Niet knippen maar knijpen

Print Friendly, PDF & Email

Nu de Knip in de Weesperstraat niet doorgaat, zetten bewoners in op de Knijp. Daarmee komen bewoners terug op de belofte van de gemeenteraad om de Weesperstraat te versmallen.

De huidige versmalling bij het namenmonument waarbij één rijstrook is afgesloten en door fietsers wordt gebruikt levert geen enkel probleem op bij de doorstroming. Dit bracht bewoners op het idee om het voorstel te doen de versmalling te handhaven als het monument in september gereed is. Sterker nog bewoners hebben ook een versmalling doorgevoerd aan de andere kant. De vrijgekomen ruimte geeft het monument ‘lucht’ en veiligheid. Bovendien door het afgenomen verkeer is het dan echt een plek voor reflectie en herdenking.

Deze permanente versmalling heeft legio voordelen.

  • Meer ruimte aan de kant van het monument. De twee rijstroken richting het Mr. Visserplein verdwijnen. De vrijgekomen ruimte komt ten goede voor het namenmonument
  • Veiligere verkeerssituatie, zeker voor toeristen
  • Extra zebrapad, vertraagd het verkeer wat het rustiger maakt. Het is per slot een herdenkingsplek en een plek voor reflectie
  • Meer ruimte voor groen, bomen en bankjes
  • Minder verkeerslawaai rondom het monument
 • Een goed alternatief voor de knip
 • En een goed begin voor de versmalling van de gehele Weesperstraat!

Bijlage