Kick-off Ma.aktafels

Print Friendly, PDF & Email

De komende drie maanden wordt aan 40 zogenaamde Ma.aktafels door de hele stad het Maatschappelijk akkoord 020 samengesteld. De aftrap is op donderdag 4 april 2019 van 18.30 – 21.30 uur. Het Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam (Ma.ak020) stimuleert en verstevigt zeggenschap van actieve Amsterdammers. Het initiatief Ma.ak020 is een coproductie gestart met de gemeente en wordt een stevige bouwsteen in de Agenda Democratisering. Actieve Amsterdammers meldt u aan.

Afgelopen november was de aftrap van Ma.ak020. Zo’n 75 Amsterdammers deelden hun dromen voor de toekomst van Amsterdam en bespraken stappen die nodig zijn om daar te komen. Ook de reikwijdte van Amsterdams maatschappelijk initiatief en stadmakers werd in kaart gebracht. Samen met de expertise die ervaringsdeskundigen het afgelopen jaar hebben ingebracht vormt dat het basismateriaal voor het Maatschappelijk akkoord.

Nu
Ondertussen is door de gemeente de afgelopen maanden hard gewerkt aan een brede agenda Democratische vernieuwing. Ma.ak020 is daarin een brede bouwsteen. Nu is het moment voor de volgende, spannende stap: het daadwerkelijk gaan samenstellen van het Maatschappelijk akkoord 020. Dat gebeurt de komende drie maanden aan 40 zogenaamde Ma.aktafels door de hele stad. Met de hoofdvraag: Wat is nodig op gebied van zeggenschap, routes, cultuur, randvoorwaarden, financiering, samenwerking en eigenaarschap om de Amsterdamse praktijk duurzaam te verbeteren. Dat vertalen we naar punten voor in het akkoord. Een grote stap, waarbij jouw expertise onmisbaar is.

Om de Ma.aktafels tot een succes te maken wordt gestart met een kick-off,

waar we u met veel plezier voor uitnodigen:

Datum kick-off Ma.aktafels: donderdagavond 4 april

Tijd: 18.30 – 21.30 uur

Inclusief maaltijd

Locatie: Ru Paré community

Adres: Chris Lebeaustraat 4

Graag aanmelden, dat kan hier

Ma.aktafels
De thema’s voor de Ma.aktafels, gebaseerd op de inventarisatie van bewonersexpertise van de afgelopen jaren zijn: zorg & welzijn, jeugd & onderwijs, energie & duurzaamheid, sociaal ondernemerschap & economie, gebiedsontwikkeling & vastgoed/wonen en democratisering. De uitkomst van de Ma.aktafels verschijnt als 100-punten actielijst tijdens het WeMakeThe.City festival eind juni 2019. Direct na de zomer presenteren we het Maatschappelijk akkoord aan de stad: een door alle partners te ondertekenen akkoord met uitgangspunten, intenties en concrete afspraken over hoe eigenaarschap en zeggenschap in de stad wordt geregeld. Het Maatschappelijk akkoord vormt daarmee een van de bouwstenen van de Democratiseringsagenda van de gemeente om de Amsterdamse praktijk van initiatief, participatie en democratisering duurzaam te verbeteren, te borgen en om er blijvend van te leren.

In bijlagen hieronder vindt u belangrijke informatie over de kick-off en de Ma.aktafels, over het doel van Ma.ak020 en een update van onze gezamenlijke route naar het Maatschappelijk akkoord met Amsterdam.

Hopelijk zien we elkaar op 4 april,

Kernteam Ma.ak020, samen met team Democratisering gemeente Amsterdam

Het kernteam bestaat uit:
Karien van Assendelft
Niesco Dubbelboer
Nies Medema
Egbert Fransen
Jasper Etten

Bijlagen