Advies Werkgroep Buitenreclame

Print Friendly, PDF & Email

reklame

De Werkgroep Buitenreclame van het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft haar zienswijze gepubliceerd inzake de nota Stedelijk Kader Buitenreclame. Het is voor de werkgroep  tekenend voor de nota, wanneer de schrijvers stellen dat juist meer reclame meer kwaliteit oplevert.  Men lijkt zich , ondanks het predikaat UNESCO Werelderfgoed (grachtengordel), weinig meer gelegen te laten aan vrij algemeen gedeelde Europese opvattingen inzake buitenreclame. Regels die van Tallinn tot Stockholm, van Brussel tot Bern, van Lissabon tot Rome er inderdaad van uitgaan dat -zeker voor de binnensteden- geldt: Minder reclame,meer kwaliteit.

Buitenreclame
De nota behandelt oude en nieuwe vormen van buitenreclame. De werkgroep richt zich in haar zienswijze op een aantal reclame-uitingen die het opvallendst zijn in de openbare ruimte. Zoals digitale mupi’s en abri’s, megasteigerdoekreclame, banieren,beachflags, stoepborden (sandwichborden).

De enige tijd geleden geactualiseerde regelgeving betreffende gevelreclame past nog wel in het streven naar enige terughoudendheid. Echter, met deze buitenreclamenota is daar geen sprake meer van.

Overigens, met dat “minder” viel het ook in het recente verleden in de praktijk wel mee, toen na de introductie van abri’s, mupi’s en billboards vervolgens nog o.a. steigerdoekreclame, banieren en de eerste LED-schermen werden geïntroduceerd. Maar deze nota stelt duidelijk voor daar nog eens flink overheen te gaan, met de onjuiste voorstelling dat de huidige regelgeving anti-reclame zou zijn.

Digitalisering
De digitalisering is wat de werkgroep en de nota betreft de rode draad. En soms ook de rode streep. De nota stelt dat er buiten het centrum veel mogelijkheden zijn voor grootscheepse digitale reclame. Nota bene, juist daar waar 90% van de Amsterdammers woont! Maar opvallend, maar niet genoemd is dat juist Centrum een proeftuin is geworden van de nieuwe door de nota toegejuichte digitale buitenreclame-revolutie. Zonder enige beperkingen in het centrum. De impact die digitale reclame gaat hebben op de gehele stad moet aan  strenge randvoorwaarden gebonden worden. Dat ontbreekt dus aan deze nota.

Openbare Ruimte
In de praktijk blijken zaken vergund te zijn, maar wel tegen aan UNESCO gedane toezeggingen in, en tegen besluiten van Centrum. Ander financiële winnaars dan de reclamebranche kan de werkgroep in deze nota niet ontdekken. Terwijl waar het een optimale inrichting van de publieke ruimte betreft het financiële aspect voor de overheid niet die prioriteit zou mogen hebben. Dat straalt deze nota uit en daarmee geeft dit college een boodschap die niet gedeeld wordt door veel andere Europese hoofdsteden, die wel laten zien hoe het kan en moet. Stoort ook dat in deze nota nauwelijks sprake is van een raad die ook de belangen van inwoners en de middenstand/winkeliers meenemen.

De nota telt een enkele goede suggestie, maar verder is digitalisering het nieuwe toverwoord, met hoog kleren-van-de-keizer gehalte, en ademt de nota op haast elke pagina dat ondernemers, (maar dan niet dé ondernemers, maar slechts de al vermelde reclame-exploitanten)  in de conceptfase een groot stempel op de nota hebben gedrukt en dat aan de inwoners van Amsterdam en hun zorgen over een leefbare stad, ook over het lastige onderwerp digitale buitenreclame, en de ongebreidelde voornemens op dit punt, slechts lippendienst wordt bewezen.

Werkgroep Buitenreclame
De Werkgroep Buitenreclame werd in 1988 opgericht door een aantal Amsterdamse burgers die bezorgd waren over de plotselinge enorme toename van buitenreclame in de historische binnenstad. Het betrof met name het plaatsen van zo’n 1500 mupi’s en abri’s, alsmede van een groot aantal billboards in de openbare ruimte. Dit zonder dat de burger ook maar enigszins geïnformeerd werd, laat staan dat inspraak werd verleend. De lobby van reclame-exploitanten was en is groot, een lobby van betrokken burgers was non-existent tot dan toe.

Lees hier :  Zienswijze Stedelijk Kader Buitenreclame van de Werkgroep Buitenreclame, Wijkcentrum d’Oude Stadt

Lees hier: Kan ik toestemming krijgen om reclame te maken op straat of op de stoep?

Lees hier: Regels gevelreclame

UNESCO