Gepland

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Print Friendly, PDF & Email

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Bewonersparticipatie ruw gestopt

Print Friendly, PDF & Email

 

PERSBERICHT KUNST & CULTUUR AMSTERDAM CENTRUM
Amsterdam, 7 december 2018

Het Stadsdeel Centrum van de stad Amsterdam draait de door haar zelf geïnitieerde Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum de nek om. De stichting, die kleine subsidies verdeelt over kleinschalige initiatieven van burgers op het gebied van kunst en/of cultuur verliest een jaar na haar oprichting al de zeggenschap over het door het stadsdeel beschikbaar gestelde bedrag en daarmee haar bestaansrecht. Lees meer Bewonersparticipatie ruw gestopt

Fietsersgedrag

Print Friendly, PDF & Email

Deze foto op de Herengracht is in 2017 gemaakt. Inmiddels heeft de gemeente daar auto-parkeerplaatsen ingericht voor fiets-parkeren.

Dat de voetgangers steeds meer in het gedrang komen is bekend. De trottoirs vertonen steeds meer achterstallig onderhoud, hobbels, kuilen, kapotte klinkers en tegels. Afvalbakken en verkeersborden die vele centimeters vanaf de stoeprand staan en dan ook mooi dienen als fietssteunen, het uitwaaieren van terrassen waar nauwelijks handhaving op is: er blijft weinig trottoirruimte over. Lees meer Fietsersgedrag

Burgerdialoog botenparade Pride

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente gaat met Amsterdammers de dialoog aan over (slechts) de Botenparade, niet over de rest van de Pride. Dat gaat via een enquête. Of deze enquête daartoe bijdraagt ligt aan de antwoorden. Wij roepen u daarom op deze enquête in te vullen. Doe het snel: het evenementenbureau zegt dat er niet meer dan 2000 mensen mee mogen doen. Lees meer Burgerdialoog botenparade Pride