Versterken inclusieve burgermacht | Movisie

Print Friendly, PDF & Email

Movisie zette 5 januari een publicatie online met de titel: ‘Versterken van inclusieve burgermacht’. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt werd nader onderzocht en als voorbeeld gesteld voor andere buurtplatforms. Over hoe inwoners invloed krijgen over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners.

Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel binnen de overheid. Steeds vaker krijgen inwoners de kans om mee te praten over maatschappelijke vraagstukken. Inwoners kunnen zo aangeven wat hun behoeften zijn en tegelijkertijd nadenken over eventuele oplossingen. Wat er echter met deze inbreng wordt gedaan is vaak onduidelijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat inwoners daadwerkelijke invloed en beslismacht nauwelijks ervaren.

Voorbeeld Hart voor de K-buurt
Het buurtplatform Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld van hoe inwoners de overheid proberen te verleiden naar een meer inclusieve burgermacht. Dat is het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van burgers in een kwetsbare positie krijgt daarbij expliciet de aandacht. Bestaande groepen inwoners worden benut en hebben eigenaarschap over het realiseren van de buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met hen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis. Hoewel inclusie geen specifiek doel is van Hart voor de K-buurt, is dit wel onderdeel van hun werkwijze “een stem geven aan hen die je te weinig hoort of ziet” en daarmee resultaat. Hart voor de K-buurt leert ons de kracht van dienend leiderschap.

Door middel van participatief actie-onderzoek is de werkwijze van Hart voor de K-buurt onderzocht en is er tegelijkertijd gewerkt aan het versterken hiervan. Uit dit onderzoek blijkt dat er een aantal werkzame elementen vast kunnen worden gesteld, die werkzaam zijn voor inclusieve burgermacht. Het rapport sluit af met lessen voor bestuurders, ambtenaren, sociaal professionals en actieve inwoners.