Inspraak eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw

Print Friendly, PDF & Email

erpachtinspraakVanaf maandag  22 februari start de inspraak op het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel voor nieuwbouw. De  stukken nieuwe Algemene Bepalingen en het uitgiftebeleid  zijn hiervoor vrijgegeven. Inspreken kan tot en met 4 april 2016.

Amsterdam wil eeuwigdurende erfpacht invoeren. Erfpachters krijgen daardoor meer zekerheid over hun erfpachtkosten. Het college wil het nieuwe stelsel eerst invoeren voor nieuwe erfpachtuitgiften.

Eerst inspraak voor erfpachters met een nieuwbouwwoning of –bedrijfspand
Het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel gaat eerst gelden voor alle erfpachters (commercieel en particulier) met een nieuwbouwwoning of –bedrijfspand op erfpachtgrond van de gemeente. Met uitzondering van woningcorporaties en Haven Amsterdam; hiervoor gelden aparte afspraken. Wanneer de nieuwe Algemene Bepalingen zijn vastgesteld, gelden deze voor nieuwbouw waarvan de voorbereiding van de gronduitgifte begint nádat het nieuwe stelsel is ingegaan. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

Informatiemarkt

Als onderdeel van de inspraakperiode organiseert de gemeente een driedaagse informatiemarkt. Op de markt kan iedereen aanvullende informatie krijgen, vragen stellen en eventueel inspraakreacties geven.
Waar en wanneer: de foyer op de eerste verdieping van het Stadhuis, Amstel 1 op:

  • dinsdag 15 maart 2016 16:00-21:00 uur
  • woensdag 16 maart 2016 16:00-21:00 uur
  • donderdag 17 maart 2016 16:00-21:00 uur

Inspreken kan op de volgende manieren: via het online formulier, per post, tijdens de informatiemarkt of per mail. De inspraakreactie moet uiterlijk 4 april 2016 om 24:00 uur binnen te zijn. Reacties die daarna binnenkomen worden niet in behandeling genomen. klik hier voor meer informatie, lees hier het eerdere bericht op deze site en lees hier het interview met projectleider van de Algemene Bepalingen eeuwigdurende erfpacht 2016.

Bestaande erfpachters krijgen later aparte mogelijkheid voor inspraak
Voor bestaande erfpachters volgt later een overstapregeling die in een andere (tweede) inspraakronde ter inspraak zal worden voorgelegd. Mensen die nu al een erfpachtcontract hebben, krijgen dus later de mogelijkheid om vrijwillig over te stappen naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel. De gemeente maakt hiervoor nog een overstapregeling die in een tweede inspraakronde wordt voorgelegd. Dan zijn ook de overstapkosten duidelijk; deze zijn nu nog niet bekend. Ook voor wie overstapt, gaan de nieuwe Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 gelden.