Vernieuwing erfpachtstelsel

Print Friendly, PDF & Email

erfpacht
Vanaf 2016 voert de gemeente Amsterdam eeuwigdurende erfpacht in. Nu wordt de vergoeding (canon) die u betaalt voor het gebruik van de grond elke 50 jaar opnieuw vastgesteld. Straks, bij eeuwigdurende erfpacht, wordt de canon slechts één keer vastgesteld. Welke canon u moet betalen staat dan voor altijd vast.

Bekijk filmpje met uitleg over de vernieuwing

 

Het besluitvormingsproces naar eeuwigdurende erfpacht vindt in 9 stappen plaats. Het nieuwe erfpachtstelsel krijgt vorm in 2 onderdelen met elk een eigen inspraakmogelijkheid. Inspraak over de Algemene Bepalingen, de regels (Stap 4) en Inspraak overstapregeling, op welke manier erfpachters kunnen overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel en wat de eventuele financiële gevolgen zijn. Tijdens de inspraakrondes kunt u reageren op de voorstellen van het college. Lees hier alles over de vernieuwing van het erfpachtstelsel.

Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.

 

Bron: Amsterdam.nl