Autoluw moet en kan beter

Print Friendly, PDF & Email

16 december waren vele vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit heel de stad aanwezig om een bijeenkomst te organiseren over Autoluw. De procesgang van de (non)inspraak rond de (nieuwe) Agenda Autoluw maakte dat de aanwezigen voor een heel andere aanpak kozen. Geïnventariseerd werd waar iedereen tegenaan loopt en een plan kreeg vorm. Die aanpak wordt 6 januari verder uitgewerkt.

De maatregelen die in de Agenda Autoluw staan bekoren de aanwezigen niet; het zijn er te weinig en worden te laat genomen (hoeveel tijd kun je verprutsen met overbodige pilots en onderzoek). De bewonersorganisaties vinden dat het beter kan. Volgens hen is het tijd voor drastische maatregelen tegen het ongebreideld toelaten van autoverkeer.

De aanwezigen waren het er snel over eens: de Agenda Autoluw mijdt angstvallig het begrip: “Bestemmingsverkeer”. Voor het bestemmingsverkeer moet de binnenstad bereikbaar blijven, voor het doorgaande verkeer moet de binnenstad worden afgesloten.

Voorgesorteerd
Bewonersorganisaties hebben meegedaan met het proces Autoluw. In de Stadsgesprekken zijn toch echt wel geluiden om een andere aanpak geuit, maar NIET opgenomen in de agenda. Ook het proces bij de stadsdelen was een dieptepunt in burgerparticipatie. Bewoners werden daar wel (uitvoerig) aangehoord, maar niets van hun input kwam in het Stadsdeeladvies, laat staan in de uiteindelijke versie van de agenda. En nu wordt de agenda autoluw gepresenteerd als projectenagenda; losse projecten (zoals kadeherstel etc.), zonder mogelijkheid tot zienswijze op het geheel.

Ambtenaar over het Proces Autoluw: Waar bewonersparticipatie in het verleden veelal via formele inspraakprocedures verliep, wordt tegenwoordig gewerkt met een meer divers palet aan participatiemogelijkheden. Daarbij worden bewoners steeds eerder betrokken. De periode februari t/m mei 2019 stond in het teken van het Gesprek met de stad over de Agenda Amsterdam Autoluw om o.a. ideeën, kansen en zorgen op te halen. We hebben gesprekken in de stadsdelen, stedelijke conferenties, internationale bijeenkomsten en expertmeetings georganiseerd. De opbrengsten zijn verwerkt in de concept Agenda Amsterdam Autoluw. Daarna zijn de stadsdelen om hun mening gevraagd. En al die input leidt tot de (nieuwe) Agenda Autoluw. Op de afzonderlijke maatregelen, pilots en uitvoeringsprojecten worden t.z.t. belanghebbenden betrokken uitgenodigd hun mening te geven (eventueel via een zienswijze procedure).

Ondemocratisch
Dit college vindt het niet nodig om de gehele agenda aan een zienswijze procedure te onderwerpen. De inbreng van bewoners staat er (bewust) niet in. Laat staan dat bewoners een zienswijze mogen indienen over de principes achter deze agenda. En die principes, zoals “gooi het verkeer maar op de hoofdroutes”, zijn volgens de aanwezigen echt niet sociaal en niet meer van deze tijd, nu andere steden (vergelijkbaar met Amsterdam) al jaren geleden anders kozen: alleen toegang voor bestemmingsverkeer!

Vervolg
De bewonersorganisaties focussen zich dus nu op actie en Raadsleden. De deelnemers zijn al uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst op 6 januari a.s. in d’Oude Stadt om 20:00 uur. Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, die niet eerder aanwezig waren, kunnen zich voor die bijeenkomst alsnog aanmelden via: wijkcentrum@oudestadt.nl  o.v.v. Autoluw. Geef daarbij aan welk straat/bewoners/organisatie u vertegenwoordigd.


De gewijzigde Agenda Amsterdam Autoluw en bijhorende stukken zijn geagendeerd voor de raadscommissievergadering Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid van donderdag 16 januari 2020.

Agendapunt 14 Instemmen met de Agenda Amsterdam Autoluw Nr. BD2019-007581

3 reacties

 1. ReindeR Rustema schreef:

  @roland Bestemmingsverkeer is makkelijk te definiëren: verkeer naar, van of door bewoners of organisaties in Amsterdam. Dat controleer je aan de hand van kentekens.

  Kentekens van iedereen met een parkeervergunning zijn bekend bij de gemeente. Die kan je tot bestemmingsverkeer rekenen. Organisaties met werknemers en een wagenpark op eigen erf laat je de kentekens jaarlijks doorgeven.

  Daarnaast ontvangen inwoners en organisaties bezoekers. Die melden zich tevoren aan. Of als dat niet lukt (spontaan bezoek) dan achteraf.

  Dat aanmelden moet simpel kunnen door op de parkeerautomaat de dag tevoren een kenteken in te tikken. Is qua privacy niet problematisch, want iedereen kan dat doen. En als het na afloop moet dan maak je je kenbaar bij de gemeente als inwoner en geef je het kenteken door. Niet te vaak per jaar, tevoren aanmelden is het idee.

 2. roland schreef:

  Wat bestemmingsautoverkeer is, is onduidelijk, vele omschrijvingen zijn in omloop. Autoluw moet vooral zorgen dat loop- en fietsroutes verbeteren, dat kan ook voor bestemmingsautoverkeer gevolgen hebben.
  De Munt aanpak zou voor de Nieuwmarkt – nu een echt autoplein – een voorbeeld moeten zijn, helaas dit gemeentebestuur lijkt dat niet te willen!

 3. ReindeR Rustema schreef:

  Niet onbelangrijk is dat bestemmingsverkeer ook relatief goedkoop gerealiseerd kan worden. Nu worden kentekens al gescand op parkeergeld en overtredingen. Het vergt aanpassing van software en het plaatsen van verkeersborden om dit in te voeren. Het hoeft ook niet met een ‘big bang’ maar kan vanuit het Wallengebied steeds verder uitgebreid worden over de stad zoals met het betaald parkeren is gedaan in het verleden. Zie https://rustema.nl/bestemmingsverkeer/