Luchtvaart uit Balans

Print Friendly, PDF & Email

De informatie-avond op 3 december in het Wijkcentrum d’Oude Stadt, ter voorbereiding op het Protestival van Greenpeace trok een aantal gemotiveerde bezoekers, die we ook terug zagen op Schiphol op 14/15 december. Dit om aan dé eis van Greenpeace kracht bij te zetten: een Klimaatplan voor één van de grootste vervuilers van Nederland, de Royal Schiphol Group N.V. (ook eigenaar van luchthaven Lelystad).

Dat weekend kwam ook veel steun van jong en oud, al dan niet van Extinction Rebellion. Vooraf was er veel overleg geweest tussen Greenpeace en de voor het grondgebied van Schiphol verantwoordelijke gemeente Hoofddorp. Zoals altijd stonden nu ook voor Greenpeace én voor Extinction Rebellion vreedzaamheid en veiligheid voorop. Tóch, en ondanks het feit dat Schiphol Plaza openbare ruimte betreft, meende de loco-burgemeester van Hoofddorp een noodbevel te moeten uitvaardigen om snel een einde aan de demonstratie te maken.

Hoewel de Koninklijke Marechaussee al vanaf het begin om 12.00 uur in groten getale paraat stond, kon zij niet verhinderen dat een paar berg- c.q. paalklimmers zich hoog in de Plaza verschansten om het spandoek met de tekst “Welkom op Protestival” op te hangen, en actievoerders het tot het vallen van de avond hun verwijdering wisten te voorkomen. Afgezien van veel landelijke media, NOS 20.00 uur journaal (vanaf 4:30), de Volkskrant, RTL Nieuws, NRC, Trouw, nu.nl, trok het Protestival ook veel internationale aandacht: The Guardian, The New York Times, AJ+, France 24.

Al met al werd het een heftige middag. Alle aandacht concentreerde zich op verzet van de actievoerders tegen het opschonen van de Plaza door de marechaussee. Buiten trokken de muziek en het cabaret weinig aandacht. Of het moet al van de 15 politiepaarden en hun berijders zijn geweest, die constant stand-by stonden! Het laatste woord is over deze vorm van ‘handhaving’ nog niet gezegd. Juristen van Greenpeace menen dat de gemeente Hoofddorp onrechtmatig heeft gehandeld. Actievoerders van Extinction Rebellion houden woord en zoals zij direct beloofden aan de marechaussee, “Wij komen terug”, (op 28 december, zie tweet hieronderaan).

LUCHTVAART IN DE GEMEENTERAAD 22 /23 JANUARI: met hoop op een goed bezette publieke tribune!
Op initiatief van de Koepel Amsterdamse Schipholgroepen is zoals eerder geschreven, het rapport Luchtvaart uit Balans opgesteld. Na bespreking in de Commissie FEZ op 12 december, wordt het rapport nu, op initiatief van de SP in de volledige gemeenteraad besproken op 22 of 23 januari. Eén van de kernpunten van het rapport is dat er vele maatschappelijke voordelen zijn verbonden aan Krimp van de Luchtvaart met zo’n 20%.

Ook staat tijdens deze raadsvergadering op de agenda het RIVM rapport Onderzoek naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol. Het rapport werd afgelopen voorjaar gepubliceerd en kreeg in de commissie FEZ alle aandacht door inbreng van de Partij van de Dieren.