Vergunningaanvraag Mokum Reclaimed

Print Friendly, PDF & Email

Mokum Reclaimed heeft op 15 november 2018 de vergunningsaanvraag voor het evenement Het Jaar van het Park en Plein bij gemeente Amsterdam ingediend; het duurzaamste festival ooit.

Mokum Reclaimed, een informele vereniging van betrokken Amsterdammers, wil met “Het Jaar van het Park en Plein” bevorderen dat parken en pleinen zo veel mogelijk vrij en gratis toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers, zonder overlast van evenementen en activiteiten.

Leefbaarheid
Mokum Reclaimed vindt dat parken en pleinen als open(bare) ruimte essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad. Voor veel Amsterdammers en hun kinderen, maar ook voor bezoekers, zijn parken en pleinen een belangrijke plaats om even te kunnen ontsnappen aan straten vol drukte, lawaai en uitlaatgassen.

Mokum Reclaimed-initiatiefnemer Roos Suring: “De openbare ruimte in Amsterdam is de afgelopen jaren echter steeds meer onder druk komen te staan. Amsterdam heeft te maken met verdichting en snelgroeiende bezoekersaantallen. Wij zien dat parken en pleinen steeds vaker langdurig worden afgesloten ten behoeve van de honderden festivals en evenementen die in de stad plaatsvinden. Deze grootschalige evenementen zorgen in veel gevallen ook voor vervuiling, lawaai voor de wijde omgeving en schade aan flora en fauna.”

Verschillende activiteiten
Vanaf februari 2019 organiseert Mokum Reclaimed verschillende activiteiten op pleinen en in parken, zodat het park weer primair als park beleefd kan worden. Denk aan kleinschalige wandelingen, speelactiviteiten en bezinningsbijeenkomsten om de rust en de natuur te beleven. Daarnaast wordt de samenwerking met het Amsterdamse basisonderwijs gezocht. Het programma van Het Jaar van het Park en Plein loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2019 en omvat 23 locaties in Amsterdam. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van afzettingen, geluidsinstallaties, mobiele toiletten of noodaggregaten. Evenmin is gemotoriseerde aan- en afvoer van materialen nodig. Daarmee is Het Jaar van het Park en Plein het meest duurzame festival van Nederland. Alle activiteiten zijn bovendien gratis en voor iedereen toegankelijk.

Debatserie en conferentie
Het Jaar van het Park en Plein wordt geopend met een debatserie over het gebruik van openbare ruimte in de stad en wordt aan het eind van het jaar afgesloten met een conferentie. De vergunningsaanvraag wordt gefinancierd met de opbrengsten van een succesvolle crowdfundingsactie eerder dit jaar, waarbij in een periode van 16 dagen 4.250 euro werd opgehaald.

Bijlage

KNOOPPUNT TV – Mokum Reclaimed