Kennisnemen

Print Friendly, PDF & Email

In haar brief d.d. 20 december 2018 bericht wethouder Dijksma aan de leden van de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid dat de luchtkwaliteit in 2017 in Amsterdam niet wezenlijk is verbeterd. Wij roepen u op om te komen naar de Raadscommissie van 7 februari a.s. om 9:00 uur en meld u zo mogelijk aan om ook in te spreken.

Bij de agenda van de vergadering van de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid op 7 februari 2019 a.s. zit ter kennisname een brief van wethouder Dijksma. Zij bericht over de monitoring van het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL) en meldt dat de luchtkwaliteit in 2017 in Amsterdam niet wezenlijk is verbeterd. Dat is op zich niet zo vreemd als je weet welke (non)maatregelen in het NSL gemonitord worden. In 2018 zijn nog aanpassingen gedaan op dat NSL. d’Oude Stadt heeft in een zienswijze die plannen tot de grond toe afgebrand. Ook van die “nieuwe maatregelen” is dus niks van te verwachten om daadwerkelijk verbetering te realiseren van de luchtkwaliteit in knelpuntstraten met waarden van stikstofdioxide (NO2) ver boven de maximale norm van Europa van 40 μg/m³.

Het verkeer
De wethouder meldt dat er zelfs een stijging is van het aantal overschrijdingen van de NO2 norm. Wrang genoeg voor bewoners in de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en Nassaukade komt hun straat nu pas officieel in het rijtje voor. Voor het samenstellen van de NSL-monitor werd eerder uitgegaan van een andere rekenmodel. Bij de berekeningen voor 2017 is de verkeerssamenstelling aangepast. In plaats van kentekenscans zijn nu lustellingen gebruikt. Met die lussen in het asfalt is 40% meer middelzwaar en zwaar vrachtverkeer geregistreerd dan alle jaren daarvoor.

Urgentie
De wethouder meldt dat er nieuwe maatregelen voorbereid worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar niet eerder dan in de eerste helft van 2019 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Urgentie nul dus. Deze coalitie is nota bene ontstaan, doordat alle politieke partijen het verbeteren van de luchtkwaliteit in het verkiezingsprogramma hadden opgenomen. De NSL-monitor gebruikt cijfers van Jaarrapportage van de GGD Luchtkwaliteit Amsterdam 2017.  Daarover is al ingesproken. Tijd om weer in te spreken.

Oproep
Komt allen naar de commissievergadering van 7 februari 2019 om 9:00 uur. Meld u een dag van te voren hier aan om in te spreken bij de commissie. U heeft recht op gezonde lucht sinds de uitspraak van 7 september 2017! Zolang er ook maar een straat in Amsterdam is waar de luchtkwaliteit slecht is, zijn het college en gemeenteraad niet vrij om te onderhandelen of er wel of geen maatregelen genomen worden en welke en wanneer dan wel. ACTIE! Stop grenswaardenoverschrijdingen nu!

TKN 8 Kennisnemen van een brief van wethouder Dijksma inzake NSL-monitoringsrapportage luchtkwaliteit 2018. (BD2019-000403)