Inspraak in januari

Print Friendly, PDF & Email

U kunt, officieel, uw mening geven aan de gemeente over de volgende zaken waar u in stadsdeel centrum mee te maken hebt. Uw argumenten kunnen reden zijn om het voorgestelde plan (deels) te veranderen. Niet geschoten is altijd mis. Let op de uiterlijke datum van inzenden.

 • Evaluatie bestuurlijk stelsel, wensen en suggesties t/m 9 februari, zie voor de stukken ons artikel hierover.
  De inhoudelijke voorbereidingen voor het hoofdlijnenbesluit voor het stelsel 2022-2016 zullen in januari starten in overleg met de gemeenteraad. U kunt wensen en suggesties naar aanleiding vann het onderzoeksrapport meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan tot en met 9 februari a.s.
 • Enquête over participatie, het betrokken worden bij uw buurt, snel invullen, t/m 11 januari.
  Het stadsdeel zegt de bewoners van het centrum zoveel mogelijk te willen betrekken bij het maken en uitvoeren van haar plannen. Bijvoorbeeld via bewonersavonden, co-creatiesessies, buurtenquêtes en digipanels. Zij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze participatietrajecten. Daarom hebben zij deze enquête opgesteld, in de hoop dat u uw ervaringen met hen wilt delen. Ook wanneer u juist niet mee heeft gedaan met zo’n participatietraject! Het invullen van de vragenlijst is anoniem en kost ongeveer 2 minuten van uw tijd.
  Om bij de enquête te komen drukt u op deze link: https://surveys.enalyzer.com?pid=d5rat3qu
  De uitkomsten van de enquête worden op 19 januari 2021 behandeld in de vergadering van de stadsdeelcommissie. Besproken wordt hoe participatie de afgelopen jaren georganiseerd was, hoe bewoners dat hebben ervaren, en hoe het stadsdeel het eventueel anders kan doen in toekomstige participatietrajecten.
  U kunt die vergadering van de stadsdeelcommissie online volgen op dinsdag 19 januari vanaf 20:00 uur. Na 19 januari kunt u de vergadering ook achteraf bekijken/beluisteren. Dat kan allebei via de link https://centrum.notubiz.nl/
 • Zone Zwaar Verkeer Amsterdam, inspraak t/m 15 februari
  • Om onze bruggen en kademuren beter te beschermen worden de regels voor zwaar verkeer flink aangescherpt. Van 5 januari 2021 tot en met 15 februari 2021 kunt u reageren op het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021. Lees verder …
  • Hoe u uw inspraak kunt indienen staat op de pagina Zone Zwaar Verkeer Amsterdam. U kunt reageren op het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. Klik de betreffende onderwerpen open voor details.
  • Wilt u verder iets melden over een brug of kade? Dat kan via de pagina Bruggen en kademuren.