Handboek Burgerlobbyist

Print Friendly, PDF & Email

Stichting Lobby Lokaal presenteerde vrijdagmiddag 1 februari 2019 in Jungle Amsterdam, haar boek: ‘Lobby Lokaal Amsterdam. Handboek voor de burgerlobbyist’. Chris Aalberts was gastspreker en Rutger Groot Wassink, wethouder Democratisering, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Geopend werd de boekpresentatie door de voorzitter Maryam El Rahmouni van stichting Lobbby Lokaal: “dit boek laat zien hoe je als Amsterdammer invloed kunt uitoefenen op het beleid van de stad. Met interviews en tips van politici, ambtenaren en (burger)lobbyisten”. Zij introduceerde de gastspreker Chris Aalberts, auteur van het recent verschenen boek ‘Palermo aan het Marsdiep’. Daarin beschrijft hij het falend bestuur van Den Helder. Veel ontwikkelingen in Den Helder zijn representatief voor hoe het ook elders misgaat. 

Chris Aalberts
In het gesprek met de zaal ging Chris Alberts uitgebreid met voorbeelden in of burgers de politiek kunnen, willen en mogen beïnvloeden. Een debat heeft geen zin. Daarna ga je uit elkaar, of drink je hooguit een biertje. Heel herkenbaar beschreef hij ook de zaaltjes met burgers georganiseerd door ambtenaren, die “gaan ophalen”. Dat is geen burgerparticipatie. Dat komt niet vanuit de burger zelf. Ambtenaren beslissen niet.

Hij liet daarmee zien dat burgers de gesprekspartner zorgvuldig moet kiezen om effect te bereiken. Een willekeurige ambtenaar spreken, heeft dat effect zeker niet.  Een overzicht van het lokale bestuur is een vereiste. Wat vindt welk raadslid, waar is hij/zij mee bezig. Praat met hen. Burgers moeten gewoon op raadsleden afstappen en zeggen wat ze ergens van vinden.

Dat burgers willen en mogen lobbyen staat vast, of ze het kunnen? Alles is te leren. Chris wees nadrukkelijk op het Handboek. Geheel geschreven op de situatie in Amsterdam, met daarin de rol van van alle spellers. Hij riep de politiek op de kennis te gebruiken van burgers en ze als volwaardig gesprekspartners te zien. Lees hier zijn bijdrage.

Burgerlobbyist
Mara van Waveren, van Lobby Lokaal, gaf aan dat de stichting lokaal lobbyen beschikbaar maakt voor maatschappelijke initiatieven die niet (sociaal) kapitaalkrachtig zijn. Dat kan door het verstrekken van informatie, of advisering, ondersteuning; lokaal lobbyen toegankelijk voor iedereen.

Mara haalde een drietal (zeer) jeugdige burgerlobbyisten op het podium. Noa had zorgen om de schadelijkheid van stookolie en wenste hulp bij de kinderraad. Tim strijdt voor uitbreiding van gratis hulp door studenten bij huiswerk aan kinderen, waarvan de ouders het niet kunnen betalen verder brengen om zo de onderwijskloof te slechten. Hij gaf de tip: zorg dat je goed wordt in netwerken.

Wethouder Democratisering
Tot slot nam Rutger Groot Wassink het eerste exemplaar van het handboek in ontvangst. Hij greep terug op het optreden van Chris Aalberts. Chris beschreef daarin vooral de hopeloosheid om zaken verder te brengen, maar eindigde hoopvol door te attenderen op het Handboek. Rutger riep op: “Mensen moeten zich bemoeien met de stad”. Hij gaf het advies: “Wees daarbij niet voorzichtig. Je recht opeisen moet je gewoon doen. Voer actie, spreek in, benader de raad”. Daarna ging hij in gesprek met de zaal.

Een van de aanwezigen had het over een lobbyparagraaf, net zoals recent in Brussel is aangenomen, zodat inzichtelijk is wie met wie praat en waarover. De wethouder vindt dat een goed idee, ook nationaal. Ook vroeg iemand zich af hoe benaderbaar de raadsleden eigenlijk zijn. Ze lijken nogal afgeschermd op de website Amsterdam.nl en afhandeling werkt wel erg traag. Rutger gaf een tip: de e-mails van raadsleden zij heel gemakkelijk: eerste letter van voornaam dan een punt en dan de achternaam @amsterdam.nl. De wethouder gaf Noa een kaartje van zijn assistent, met zijn eigen 06 achterop; om hem te bellen met zijn hulpvraag over de kinderraad.

Lobby Lokaal komt naar d’Oude Stadt
Op 21 maart 2019 van 19:30 uur tot 22:00 uur geeft Lobby Lokaal een training in d’Oude Stadt: Inspreken in de gemeenteraad doe je zo! Meer info volgt binnenkort op deze site. Aanmelden kan alvast via: wijkcentrum@oudestadt.nl

Boekje?

  • Wilt u het boekje en de nieuwsbrief van WKPA/Lobby Lokaal ontvangen? Klik hier.