nieuws

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat...

0

Herinrichting Oostertoegang, PHkade Oost en Kattenburgerstraat

De concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat is beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouder vraagt bewoners inspraak te leveren op het concept. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021.

0

Wijkcentrum en Corona

UPDATE 10 januari 2021: Verlenging Lockdown t/m minstens dinsdag 9 februari. Het wijkcentrum is GESLOTEN. Geen inloop, geen bijeenkomsten. Contact via email of door inspreken voicemail. Ook als u belt voor juridisch advies.

0

In memoriam Hijn Bijnen

Uit Paramaribo kwam het bericht dat Hijn (Hein) Bijnen (1948-2021) is overleden aan de gevolgen van corona.

0

Hoe is het nu met …

Aan sommige kwesties lijkt maar geen einde te komen. En dan hebben we het niet over langdurige politieke kwesties, maar over best wel eenvoudige meldingen van overtredingen van best wel eenvoudige regels. Eerder in onze nieuwsbrieven aan de orde geweest, maar nog niet helemaal opgelost. We praten u even bij.

1

Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt wenst u allen een gelukkig en gezond 2021. Dit jaar geen gezellige Nieuwjaarsreceptie vanwege – we zouden het er liever niet over hebben, maar er valt niet aan te ontkomen – het begint met een C. Voorlopig zijn we dicht t/m 19 januari, en misschien nog wel langer. En daarna zal iedereen...

0

Inspraak in januari

U kunt, officieel, uw mening geven aan de gemeente over de volgende zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken hebt. Uw argumenten kunnen reden zijn om het voorgestelde plan (deels) te veranderen. Niet geschoten is altijd mis. Let op de uiterlijke datum van inzenden. Feestverlichting, inspraak t/m 21 februari, zie inspraakprocedures-december Hondenlosloopgebieden, Inspraak t/m 19 februari,...

0

Versterken inclusieve burgermacht | Movisie

Movisie zette 5 januari een publicatie online met de titel: ‘Versterken van inclusieve burgermacht’. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt werd nader onderzocht en als voorbeeld gesteld voor andere buurtplatforms. Over hoe inwoners invloed krijgen over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners.

2

Pretpark in het Oosterdok?

Zien we 30 december opeens een officiële bekendmaking: Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. In de bekendmaking ziet u de links naar de vergunning en naar twee bijlagen. De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een reuzenrad, ter hoogte van Oosterdok 2. Wat krijgen we nou? Een eigen...

1

Geldautomaten

De bekendmakingen van de gemeente in de afgelopen 8 weken lieten in het Centrum maar liefst 27 vergunningsaanvragen zien voor het inpandig plaatsen van geldautomaten en 2 voor pinautomaten (!). In de meeste gevallen werd dat gecombineerd met een aanvraag voor het aanbrengen van gevelreclame of het wijzigen van bestaande gevelreclame.

5

Ondergrondse afvalcontainers

Beetje bij beetje komen er steeds meer ondergrondse afvalcontainers, ook voor restafval. Nu zijn Wetering- en Noorderbuurt aan de beurt. Het voorstel is aan de belanghebbende bewoners en ondernemers voorgelegd, per locatie kon via een interactieve kaart een reactie worden geschreven of een alternatieve plek worden aangegeven (t/m 4 januari 2021).

0

Evaluatie bestuurlijk stelsel

Wij ontvingen 22 december van het onderzoeksbureau Necker van Naem d’Oude Stadt het bericht dat de resultaten van de evaluatie van het Bestuurlijk stelsel gereed zijn. Afgelopen jaar hebben velen, waaronder d’Oude Stadt meegedacht over het bestuurlijk stelsel van gemeente Amsterdam. Via een digitale enquête, een fysieke of online gesprekstafel of wellicht zelfs op beide manieren. Inmiddels is...

5

Bedankt

d’Oude Stadt bedankt iedereen die het mogelijk maakte dat het Wijkcentrum toch in heel 2021 subsidie heeft. Dat zijn bewoners en organisaties die de afgelopen tijd ons bijstonden in het behoud van de subsidie. En speciale dank aan de politici die een amendement daartoe indienden en hen die daar voor stemden. Hierdoor kan het werk van d’Oude Stadt...

