Inspraak vakantieverhuur

Print Friendly, PDF & Email

Het college heeft het voornemen om in drie wijken vakantieverhuur geheel te verbieden, en in de andere delen van de stad vergunningplichtig te maken. Het concept-besluit ligt nu ter inspraak. U kunt t/m 28 mei uw mening geven.

Waar gaat het over:
Het gaat deze keer om het tijdelijk verhuren van hele woningen aan toeristen en andere bezoekers van de stad, in de volksmond meestal allemaal airbnb genoemd naar de bekende marktleider. De regeling rond Bed & Breakfast, waarbij het gaat om kamerverhuur en er toezicht is door de hoofdbewoner, is al eerder gereguleerd en valt hier buiten.

Het totaalverbod geldt voor drie wijken: Burgwallen Oude Zijde, Burgwallen Nieuwe Zijde en de Zuidelijke Grachtengordel. Waar die precies zijn? Ga naar de kaart gebiedsindeling van Amsterdam en klik daar aan de linkerzijde het rondje Wijken aan. U ziet dan de contouren van de Amsterdamse wijken. Als u met de muisaanwijzer over de kaart beweegt ziet u de namen van de wijken. Buiten die buurten blijft verhuur mogelijk, met vergunning, en voor maximaal 30 dagen per jaar.

Waarom dit besluit, en waarom het college juist deze wijken kiest en niet alle buurten waar de toeristische druk op leefbaarheid hoog is, kunt u lezen in de aankondiging op de website van Amsterdam, en vooral achter de daar genoemde links naar het ontwerpbesluit en het onderzoek van OIS naar de toeristische draagkracht in de wijken.

Uit de toelichting bij het besluit:
De maatregel is gericht op de leefbaarheid van de woonomgeving zoals bedoeld in de Huisvestingswet. Het gaat dus niet om overlast van toeristen op straat. Daar worden andere maatregelen voor getroffen, zoals het verbod op rondleidingen op de Wallen. Het verschil ten opzichte van hotels is dat door vakantieverhuur overlast tot in de woning plaatsvindt zoals in de binnentuinen, op balkons en de trapportalen. Toeristen hebben een ander leefritme en verstoren hiermee de directe woonomgeving tot achter de voordeur.

Bovenstaande afbeelding
Het plaatje boven is afkomstig uit de gegevens zoals Airbnb bekend maakt, en zichtbaar zijn gemaakt op de website Inside Airbnb. De kaart op de website laat de verdeling over de stad zien van woningen die via Airbnb verhuurd worden. U kunt rechts filters instellen op gebied, op alleen hele woningen, alleen wat recent is aangeboden, enz. Linksboven kunt u met het plusje inzoomen. Wat opvalt is dat het in de drie verbods-wijken eigenlijk wel mee lijkt te vallen, de Westelijke Grachtengordel en de Jordaan zijn veel erger. Dat zal toch niet alleen zo zijn omdat dit alleen verhuur via Airbnb betreft. Zo groot zijn de andere platforms toch niet?

Hetzelfde beeld geeft de kaart van Nico van Gog (ook hier onderaan) met de stand van zaken december 2019.  Klik rechts naast die kaart op het bruine vakje om alleen de hele woningen te zien, en niet de hotelkamers en Bed&Breakfasts. Bent u ook zo blij dat u niet in de Pijp woont?

Zienswijze sturen
Stuur uw mening over het besluit uiterlijk donderdag 28 mei 2020 via de blauwe knop “Mijn reactie” op https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/voorstel-verbod-vakantieverhuur/
Of per post:
Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen
Inspraak vakantieverhuur
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam

Reacties die na donderdag 28 mei 2020 binnenkomen, worden niet meegenomen.

Tableau Public van Nico van Gog
Klik bruin vakje voor alleen hele woningen en klik voor duidelijkheid meest rechtse icoontje, full screen. ESC om terug te gaan.

1 reactie

  1. bettie aaftink schreef:

    IK ben het helemaal eens met het verbod om in drie gebieden de vakantieverhuur te verbieden. Vooral nu met de coronacrisis merkte ik welke sporen vakantieverhuur heeft achtergelaten. Vergelijk dat met nu: het oude centrum is rustig. Eindelijk eens zonder stress de deur uit,niet over de hoofden van groepen toeristen hoeven te lopen, geen ratelende rolkoffers, eindelijk kon men zien hoe mooi het centrum is. En belangrijk: ik heb nog nooit zo goed geslapen.