Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

image_print

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Geef voor wormenhotels in de binnenstad

image_print

Duurzaamheid, dat kan toch alleen in de groene buitenwijken? Het kan ook in hartje Centrum! Bewoners en ondernemers van de Geldersekade hebben zich met succes ingezet in voor een ‘wormenhotel’ op de Bantammerbrug, een bak waarin wormen van groente-, fruit- en tuinafval hoogwaardige compost maken voor de geveltuinen. Het wormenhotel gaat midden maart open, dankzij een hoofdsponsor en donaties vanuit de buurt. Er is zelfs een beetje geld over. Lees verder over het plan voor een hotelketen in de binnenstad en geef ook voor andere wormenhotels!
Lees meer Geef voor wormenhotels in de binnenstad

Sjoemelen, nieuwe norm?

image_print

Het nieuwe evenementenbeleid is in december vastgesteld door B&W, nadat er 315 zienswijzen waren ingediend. En nadat de meetwaarden van het seizoen 2017 in een rapport zijn gepubliceerd. Nu is het aan de gemeenteraad om nog even heel snel alle dikke rapporten door te nemen. In januari zijn 3 momenten bij de raad waar het “nieuwe” beleid besproken wordt, inclusief de gemeenteraad op 24/25 januari 2018 om het vast te stellen. Lees meer Sjoemelen, nieuwe norm?

Inspraak ontwerp Waterlooplein

image_print

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft het voorlopig ontwerp Waterlooplein inclusief een plattegrond voor de markt, vrijgegeven voor inspraak. U kunt mondeling (niet 11 maar 19 december) en schriftelijk (uiterlijk 10 januari 2018) uw zienswijze indienen. Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met d’Oude Stadt. Lees meer Inspraak ontwerp Waterlooplein