Gepland

Bestemmingsplan Groot Waterloo

Print Friendly, PDF & Email

2 oktober 2019 besprak de Raadscommissie Ruimtelijke ordening het “Vaststellen bestemmingsplan Groot Waterloo” (agendapunt 11). Er waren verschillende zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Ook door d’Oude Stadt. De bezwaren tegen de hoge geluidsdruk en slechte luchtkwaliteit, zijn in de beantwoording van de zienswijzen door het College terzijde geschoven. Het bestemmingsplan zou voor die problemen “niet geschikt” zijn. Namens d’Oude Stadt is daarom bij de raadscommissie ingesproken.
Lees meer Bestemmingsplan Groot Waterloo

Vrijwilligers gevraagd

Print Friendly, PDF & Email

Het wijkcentrum zet zich in voor de leefbaarheid in de stad, en voor bewoners die vragen hebben over hoe je iets aan kunt pakken. We zijn vrijwilligers, en we kunnen wel wat versterking gebruiken.

Lees meer Vrijwilligers gevraagd

Mahjong

Print Friendly, PDF & Email

Voor iedereen die zin heeft om Mahjong te leren spelen, kennis te maken met het spel, dan wel zijn kennis van de spelregels op te frissen, of gewoon voor de gezelligheid: d’Oude Stadt organiseert weer inloopavonden in het wijkcentrum op dinsdag 15 oktober en 19 november, om 20:00 uur (Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam. Hoe kom ik daar?).  Lees meer Mahjong