nieuws

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat...

0

ABFF-OnTour in Amsterdam-Centrum

Zaterdag 11 juni organiseert Het Amsterdams BuurtFilmFestival (ABFF) samen met filmmakers “ABFF-OnTour Centrum” in de grote theaterzaal van de OBA-Oosterdok. De films hebben het thema: “De Binnenstad een Openluchtmuseum?”. De films zijn gemaakt door zowel liefhebbende als professionele filmmakers in en over Amsterdam-Centrum. Meld u aan. Toegang is gratis. 

0

Site 14020.nl live

17 mei ging 14020.nl live. Dé website van, voor en door bewoners met Eerlijk Amsterdams Nieuws. Bewoners kunnen bijdragen met actuele en/of nieuwswaardige artikelen over Amsterdam.

0

Breiclub Amsterdam Van de Straat

Handwerken voor het goede doel: Wij zijn een kleine groep enthousiaste brei- en haaksters die warme dassen, mutsen, enz. maken voor dakloze mensen. We komen om de week bijeen in Wijkcentrum D’Oude Stadt op vrijdagmorgen vanaf 11 uur tot half 1. We breien en haken ook thuis. We bestaan sinds een jaar, en we hebben onze producten al...

0

Zomer vol dans voor 50+

Dance Connects Community begint haar zomerprogramma op maandag 30 mei met een week vol gratis kennismakingslessen. Moderne Dans en Dansmix voor iedereen vanaf 50 jaar, binnen en buiten, waarin beweging, dans en verbinding centraal staan. Het zijn lessen waarin diverse dansstijlen en muziekstijlen voorbij komen en worden uitgediept. In de moderne danslessen is er veel aandacht voor expressie...

0

In Memoriam Piet Seijsener

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo ontving van de familie bericht van het overlijden van Piet Seijsener. Piet is na een kort ziekbed op 29 april overleden. Buurtgenoten reageerden geschokt, maar wel heel blij dat ze heel kort daarvoor, op 23 april, nog een vrolijke Piet hadden gesproken tijdens de Groenmarkt op de Siebbeleshof.

0

Lezing volkshuisvesting

  Woensdagmiddag 11 mei hield Lous Vinken, oud ambtenaar van de gemeente Amsterdam een lezing over Volkshuisvesting in wijkcentrum d’Oude Stadt. Voor ieder die zich druk maakt over de exploderende huren en verkoop van sociale woningbouwwoningen was dit het neusje van de zalm. In een uiterst boeiende lezing legde oud ambtenaar Lous Vinken in heldere taal uit hoe...

0

4-5 mei 2022

Op de foto: het monument De Gevallen Hoornblazer in het Weteringplantsoen. Herdenking 4 mei vanaf 19:25 uur, zie het programma. Er zijn natuurlijk veel meer herdenkingen, en er is verder ook veel te doen. Ook op 5 mei. Zie de website van het 4 en 5 mei Comité.  

0

Inspraak april 2022

Weinig inspraakmogelijkheden op dit moment. Beide over horeca. Eén terrassenplan is netjes gepubliceerd. Maar een tweede voorstel, daar ziet de gemeente liever alleen reacties vanuit de horeca op. De inspraaktermijn is bijna halverwege, maar het voorstel is nog steeds niet fatsoenlijk bekendgemaakt.

0

Bezwaar verlenging terrasuitbreidingen

Wij schreven op 10 maart over hoe bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningen voor de “tijdelijke” terrasuitbreidingen. Omwonenden van de Nieuwmarkt hebben dat ook echt gedaan, samen met Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tegen 15 terrasuitbreidingen op en rondom het plein. Het bezwaar is niet gericht tegen afzonderlijke terrassen of ondernemingen, maar tegen het totaal.

0

Herdenking Blauwburgwal

Eindelijk, 2 jaar na de onthulling van de gedenkplaat, 82 jaar na het “tegenwoordig niet meer vergeten” bombardement vindt op 11 mei de lang uitgestelde herdenkingsbijeenkomst plaats in de Dominicuskerk.

0

Motorlawaai

TNO-onderzoek bevestigt klachten van omwonenden over geluidsoverlast door motorlawaai van auto’s en motoren. De gemeente liet door TNO motorlawaai onderzoeken. Het onderzoek vond plaats op drie plekken in de stad. Daar waar bewoners eerder aangaven last te hebben van motorlawaai.

0

Grooote Stadshart Top

Op 21, 22 en 23 april vindt de Grooote Stadshart Top plaats. Deze dagen draaien om ontmoeting, creativiteit en daadkracht voor de Wallen en Nieuwmarktbuurt. Kom eten, plannen maken en film kijken. Maak kennis met elkaar en elkaars dromen. Samen gaan we denken én doen – je bent van harte welkom!

1

Studiemiddag SLOOP!

Op vrijdagmiddag 22 april 2022 organiseert het Amsterdam Erfgoed Overleg met de KNOB een studiemiddag met als thema Sloop. Ondanks dat de grote kaalslag voorbij lijkt, wordt er in Nederlandse steden nog veel gesloopt. Vooral de naoorlogse wijken moeten het ontgelden.

