Tegen

Print Friendly, PDF & Email

mupig43

Bovenstaande bewegende reclamebeelden zijn nu contractueel verboden! Een contract met de gemeente dat loop van 2013 tot en met 2033.

Dat dit er nu staat komt omdat het een pilot betreft. Hier op de Antoniesluis in de Jodenbreestraat. Maar als het aan de reclameverkopers ligt, is dit hun toekomst (2000 door de hele stad). De werkgroep Buitenreclame is duidelijk tegen.

In de openbare vergadering van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid stond woensdag 16 november 2016 op de agenda de Vaststelling van de nota stedelijk kader buitenreclame. De werkgroep Buitenreclame heeft in de zomer haar zienswijze daarover gegeven.

Voorafgaande de commissievergadering heeft de werkgroep buitenreclame de Raadsleden een brief gestuurd en 4 amendementen voorgesteld:

    1. Mupi’s en abri’s. De met JCDecaux overeengekomen omzetting van analoog statisch of roterend beeld naar digitaal moet in principe, ook in de digitale versie, statisch blijven. Niet full motion.Toelichting: Het geldt hier een omzetting van zo’n tweeduizend (!) displays. In een vernieuwd contract (2013) geldend tot 2032, wordt tot onze verbijstering (om dat woord nog een keer te gebruiken) met geen woord gerept over het feit dat een analoge mupi qua impact op de omgeving geheel in het niet valt bij de nieuwe lichtsterke, semi-bewegende ‘animated stills’, dan wel bewegende ‘full motion’ reclamezuilen/mupi’s die nu in snel tempo overal in de stad verschijnen. De nota van beantwoording stelt blz. 25 droogjes vast : “Over de aantallen is niets overeengekomen”. En blijkbaar ook niets over het feit dat alles nu zonder discussie omgezet wordt van statisch naar animated dan wel full motion met haar sterke, constante visuele prikkels, en haar intense impact op de directe omgeving, 24/7. Het woord “statisch” komt in de vocabulaire èn in de praktijk niet meer voor ( hoewel op statisch instellen, met minder lichtsterkte bovendien, bij led/ lcd- technologie uiteraard ook kan). Het is onbestaanbaar dat de politiek zich tot nu toe hier niet over uit heeft gesproken, dan wel uit heeft kunnen spreken. Om het even zwart-wit samen te vatten: wilt u dat Amsterdam nu binnen korte tijd één grote stedelijke flipperkast wordt, of kiest u er voor om randvoorwaarden te stellen, met de nadruk op statisch? (Men kan altijd, in uitgaansgebieden bijvoorbeeld, ruimte maken voor enkele uitzonderingen).Waar u ook voor kiest, u, de politiek, hoort het laatste woord te hebben, niet zoals tot nu toe JCDecaux, gedekt door wat ambtelijke in 2013 gemaakte vage en ruime afspraken.
    2. Amsterdam moet de met UNESCO overeengekomen afspraak:” moving advertising images are no longer permitted”, blijven eerbiedigen.Toelichting:Amsterdam heeft in een fase dat UNESCO kritiek had op de slechte buitenreclamesituatie in Amsterdam tijdens de nominatie ( in 2010) toegezegd dat er geen nieuwe bewegende reclames, aan de gevels, noch in de publieke ruimte van de werelderfgoedsite, kern- en bufferzone, zullen komen. Zowel het toenemende aantal digitale full motion billboards ( Rembrandtplein) als de grote aantallen full motion mupi’s die nu geplaatst worden zijn hiermee in strijd. Dit is een welles-nietes met de opstellers van de nota. Wij zijn als wijkcentrum al vele jaren een gewaardeerde stakeholder bij UNESCO. Wij hebben – bijvoorbeeld ook inzake steigerdoekreclame- wel degelijk de corrigerende invloed ervaren van UNESCO (zie het befaamde stop this practise-document in onze zienswijze), en gaan ervan uit dat bij de actuele slechte full motion led displays-ontwikkelingen de historie zich zal herhalen, eerder nog publicitair dan juridisch.
    3. Geen sandwich-/stoepborden. Niet alleen niet in Centrum (zoals ook de nota een verbod daar wil continueren) maar evenmin in hoofdwinkelstraten elders in de stad. Toelichting:Er woedt in Amsterdam een discussie over de enorme druk op de openbare ruimte door grote aantallen mensen, met name in de hoofdwinkelstraten. Het is dan ook moeilijk te begrijpen, dat ons voorstel in onze zienswijze, om het al lang in Centrum gehanteerde verbod op sandwich-/stoepborden ook van toepassing te verklaren op hoofdwinkelstraten in het algemeen, ( zeker in aanpalende wijken als bijvoorbeeld de Pijp, het Museumkwartier e.d.), wordt afgewezen. Overigens gold dat verbod wel degelijk ook in andere stadsdelen, tot vrij recent. Een decennium geleden kwam het bestuur, na discussie ,met bewoners, met winkeliers, die het er in meerderheid mee eens waren dat dit soort borden helemaal niet bijdragen tot de kwaliteit van een winkelstraat, integendeel, tot het sindsdien goed functionerende besluit: geen stoepborden. Wij roepen de politiek op tot een amendement in bovenstaande zin (zie fotocollage onder).
    4. Steigerdoekreclame is in Centrum niet langer toegelaten en afgeschaft.Toelichting: In de nota wordt gesteld, pag.37, “Steigerdoekreclame is in de gehele stad mogelijk, in bepaalde beschermde gebieden worden echter beperkingen opgelegd”. Een paar jaar geleden heeft stadsdeel Centrum besloten dat steigerdoekreclame werd “afgeschaft” (zo letterlijk, in besluiten vastgelegd. Drie trefwoorden: opbrengst bijna nul) /Unesco/fraudegevoelig.) De tekst in de huidige nota is veel zwakker en multi-interpretabel. Geen terugkeer van steigerdoekreclame via de achterdeur alstublieft. Wij achten dan ook een amendement op zijn plaats met bovenstaande dikgedrukte tekst. (Daarnaast pleiten wij voor het weren van steigerdoekreclame in de wereldberoemde Amsterdamse Schoolwijken (zoals delen van de Pijp, de Rivierenbuurt, Mercatorplein, Spaarndammerbuurt).

