Bed and Breakfast

Print Friendly, PDF & Email

Op 4 maart heeft wethouder Ivens de raadscommissie Bouwen & Wonen geïnformeerd over het aantal aanvragen voor B&B vergunningen dat tot 15 februari j.l. kon worden ingediend.

In totaal heeft de gemeente een quotum van circa 3200 vergunningen voor de gehele stad vastgesteld.
Er zijn momenteel circa 2700 vergunningen voor de gehele stad aangevraagd.

Het quotum voor Centrum was circa 1400, maar er zijn circa 350 aanvragen minder ingediend.
Het quotum voor het stadsdeel Centrum zal conform het aantal aanvragen naar beneden worden bijgesteld op circa 1025.
Dat is vooralsnog goed nieuws voor de bewoners van Centrum.

Het aantal aanvragen in andere stadsdelen was in totaal iets groter dan de per wijk vastgestelde quota.
Die quota, buiten stadsdeel Centrum dus, zullen iets naar boven worden bijgesteld, zodat het totaal aantal te verlenen vergunningen 3200 blijft.
Dat betekent dat er nog ruimte is tussen het aantal aanvragen en te verlenen vergunningen B&B maar die worden niet in stadsdeel Centrum opgevuld.

Michel van Wijk
Bewoners Amsterdam Centrum


Eind maart stonden bij de bekendmakingen van de gemeente opeens allemaal vergunningverleningen.

Verleend met overgangsrecht onttrekkingsvergunning XXXXXXX Op adres XXXXXXXX, 10XXXXX is op 2020-03-18 een tijdelijke vergunning tot 2028-07-01 verleend voor het deels onttrekken van bewoning tbv een Bed & Breakfast. Dossiernummer .

Dat komt dus door de nieuwe regeling, lees ook de onderstaande bijlagen. Voorheen was alleen een melding (aan de burgemeester) nodig. De bestaande die zich nu voor 15 februari hebben aangemeld, zijn blijkbaar automatisch verlengd als ze aan de voorwaarden voldoen, en die verlengingen worden blijkbaar niet gepubliceerd. Anders zouden er nog veel meer adressen staan.

Bijlagen: