Hoe is het nu met …

Print Friendly, PDF & Email

En de boer hij ploegde voortAan sommige kwesties lijkt maar geen einde te komen. En dan hebben we het niet over langdurige politieke kwesties, maar over best wel eenvoudige meldingen van overtredingen van best wel eenvoudige regels. Eerder in onze nieuwsbrieven aan de orde geweest, maar nog niet helemaal opgelost. We praten u even bij.

Pride
In 2019 had d’Oude Stadt een bezwaarschrift ingediend inzake de Pride dat jaar, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over onder andere het buitensporige geluidsniveau van de straatfeesten. Ook waren enkele bezwaargronden van de VVAB erin opgenomen. Een daarvan werd door de bezwaarcommissie meer dan serieus genomen, en er werd daarom al gezegd dat het besluit op het bezwaar wat langer zou duren dan 6 weken. Dat was in september 2019.
In december stuurden wij een ingebrekestelling, om een besluit binnen twee weken af te dwingen. Geen reactie. Begin maart stuurden wij een herinneringsbrief. Geen reactie. Op 14 december 2020 nog maar eens een herinnering en bijna onmiddellijk, op 22 december een reactie:
“Naar aanleiding van uw brief m.b.t. bovengenoemd onderwerp, delen wij u mee dat de bezwaarcommissie ernaar streeft om de beslissing op bezwaar binnen 3 weken na heden te nemen. Wij hopen u hier voldoende te hebben geïnformeerd.”
Nog even geduld dus.

Raamreclame AH
In februari 2019 stuurde d’Oude Stadt een handhavingsverzoek inzake de felverlichte ledschermen vlak achter de winkelruiten van verschillende filialen. Mede door klachten van omwonenden. Ook dit duurde en duurde en duurde. En na een derde herinnering op 14 december, ontvingen wij op 24 december het volgende bericht:
“Als bijlage treft u het verzonden voornemen tot handhaving inzake de LED-schermen van de Albert Heijn aan. Wij hebben de zienswijzentermijn in verband met de feestdagen verlengd tot en met 15 januari 2021. Na ontvangst en bestudering van de zienswijze en hercontrole zullen wij een besluit nemen. Binnen het werkgebied van uw stichting hebben wij bij deze acht vestigingen LED-schermen aangetroffen. Wij zijn voornemens om hiertegen handhavend op te treden. Ik vertrouw erop u met het voorgaand voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.”
We zijn benieuwd. De bal ligt nu bij Albert Heijn. Geduld dus.
Overigens heeft AH op de Prins Hendrikkade vorig jaar geen vergunning gekregen voor het plaatsen van dergelijke reclameschermen.

Raamreclame Hudsons Bay
Ja, klopt, bestaat allang niet meer. Maar in maart 2019 nog wel, met groot ledscherm met bewegend beeld in de etalage, met een enorme impact op de omgeving. Handhavingsverzoek afgewezen. Daartegen bezwaar. Bezwaarcommissie en zelfs de vertegenwoordiger van de gemeente lieten duidelijk merken dat onze bezwaren hout sneden. Het besluit is echter nog steeds niet niet genomen, ondanks een ingebrekestelling, een herinnering begin maart 2020 en een tweede op 14 december 2020. Een besluit op het bezwaar is wel van belang, in verband met vergelijkbare nog wel bestaande raamreclame. Alsof er meegelezen wordt: twee uur nadat we dit bericht op onze website zetten kregen we weer een email:
“In uw brief van 14 december 2020 verzocht u ons om u de stand van zaken met betrekking tot het in hoofde genoemde dossier kenbaar te maken. De beslissing op uw bezwaarschrift heeft langer geduurd dan verwacht. Mijn excuses hiervoor. Het advies zal evenwel worden behandeld in het DB van 26 januari 2021. De beslissing wordt kort daarna naar u toegezonden. Mocht u verdere vragen hebben dan verneem ik dat graag van u.”
Nog even geduld dus.

Majestic, Dam 3
Januari 2020. Naar aanleiding van verontwaardigde reacties over de raamreclamefilmpjes ook hier een handhavingsverzoek. Afgewezen omdat er pas handhavers waren gaan kijken toen alle horeca vanwege corona gesloten was en er geen reclamefilmpjes te zien waren. Bezwaar ingediend, inmiddels horeca weer open en weer reclamefilmpjes, een bijna hilarische hoorzitting, en tot onze vreugde op 9 december een ongebruikelijke email. Normaal gesproken komt het advies van de bezwaarcommissie tegelijk met het besluit op bezwaar, maar nu ontvingen we dit:
“Voor de volledigheid informeer ik u hierbij over de ontwikkelingen in het dossier Dam 3. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie een advies opgesteld. Daarbij is geadviseerd om de bezwaarschriften gegrond te verklaren. Zojuist is dit ook kenbaar gemaakt aan de vertegenwoordiger van het college en deze zal intern afstemmen of zij contrair aan het advies wensen te gaan.
Zodra de bezwaarschriftencommissie meer informatie heeft informeer ik u.”
Nog even geduld dus.

Huurfietsen Westermarkt
Op het handhavingsverzoek begin februari 2020 vanwege de uitstalling van huurfietsen op de stoep kwam na enige vertraging een positief resultaat. Een last op dwangsom. En toen werd het stil. Ondanks vele meldingen constateerden handhavers alsmaar niets. De ombudsman werd om advies gevraagd. De ondernemer kreeg de kans een zienswijze in te dienen, en dat is het laatste wat wij hoorden.
Geduld dus.

Rituals, Spui 10
Omwonenden, en op hun verzoek ook d’Oude Stadt, hebben in oktober zienswijzen ingestuurd op de vergunningsaanvraag voor een groot terras op het Spui bij Rituals, voorheen Esprit. Nog geen reacties daarop of een besluit, maar dat is niet ongebruikelijk.
De zienswijzen waren nauwelijks weg of de volgende hulpkreet kwam: Het gebouw werd in verschillende kleuren aangelicht, en de achterkanten van Begijnhofwoningen leken op de rode avonden op een nieuw Red Light District.
Toeval? Nadat er een stukje in de Binnenkrant verschenen was werd er al gauw alleen maar wit licht toegepast.
Hoera, en voor wat betreft het terras: geduld.