nieuws

Inspraak april 2022

Weinig inspraakmogelijkheden op dit moment. Beide over horeca. Eén terrassenplan is netjes gepubliceerd. Maar een tweede voorstel, daar ziet de gemeente liever alleen reacties vanuit de horeca op. De inspraaktermijn is bijna halverwege, maar het voorstel is nog steeds niet fatsoenlijk bekendgemaakt.

Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen

Wij schreven op 10 maart over hoe bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningen voor de “tijdelijke” terrasuitbreidingen. Omwonenden van de Nieuwmarkt hebben dat ook echt gedaan, samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tegen 15 terrasuitbreidingen op en rondom het plein. Het bezwaar is niet gericht tegen afzonderlijke terrassen of ondernemingen, maar tegen het totaal.

Herdenking Blauwburgwal

Eindelijk, 2 jaar na de onthulling van de gedenkplaat, 82 jaar na het “tegenwoordig niet meer vergeten” bombardement vindt op 11 mei de lang uitgestelde herdenkingsbijeenkomst plaats in de Dominicuskerk.

Motorlawaai

TNO-onderzoek bevestigt klachten van omwonenden over geluidsoverlast door motorlawaai van auto’s en motoren. De gemeente liet door TNO motorlawaai onderzoeken. Het onderzoek vond plaats op drie plekken in de stad. Daar waar bewoners eerder aangaven last te hebben van motorlawaai.

Grooote Stadshart Top

Op 21, 22 en 23 april vindt de Grooote Stadshart Top plaats. Deze dagen draaien om ontmoeting, creativiteit en daadkracht voor de Wallen en Nieuwmarktbuurt. Kom eten, plannen maken en film kijken. Maak kennis met elkaar en elkaars dromen. Samen gaan we denken én doen – je bent van harte welkom!

Studiemiddag SLOOP!

Op vrijdagmiddag 22 april 2022 organiseert het Amsterdam Erfgoed Overleg met de KNOB een studiemiddag met als thema Sloop. Ondanks dat de grote kaalslag voorbij lijkt, wordt er in Nederlandse steden nog veel gesloopt. Vooral de naoorlogse wijken moeten het ontgelden.

Horeca en Terrassen

In een brief aan de burgemeester uiten bewoners- en belangenorganisaties stevige kritiek op de wijze waarop het College plotseling het concept beleidskader Stedelijk beleidskader horeca en terrassen vrijgaf voor inspraak. De organisaties vragen een gesprek. 

Lezing over volkshuisvesting

‘De Lange Lijnen van de Volkshuisvesting’ Lezing op 11 mei door Lous Vinken, over de historie van volkshuisvesting, huisvesting van verschillende doelgroepen en een evenwichtig stedelijk woonbeleid.

Vrijwilligers gezocht!

De sociale-kloof in Amsterdam blijft groeien, met name op het gebied van voedsel. Steeds meer organisaties bieden hulp aan op verschillende manieren om voedsel bij de inwoners die het nodig hebben te krijgen. Er is echter een probleem… een tekort aan vrijwilligers binnen voedsel verzamel organisaties leidt ertoe dat het verzamelde voedsel ook in het afval beland. Wij...

Corona adviezen

Eind maart 2022 Alle coronamaatregelen opgeheven. In het wijkcentrum voorlopig tot ca. 25 personen, Wanneer meer dan 15 mensen willen komen waarschuwen wij dat er geen mogelijkheid is om afstand te houden, mochten mensen dat willen. Handhygiëne en ventilatie blijven belangrijk, ook ter bescherming van allerlei “gewone” virussen.   28 februari 2022 Coronaregels voor vrijwilligersorganisaties Nederland is weer...

Bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU!

Woensdag april om 20:00 uur bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU! In de Amstelkerk. Voor bewoners. Meld u aan. d’Oude Stadt is initiatiefnemer van het collectief van meer dan 40 (bewoners-)organisaties uit de hele stad.

Nieuwsbrief !Woon, lente ’22

!Woon bestaat 5 jaar. Op 31 maart was een debat in pakhuis De Zwijger, ook online te volgen. Maar ook voor daarna is er veel nieuws te lezen. Dit jaar weer een huurverhoging, nog steeds heel veel weglekken van energie door enkelglas of verouderd dubbelglas. Over bewonersplatforms en veel meer in hun nieuwsbrief.  

Nieuwe stadsdeelcommissie

Op 16 maart zijn de verkiezingen geweest voor gemeenteraad en stadsdeelcommissies. De stadsdeelcommissies zijn vervangen, in Centrum nu 11 leden (voorheen 8). Het dagelijks bestuur wordt aangesteld door een nieuw College, en blijft voorlopig demissionair aan.

Gruwelreclame is weg!

