Genieten

Print Friendly, PDF & Email

Zaterdagmiddag 2 februari 2019 werd in het Westerpark officieel het jaar van het park en plein officieel geopend. Een meerdaags evenement dat duurt tot 29 december 2019 en omvat 23 locaties in de hele stad. Een groep betrokken burgers en politiek was daarbij aanwezig en maakte aansluitend een zeer interessante natuurwandeling van meer dan een uur, ondanks de minder fraaie weersomstandigheden was dit een goede start van een jaar lang genieten.

In het Westerpark te Amsterdam vond onder een sombere hemel de feestelijke aftrap plaats van het ‘Het Jaar van het Park en Plein’. Denise nam het woord en schetste de aanleiding van het evenement. Veel omwonenden en gebruikers van parken en pleinen ondervinden van evenementen overlast. En als ze er bezwaar er tegen maken, worden ze niet gehoord.

Restte een andere aanpak door gewoon zelf een meerdaags evenement te organiseren en een vergunning aan te vragen. Een evenement, waarbij parken en pleinen zo veel mogelijk vrij en gratis toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers, zodat zij ongestoord kunnen genieten van hun park en/of plein. Dus zonder afzettingen, geluidsinstallaties, mobiele toiletten of noodaggregaten, of gemotoriseerde aan- en afvoer van materialen. Dat maakt Het Jaar van het Park en Plein het meest duurzame festival van Nederland! De officiële openingshandeling werd verricht door Roos met het doorknippen van een lint. Daarna vertrok men in stoet door het Westerpark voor de eerste activiteit.

Natuurwandeling
Nemo is een natuurvereniging sinds 1988. Nemoland Westerpark is de natuurcoöperatie van en voor de buurt. Nemo-oprichter Peter Spruijt verraste de aanwezigen met een ontdekkingstocht door het nieuwe Westerpark; de natuurgeheimen van de Bretten. Hij liet de onderkant zien van wat er gemaakt is van de gesloopte gashouders; een transformatie tot een prachtig natuurgebied. Zijn tocht leidde verder via het poldergemaal Haarlemmerweg naar de plek waar (tot de aanleg van de spoorrails, langs de trekvaart) het lusthof Soelen stond; een groot buitenhuis met een uitgestrekte tuin langs de Haarlemmertrekvaart, terhoogte van Nemoland Westerpark, de schooltuinen en tuinpark Nut en genoegen. Op Nemoland werd een tipje van de sluier opgelicht van de best bewaarde geheimen van Amsterdam West.

Peter vond de samenwerking met andere lokale initiatieven een heel goed idee en bedankte iedereen voor hun belangstelling. Zeeger Ernsting (Raadslid GL) meldde tot slot dat de gemeenteraad (cie AZ) akkoord is met de verlening van aanvraagtermijn voor evenementen-vergunningen naar 10 weken (artikel 2:40 van de APV). Zo hebben bewoners 2 weken meer de tijd voor een bezwaarschrift.

Vergunning
Mokum Reclaimed, een actiegroep opgericht door een aantal inwoners van Amsterdam, diende 15 november 2018 een vergunningsaanvraag in voor het meest duurzame festival van Amsterdam: ‘Het Jaar van het Park en Plein’. Omdat het een meerdaags evenement is en op verschillende locaties in de stad, is een vergunning nodig en die is dus aangevraagd. Doordat de gemeente niet reageerde is de vergunning van rechtswege verleend. Lees hier hoe de gemeente de aanvraag heeft behandeld.

Door de vergunning kunnen andere (commerciële) evenementenaanvragen worden tegenhouden. Hierdoor blijven parken en pleinen juist grotendeels toegankelijk voor algemeen gebruik. Festivals veroorzaken immers ingrijpende schade aan flora en fauna en zorgen ze voor uitstoot, vervuiling en geluidsoverlast voor omwonenden. Dat bijhouden van de aanvragen en bezwaar maken is dit jaar nog een hele klus, naast het organiseren van nieuwe activiteiten.

Naar rechter; zitting 6 maart
Inmiddels is de gemeente gesommeerd de vergunning te publiceren. Mokum Reclaimed is op 8 februari in beroep gegaan tegen niet publiceren vergunning. De zitting is op 6 maart a.s. om 10:00 uur bij de rechtbank Amsterdam, ingang Fred Roeskestraat. Lees hier het bericht op de site van Mokum Reclaimd.

Meer informatie op: