Zienswijze Huisvestingsverordening

Print Friendly, PDF & Email

U kunt tot 28 september uw zienswijze indienen op de huisvestingsverordening die per 1 januari 2019 in moet gaan.

Voorgestelde wijzigingen

  1. Wijzigen toegestane periode vakantieverhuur van 60 naar 30 dagen.
  2. Uitbreiden van de plicht voor een huisvestingsvergunning voor middeldure huurwoningen. Het gaat om woningen die op grond van private overeenkomsten of een bestemmingsplan worden gebouwd in het middensegment, dat wil zeggen met een huurprijs tussen € 710,68 en € 971,- (prijspeil 2017) en tenminste 25 jaar in dat segment moeten worden geëxploiteerd.
  3. Bevoegdheid voor het college om de eis van (regionale) binding aan Amsterdam bij het in Amsterdam blijvend huisvesten van cliënten die uitstromen uit instellingen voor maatschappelijke opvang buiten toepassing te verklaren.
  4. Tekstuele wijzigingen ter verduidelijking van de inhoud.
  5. Nieuwe beleidsregel 14, beschrijving bestaand beleid voor uitplaatsing bewoners van een particuliere huurwoning die vanwege noodzakelijk onderhoud niet in hun woning kunnen blijven.

Inspraakperiode
De inspraakperiode wordt vanwege overlap met de schoolvakanties verlengd tot 9 weken tot en met 28 september  2018. Reacties die na 28 september binnenkomen worden niet meegenomen in de besluitvorming.

Stukken

De conceptteksten liggen ook ter inzage bij het stadsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1 (Stopera).

Zienswijze insturen
Stuur uw reactie met vermelding van uw naam en contactgegevens naar huisvestingsverordening@amsterdam.nl, of stuur uw reactie naar:

Inspraak huisvestingsverordening, Wonen
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.