Het handhavingsverzoek heeft gewerkt, hoewel het veel te lang heeft geduurd. Men heeft het tot de uiterste datum gerekt, reclame is tenslotte een goudmijntje. De illegale BlowUp-reclameschermen hoek Munt en Kalverstraat zijn eindelijk weg. Nu de rest nog. Zie de voorgeschiedenis in ons laatste bericht over digitale buitenreclame.  

Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid | Boek

Joost Smiers schreef zijn nieuwe boek met als titel: Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid. Rust, reuring, overlast. Wat vinden we aan geluid in de publieke ruimte prettig, of op zʼn minst aanvaardbaar.

Petitie terrasverwarming

Stadsverwarming, straatverwarming, buitenluchtverwarming bestrijden, moet je dat niet in de winter doen? Nou nee, daar moet je nu al mee beginnen. Terug naar de warme kroeg, en als je naar buiten gaat doe je een warme jas aan, een warme das om en een muts op. Anders wordt het nooit meer winter!

Het oude abnormaal

Evenementen kunnen weer. Na een pauze van 2 jaar zou je denken dat de gemeente tijd genoeg heeft gehad om eens na te denken over een NIEUW NORMAAL. Helaas, terwijl de buurt blij is dat het bovenstaande droevige beeld niet weer herhaald hoeft te worden, presteert het evenementenbureau het toch weer om een tweede evenement, gelijktijdig en pal...

Happy Hour

Het woord reuring horen we niet zo veel meer. Nu heet overlast weer “levendigheid”. Wanneer gaan die koppen eens uit het zand? Het wijkcentrum krijgt de laatste tijd van alle kanten vragen over Happy Hours (bv. in korte tijd lekker veel zuipen voor de helft van de prijs). De een denkt dat alles mag, de ander denkt dat...

Verlenging terrasuitbreidingen

Ja, alweer “tijdelijk”. En heel veel. En weer vragen mensen: hoe kan ik bezwaar maken? De verlengingen worden automatisch verleend, tenzij … En daar zit hem de crux. Je kunt klagen wat je wilt, het werkt niet. De gemeente steekt de kop in het zand en zegt dat je bij de ondernemer moet wezen. Handhavers komen niet of...

Stop illegale vuilnisdump

Zondag 6 maart was de Partij van de Dieren op de Oudezijds Voorburgwal. Onderdeel van hun maandelijkse schoonmaak. En ruimde nu in het centrum illegaal gedumpt vuilnis op. De Partij kwam als enige af op de jarenlange meldingen van @MarcelDellebeke. De gemeente komt niet echt in actie op meldingen. De ombudsman is inmiddels ingeschakeld. d’Oude Stadt eist namens...

Derde editie Het Perspectief

Inmiddels is de derde editie uitgebracht van Het Perspectief. Een krant voor en door bewoners rondom de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Dit keer is het thema vermindering van het doorgaande verkeer en een beter woon- en leefklimaat. Lees de krant hier digitaal.

Autoluw NU!

Amsterdammers voor Autoluw NU! evalueert de vooruitgang onder het zittende college. De ‘groene coalitie’ GroenLinks, D66, PvdA en SP bracht niet de gewenste verkeersomslag naar een autoluwe stad. 16 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dus de blik vooruit met een verrassende Kieswijzer Autoluw! En tips voor de herinrichting van je straat bij de 30 km/u is de norm. d’Oude Stadt...

Centrum Begroot 2022

De stadsdeel-loterij van stadsdeel Centrum is weer begonnen. Dien uiterlijk 28 maart je plan(nen) in; t/m 3 april heb je de tijd om 50 “likes” te verzamelen. Dat is gemakkelijker dan je misschien denkt, ook als je niet op sociale media zit.

Terug naar af: 1,5 meter

Een ander soort anderhalve meter is terug: de zogenaamde minimale maar in de praktijk standaard loopruimte langs terrassen. Drie jaar lang zijn we lekker gemaakt met 2, en minimaal 1,8 m loopruimte. Erger, het verbod per 1 april 2019 op terrasuitbreidingen wordt weer opgeheven. Het kleine beetje dat voetgangers gewonnen hadden zijn ze alweer kwijt.

Verkiezing Stadsdeelcommissie

Verkiezing Stadsdeelcommissie (en gemeenteraad) op 16 maart. In het stadsdeel centrum staat maar één onafhankelijke (niet politieke) partij op de kieslijst: Bewoners Amsterdam, lijst 27. Bewust onafhankelijk van politieke programma’s.

Inspraak woningleegstand

Bericht van de gemeente: Amsterdam heeft te maken met een enorme schaarste aan woningen. Het is daarom onwenselijk dat er woningen leeg blijven staan. Dit is de reden dat Amsterdam een  Leegstandverordening heeft tegen woningleegstand. Tot nu toe was het in deze  verordening niet mogelijk om op een effectieve manier eigenaren te bewegen de leegstaande woningen weer te...