Koningsdag

Print Friendly, PDF & Email

Sinds jaar en dag is koningsdag in Amsterdam populair. Bij Amsterdammers en bij een onvoorstelbare hoeveelheid bezoekers uit het hele land. De vrijmarkt, de spelletjes op straat, het ongedwongen samenzijn. Het is jammer dat muziek twee keer zo hard mag dan bij muziekevenementen. Volgens het nieuwe evenementenbeleid en ook volgens de vergunningen op koningsdag en de avond ervoor. Dat is omdat koningsdag/nacht en de Pride, ook de botenparade, door de burgemeester benoemd zijn tot evenementen van hoog maatschappelijk belang.

Genieten of niet
Van evenementen moet je kunnen genieten, en dat doen mensen meestal ook als ze op koningsdag een wandeling door de stad maken. Als je het niks vindt, dan blijf je weg. Maar woon je heel dicht bij zo’n muziekpodium, en je glazen staan te rinkelen in de kast, dan zul je moeten vluchten. Als je je dat kunt veroorloven. Wij hebben regelmatig gevraagd aan het evenementenbureau om eens goed te onderzoeken hoeveel bewoners hun woning ontvluchten tijdens de twee luidruchtige evenementen in de stad: de Pride dagen en koningsdagen. Vergeefs.

Zienswijzen
Het wijkcentrum heeft dit jaar op de meeste aanvragen voor evenementen op 27 april en de voorafgaande avond/nacht (tot 01.00 uur) enkele standaard zienswijzen ingediend. Het was de enige manier om na verloop van tijd de vergunningen te ontvangen. Met deze zienswijzen is in het geheel geen rekening gehouden bij de vergunningverlening, eigenlijk komt het er op neer dat het mag, dus moet het; op onze verzoeken en argumenten werd niet ingegaan. Nu is dat deels wel begrijpelijk, wie standaardbrieven verstuurt moet misschien standaardbrieven terug verwachten.

Anders is het met enkele zienswijzen waarin wij argumenten genoemd hebben die specifiek waren voor de betreffende locaties. Ook daarop kregen wij reacties die niet ingaan op onze specifieke argumenten. Die reacties zullen daarom leiden tot bezwaarschriften.

Citaten uit de vergunningen:

  • De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat bewoners in de onmiddellijke omgeving uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement worden geïnformeerd door middel van een bewonersbrief.
  • Het geluidsniveau (LCeq) … gemeten op 15 meter vanaf een podium/vanaf de geluidsbron mag niet meer bedragen dan maximaal 95 dB(C).
  • Indien zich binnen een straal van 15 meter van een podium of geluidsbron woningen of anderzijds geluidgevoelige bestemmingen bevinden, geldt dat de equivalente geluidsniveaus gemeten op de gevel van deze woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan maximaal 95 dB(C). Noot WOS: Let op, woonbootbewoners: hier staat gevels, geen stenen gevels.
  • Indien er twee of meer evenementen dicht bij elkaar liggen (binnen een straal van 100 meter), is er sprake van cumulatie. In dat geval geldt dat de equivalente geluidsniveaus … niet meer mag bedragen dan maximaal 92 dB(C). Noot WOS: als er dus twee soorten muziek door elkaar je woning binnenkomen, dan mag het maar liefst 3 dB minder, een verschil dat weinig mensen kunnen horen.
  • De organisator dient de geluidbelasting op de omliggende woningen of andere geluidgevoelige gebouwen tijdens het evenement continue te monitoren.
  • De toegangen tot naburige woningen dienen te allen tijde vrij te worden gehouden Noot WOS: ook vetgedrukt in de vergunning.

Lees voor de volledige tekst een willekeurige vergunning voor koningsdag en een voor koningsnacht.

Uitzondering, het kan dus wel minder
Op de Westermarkt mag het geluidniveau maar tot 85 dB(C). Wordt tijdens bevrijdingsdag en Pride steevast beweerd dat minder dan 95 dB(C) niet mogelijk is op deze plek: dit jaar opeens wel. Op verzoek van de stichting homomonument is koningsdag/nacht op de Westermarkt niet meer van hoog maatschappelijk belang, maar wel 5 mei. Wie volgt?
Het is maar de vraag wat er gebeurt op de Westermarkt: de hele stad mag tot 95dB(C) maar daar niet? Weet de telefonist van 14020 dat? Snapt handhaving dat ook?

Klachten
Bij klachten kunt u dag en nacht terecht bij 14020. Neem geen genoegen met een antwoord dat er een vergunning voor is. U hebt overlast, dat wilt u melden, en de telefonist moet dat registreren. Ook al hebt u een geijkte geluidsmeter, de enige meting die telt is die door handhavers. Bedenk dat geluidsmeters op telefoons meestal niet betrouwbaar zijn: niet geijkt. U kunt meldingen ook online doen, via een “melding openbare ruimte en overlast“. Geef dan een duidelijke omschrijving.

Misschien denkt u dat klachten indienen geen zin heeft, want er zijn toch vergunningen verleend? Inderdaad worden klachten lang niet altijd opgelost, maar u kunt wel voorkomen dat er achteraf vrolijk wordt geroepen dat er geen klachten waren!