Gepland

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum dā€™ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Franse literatuur 2020-2021

Print Friendly, PDF & Email

Vanwege de coronamaatregelen hebben de lessen vanaf half maart online plaatsgevonden. Maar vanaf 15 september 2020 zijn de lessen weer in het wijkcentrum. Zolang het nodig is in twee halve groepen en zodra het weer kan voegen we de twee groepen weer samen. Lees meer Franse literatuur 2020-2021

Petitie: Motorlawaai

Print Friendly, PDF & Email

WeesperWijs en NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) starten de online petitie tegen motorlawaai in Amsterdam. Teken ook! Lees meer Petitie: Motorlawaai

Extra Terrasruimte

Print Friendly, PDF & Email

Horeca ondernemers die door langdurige sluiting en de anderhalve meter regels in het nauw zijn gekomen hebben de kans gekregen om tijdelijk een terras te exploiteren, of een terrasuitbreiding in de openbare ruimte aan te vragen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Want in het Centrum, maar ook daarbuiten is de ruimte beperkt. Lees meer Extra Terrasruimte