Gepland

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Global Housing Debt

Print Friendly, PDF & Email

Een serie zaterdagmiddagbijeenkomsten, waarvan de 1e op zaterdag 2 maart bij d’Oude Stad (Kerkstraat 123 Amsterdam) van 14-17 uur zal geschieden. Lees meer Global Housing Debt

Meedenken

Print Friendly, PDF & Email

De GroenLinks fractie van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum vraagt bewoners mee te denken over de gebiedsplannen 2020. Wij ontvingen het volgende bericht. Lees meer Meedenken

Zitting Hof voor gezonde lucht

Print Friendly, PDF & Email

Maandagochtend 18 februari 2019 was de zitting in het hoger beroep voor gezonde lucht. Milieudefensie daagde de staat, omdat Milieudefensie samen met veel Nederlanders vinden dat de overheid veel te weinig doet om voor betere luchtkwaliteit te zorgen. Bovendien houdt de overheid zich al jaren niet aan de wet. Milieudefensie vindt dat de overheid hiermee het mensenrecht op gezondheid schendt. Lees meer Zitting Hof voor gezonde lucht