9

Horeca en Terrassen

In een brief aan de burgemeester uiten bewoners- en belangenorganisaties stevige kritiek op de wijze waarop het College plotseling het concept beleidskader Stedelijk beleidskader horeca en terrassen vrijgaf voor inspraak. De organisaties vragen een gesprek. 

0

Lezing over volkshuisvesting

‘De Lange Lijnen van de Volkshuisvesting’ Lezing op 11 mei door Lous Vinken, over de historie van volkshuisvesting, huisvesting van verschillende doelgroepen en een evenwichtig stedelijk woonbeleid.

0

Vrijwilligers gezocht!

De sociale-kloof in Amsterdam blijft groeien, met name op het gebied van voedsel. Steeds meer organisaties bieden hulp aan op verschillende manieren om voedsel bij de inwoners die het nodig hebben te krijgen. Er is echter een probleem… een tekort aan vrijwilligers binnen voedsel verzamel organisaties leidt ertoe dat het verzamelde voedsel ook in het afval beland. Wij...

0

Corona adviezen

Eind maart 2022 Alle coronamaatregelen opgeheven. In het wijkcentrum voorlopig tot ca. 25 personen, Wanneer meer dan 15 mensen willen komen waarschuwen wij dat er geen mogelijkheid is om afstand te houden, mochten mensen dat willen. Handhygiëne en ventilatie blijven belangrijk, ook ter bescherming van allerlei “gewone” virussen.   28 februari 2022 Coronaregels voor vrijwilligersorganisaties Nederland is weer...

0

Bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU!

Woensdag april om 20:00 uur bijeenkomst Amsterdammers voor Autoluw NU! In de Amstelkerk. Voor bewoners. Meld u aan. d’Oude Stadt is initiatiefnemer van het collectief van meer dan 40 (bewoners-)organisaties uit de hele stad.

0

Nieuwsbrief !Woon, lente ’22

!Woon bestaat 5 jaar. Op 31 maart was een debat in pakhuis De Zwijger, ook online te volgen. Maar ook voor daarna is er veel nieuws te lezen. Dit jaar weer een huurverhoging, nog steeds heel veel weglekken van energie door enkelglas of verouderd dubbelglas. Over bewonersplatforms en veel meer in hun nieuwsbrief.  

0

Nieuwe stadsdeelcommissie

Op 16 maart zijn de verkiezingen geweest voor gemeenteraad en stadsdeelcommissies. De stadsdeelcommissies zijn vervangen, in Centrum nu 11 leden (voorheen 8). Het dagelijks bestuur wordt aangesteld door een nieuw College, en blijft voorlopig demissionair aan.

Gruwelreclame is weg!

Het handhavingsverzoek heeft gewerkt, hoewel het veel te lang heeft geduurd. Men heeft het tot de uiterste datum gerekt, reclame is tenslotte een goudmijntje. De illegale BlowUp-reclameschermen hoek Munt en Kalverstraat zijn eindelijk weg. Nu de rest nog. Zie de voorgeschiedenis in ons laatste bericht over digitale buitenreclame.  

Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid | Boek

Joost Smiers schreef zijn nieuwe boek met als titel: Zwerflawaai en ander (on)gewenst geluid. Rust, reuring, overlast. Wat vinden we aan geluid in de publieke ruimte prettig, of op zʼn minst aanvaardbaar.

Petitie terrasverwarming

Stadsverwarming, straatverwarming, buitenluchtverwarming bestrijden, moet je dat niet in de winter doen? Nou nee, daar moet je nu al mee beginnen. Terug naar de warme kroeg, en als je naar buiten gaat doe je een warme jas aan, een warme das om en een muts op. Anders wordt het nooit meer winter!

Het oude abnormaal

Evenementen kunnen weer. Na een pauze van 2 jaar zou je denken dat de gemeente tijd genoeg heeft gehad om eens na te denken over een NIEUW NORMAAL. Helaas, terwijl de buurt blij is dat het bovenstaande droevige beeld niet weer herhaald hoeft te worden, presteert het evenementenbureau het toch weer om een tweede evenement, gelijktijdig en pal...

Happy Hour

Het woord reuring horen we niet zo veel meer. Nu heet overlast weer “levendigheid”. Wanneer gaan die koppen eens uit het zand? Het wijkcentrum krijgt de laatste tijd van alle kanten vragen over Happy Hours (bv. in korte tijd lekker veel zuipen voor de helft van de prijs). De een denkt dat alles mag, de ander denkt dat...

Verlenging terrasuitbreidingen

Ja, alweer “tijdelijk”. En heel veel. En weer vragen mensen: hoe kan ik bezwaar maken? De verlengingen worden automatisch verleend, tenzij … En daar zit hem de crux. Je kunt klagen wat je wilt, het werkt niet. De gemeente steekt de kop in het zand en zegt dat je bij de ondernemer moet wezen. Handhavers komen niet of...