1

Punt!

De ver uitstekende punt van de Baxter-Buildinggeveltuin is ingekort. Dat duurde twee jaar, na klachten uit de buurt.

0

TONEEL De Tijger

UPDATE 14 december: Wegens verscherpte coronaregels kunnen voorstellingen tussen 15 december en 19 januari geen doorgang vinden. Uitstel, geen afstel.

1

HERITAGE AT RISK | ICOMOS | UNESCO

Amsterdam staat op de Icomos “Heritage at Risk”-lijst vanwege megasteigerdoekreclame. Maandag 14 december ontving de werkgroep buitenreclame van d’Oude Stadt van Icomos een drukproef van het rapport over 2016-2019.

0

Phishing

Phishing, pas er voor op, klik niet op links. Berichten van de overheid krijg je via ‘mijn overheid.nl’. en zonder links. Dit was zogenaamd een email van de belastingdienst met als onderwerpregel ‘Nieuwe bericht’. Als je de taalfout niet opmerkt en het gewoon opent zie je deze leuke mededeling. Net echt. Klik maar niet op die link want...

0

Bewoners weten het beter

Kennisnetwerk Amsterdam organiseerde 10 december via Zoom een stadsgesprek met de pakkende titel Bewoners weten het beter. Eigenlijk ging het gesprek over de manier waarop Amsterdammers zich inzetten voor hun buurt. Dat kan op allerlei manieren, maar dat borgen is beter. Een gesprek over buurtrechten. Denk aan right to challenge, buurtrechten, buurtbudgetten en fearless city.

0

Werk- en Ma.akbanken | Burgers écht mee laten beslissen

7 december organiseerde Ma.ak020 een Zoomavond met meer dan 70 Amsterdammers. Eigenlijk ging het over: “Aan de slag met Ma.ak020”. Interessanter bleek de geïntroduceerde methode om burgers écht mee laten beslissen bij ingewikkelde problemen, waar de politiek niet een twee drie uitkomt. De oorsprong van werkbanken in Antwerpen en de Ma.akbanken in Amsterdam.

8

Vogelverschrikkers!

Verbazingwekkend gebeuren op de Nieuwe Uilenburgerstraat, op het Gassanterrein. Na zoveel jaren plotseling een kolonie schijtlijsters?  Of was er een bende eksters die de toeristen beroofde van hun pas gekochte glimmertjes?

0

Buurtkunstenaars

Van 5 december tot 17 januari is in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk werk te zien van 50 kunstenaars in de buurt. Het thema: Hoe ziet de wereld er uit na corona? Samen met de Open Ateliers Nieuwmarkt nodigde de Oude Kerk kunstenaars uit de nabije omgeving

0

Exposities in d’Oude Stadt

De expositie 5x7x2,5 cm heeft veel enthousiaste bezoekers getrokken, maar is helaas weer naar elders verhuisd. Maar gelukkig konden de vitrines direct weer gevuld worden met fraaie werkjes.

0

Knip korter

Woensdag 25 november besprak de gemeenteraad de ‘knip’ in de Weesperstraat. Via moties werden enkele aanpassingen op het plan voorgesteld. Niet alle voorstellen haalden het, wel dat de de knip korter duurt.

0

Inspraakprocedures december

Raadhuisstraat, feestverlichting en hondenlosloopgebieden. Het blijft toeval of u of wij te horen krijgen of er besluiten of concepten ter inspraak liggen. Daarom publiceren we wat we kunnen vinden. Inspraakprocedures die betrekking hebben op stadsdeel Centrum, dus ook die voor de hele stad gelden.

0

Nieuws van !WOON

Wij wilden graag iedere maand een bijdrage van !WOON in onze nieuwsbrief. Tot we de november nieuwsbrief van !WOON zelf toegestuurd kregen. Daar staat zoveel nuttigs en wetenswaardigs in, daar valt niet uit te kiezen. Ook het stuk over buurtplatformen en de Kracht van Amsterdam,  Dus geven wij u gewoon de LINK naar die nieuwsbrief.