Nog meer verkeer

Print Friendly, PDF & Email

In een eerder artikel berichtten wij over de verkeersomleiding via de Nieuwmarkt, vanwege de herinrichting van de Amstel tussen Blauwbrug en Munt. En dat in combinatie met de paaltjespilot om taxi’s te verhinderen rondjes te rijden in de Lastagebuurt. Wij schreven toen “De bewoners van de Jodenbreestraat, de veel smallere Sint Antoniesbreestraat, en de Kloveniersburgwal zullen deze zomer niet blij zijn met de verkeerstoename”.

Het eerste weekend van de pilot
“Niet blij” bleek veel te zwak uitgedrukt, het werd rampzalig. Het eerste weekend stond de Sint Antoniesbreestraat ’s nachts vrijwel onafgebroken bomvol met toeterende auto’s, voor een groot deel taxi’s. Chaos op het Rusland, getoeter op de Kloveniersburgwal. Oorzaken: falende techniek, te weinig verkeersregelaars die ook nog slecht geinstrueerd waren, het ontbreken van bebording. Kinderziektes bij zo’n proef waren te verwachten, maar allemaal tegelijk? Maatregelen werden genomen, door verkeersregelaars al op de Jodenbreestraat het niet-bestemmingsverkeer te laten tegenhouden.

Bewonersbrief
Deze maatregelen stonden beschreven in een bewonersbrief van 8 juni (maar pas na het weekend bezorgd), waarin ook de tekst : “De route via de Sint Antoniesbreestraat werd ook met bebording ook aangegeven. Dit wordt aangepast”.
Niemand begreep wat dat betekende, maar op de website van de gemeente was deze omleiding verdwenen (het bovenstaande kaartje dus).

Het tweede weekend van de pilot
Het spreekwoordelijke waterbed-effect trad op: het weekend daarna kregen de bewoners van de Jodenbreestraat het lawaai voor de kiezen. Wel veel minder auto’s door de Antoniesbreestraat, maar op de Nieuwmarkt liep het nog niet soepel. Alle maatregelen op de route Jodenbreestraat-Nieuwmarkt zijn (voorlopig) opgeschort.

Het derde t/m vijfde weekend van de pilot
Vanaf 14 juni zijn de weekendnachten gevuld met het bijna onafgebroken dreunende geluid van vele honderden auto’s per uur. In een straat waar heel veel slaapkamers aan de straatzijde liggen.

De omleidingsroute
Inmiddels was het dus doorgedrongen dat ook de “Amstelomleiding” via de Nieuwmarkt mede oorzaak was van de ongelooflijke stijging van de hoeveelheid taxi’s in de nacht.
Bovendien was de omleidingsroute vanaf de Jodenbreestraat langs Nieuwmarkt tot de Oude Hoogstraat ook overdag, 7 dagen van de week, het toneel van eindeloze files.

Een bewoner van de Sint Antoniesbreestraat:
“Geweldig toch hoe de Gemeente Amsterdam met zo’n verkeersplan om de buurt autoluw te maken de straat voor je huis weet om te toveren in een autoweg waar dag en nacht permanent een file staat.”

Dat gebeurde eerder ook wel eens, maar nu werd het dagelijks. Volgens enkele ondernemers was dat al twee weken voor de omleiding aan de gang. Dus heeft het nog een oorzaak? Is er elders in de stad nog een vergeten project aan de gang?
Is er niet ook een verband met de maatregelen rond de Munt en ruime omgeving, waar ook nu nog wel eens iets wil veranderen?

Bewoners in en bij de Oude Hoogstraat wijzen op de dagelijkse drukte op het kruispunt met de Kloveniersburgwal. De straat is onderdeel van het fiets-race-parcours “de Damstraatjes”, en een punt waar veel toeristen lopen te aarzelen waar ze heen moeten. Overstekende auto’s komen daar maar met moeite doorheen.

De “aanpassing van de bebording” uit de brief van 8 juni, wat het ook moge zijn, het heeft niet geholpen.

TomTom?
Wel staan er nu verkeersregelaars bij de Blauwbrug die automobilisten die de Amstel op willen, naar de omleiding via de Weesperstraat sturen. Auto’s draaien om, naar het Mr. Visserplein, en slaan dan niet rechtsaf de Weesperstraat op, maar linksaf, naar de Jodenbreestraat. Vermoedelijk geeft de TomTom de Nieuwmarkt de kortste als beste route aan.

Gevaarlijk
Het wordt inmiddels gevaarlijk. Dat een ambulance fietsstrook en stoep neemt als er een file in de straat staat, of een brandweerauto tegen het verkeer in rijdt is tot daar aan toe, ze zullen wel moeten. Maar ook bestuurders van andere auto’s zijn soms ongeduldig, met ettelijke bijna-ongelukken vandien. Gisteren stopte een fatsoenlijke automobilist om mensen over te laten steken, en van achter hem verscheen een klein autootje dat er in volle vaart langs reed. Een getuige zag dat het een auto van de gemeente was, een ander had het herkend als een autootje van de handhaving.

Toch is er ook positief nieuws te melden:

  • De problemen hebben inmiddels de volle aandacht van de gemeente.
  • Van de burgwallen horen wij verder geen problemen, we nemen voorzichtig aan dat de “rust” daar weergekeerd is.
  • Maar vooral: de bewoners van de Lastagebuurt liggen niet meer wakker van de taxi’s. En zolang de verkeersregelaars de paaltjes op tijd neerklappen, kunnen de autobezitters onder hen ook hun buurt weer in en uit.

 

Hieronder een foto van de Sint Antoniesbreestraat in het eerste weekend. Tellingen 3 weken later in de Sint Antoniesbreestraat, nog vroeg in de nacht, dus nog voor de grootste drukte. Daarnaast de nu dagelijkse file. Voor meer foto’s zie de website van Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo