornemen om per 1 juli 2019 – als onderdeel van de Agenda Autoluw – de uitgifte van het aantal parkeervergunningen beperkt om het aantal auto’s op straat terug te kunnen brengen. Wij hebben nog wel een paar plannen om meteen uit te voeren….

Meer informatie over de Agenda Autoluw?
Klik hier voor meer informatie. Omdat deze avond overtekend was, komt er nog een extra avond voor het centrumgebied. U kunt zich hier aanmelden. U kunt ook communiceren via e-mail: autoluw@amsterdam.nl

Bekijk hieronder de sfeerfoto’s en de bijdragen van de aanwezigen.

 

2 reacties

 1. Paul Busker schreef:

  Milieudefensie heeft een onderzoek gedaan om te kijken of de luchtvervuiling in Nederlandse gemeenten is uit te drukken in meegerookte sigaretten per dag (2016). Zie: https://milieudefensie.nl/actueel/we-roken-per-dag-vijf-sigaretten-mee-door-vieze-lucht-in-nederland
  Er hoort ook een lijst bij met steden en de luchtvervuiling daar uitgedrukt in het aantal sigaretten per dag: https://milieudefensie.nl/actueel/stedenoverzicht-meerookhoofdstad.pdf/@@download/file/stedenoverzicht%20meerookhoofdstad.pdf

  NRC heeft een stukje geschreven over de methodiek (beweringen Milieudefensie grotendeels waar): https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/19/we-roken-vijf-sigaretten-per-dag-mee-4366506-a1522277

  Dan is er een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders die in de stad wonen (zo’n 40% van de bevolking) gemiddeld 1,5 jaar eerder dood gaan door luchtvervuiling. Dat blijkt uit berekeningen die Milieudefensie heeft gemaakt op basis van een nieuw en grootschalig onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zie: https://milieudefensie.nl/actueel/stedeling-1-5-jaar-eerder-dood-door-luchtvervuiling

  Tot slot. Er is een “GGD-richtlijn medische milieukunde:luchtkwaliteit en gezondheid”. In hoofdstuk 3.7 Gezondheidseffecten luchtverontreiniging in context, staat op pagina 56 e.v. het getal 13 maanden (per persoon gemiddeld) als ziektelast door fijnstof en NO2 (stikstofdioxide). Los daarvan zijn er ook jaarlijkse gezondheidseffecten die ook optreden. Er bestaat immers een causale relatie tussen luchtverontreiniging en diverse gezondheidseffecten ondersteund door een combinatie van epidemiologische en toxicologische studies. Zie: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0016.pdf

 2. Loes Buisman schreef:

  Daar heb je het weer. De Amsterdammer leeft gemiddeld 13 maanden korter. Korter dan wie? Rotterdammers, Tibetanen, Japanners, New Yorkers, Ijslanders? Brabanders rond de fijnstofuitstotende varkenspakhuizen? We roken gemiddeld 6 sigaretten mee per dag? Die rekensom wil ik wel eens zien.