 

In de nota stedelijk kader buitenreclame van de gemeente komen de bewoners op de derde plek. De nota gaat vooral in op de ondernemer en eventueel gewin bij de gemeente.

Digitalisering
De digitalisering is wat de werkgroep en de nota betreft de rode draad. En soms ook de rode streep. De nota stelt dat er buiten het centrum veel mogelijkheden zijn voor grootscheepse digitale reclame. Nota bene, juist daar waar 90% van de Amsterdammers woont! Maar opvallend, maar niet genoemd is dat juist Centrum een proeftuin is geworden van de nieuwe door de nota toegejuichte digitale buitenreclame-revolutie. Zonder enige beperkingen in het centrum. De impact die digitale reclame gaat hebben op de gehele stad moet aan  strenge randvoorwaarden gebonden worden. Dat ontbreekt dus aan deze nota.

Inspreken!
De werkgroep Buitenreclame gaat inspreken. Steun hen door daarbij aanwezig te zijn, of ga zelf ook inspreken. U dient zich dan minimaal 24 uur van te voren hier aan te melden (duur inspreken is maximaal 3 minuten, kan bij veel insprekers maximaal 2 minuten worden). Hulp nodig bij het inspreken? Neem contact op met het Wijkcentrum.


Stukken bij de agendapunt 11 van de Raadscie

00 Commissie Flap (Voordracht | 67.2Kb)
pdf
3. Nota van beantwoording (Bijlage | 14.6Mb)
pdf
4. Reactie advies stadsdelen (Bijlage | 371.5Kb)
sandwich

 

Volg hier de discussie Buitenreclame in de Raadscommissie vanaf minuut 36 en 41 seconden (36:41)