Gebiedsplannen vervolg

Print Friendly, PDF & Email

Zowel 4 als 18 december 2018 besprak de Stadsdeelcommissie de gebiedsplannen Centrum Oost en West als vervolg op de eerste ronde eind november. De commissie ziet dat de betrokkenheid van de bewoners(organisaties) de volgende keer moet worden vergroot. Uiteindelijk zijn een paar voorstellen overgenomen, maar het grootste deel van de plannen zijn ongewijzigd overgenomen.

Kritiek
Op 20 november werd een start gemaakt met de bespreking van de gebiedsplannen Centrum Oost en West. Toen spraken bewonersorganisaties nog massaal in. Er werd door vele bewoners(-organisaties) kritisch op ingesproken, zowel inhoudelijk als op het proces. In het vervolg op dinsdag 4 (agendapunt 5, bespreken concept voorstellen tot wijziging) en 18 december (agendapunt 8, o.a. stemming) deelde de stadsdeelcommissie de kritiek op de status van de plannen; wat kan de commissie er nu nog mee/aan doen. Is er dus iets te wijzigen, of is het al zelfs besloten. Die onduidelijkheid maakt ook niet helder welke ruimte er is voor bewoners en bewonersgroepen. Er kwam voor de stadsdeelcommissieleden zelfs een technische sessie aan te pas (13 december). De commissieleden vonden ook dat ze voor de plannen te weinig voorbereiding hadden en zelfs achtergrondinformatie ontbrak. Plannen bevatten meestal concrete oplossingen, maar het ontbrak dan weer aan vrijheid in de uitvoering.

Veranderingen
De commissie had voor de vergadering van 4 december een aantal aanvullingen/suggesties opgesteld. Een aantal daarvan werd door stemming in de vergadering van 18 december overgenomen, zoals een start met een pilot van bewonersparkeren, of het schrappen van actie 3.1.5 (Eenrichtingsverkeer Plantage Middenlaan, C-oost). Andere voorstellen haalden het niet in de stemming. Sommige voorstellen werden ontraden door het DB, o.a. omdat het lopende processen zijn, of het een taak van de hele stad betrof.

De stadsdeelcommissie vindt wel dat ze bij de komende cyclus dichter bij het proces betrokken moet worden en duidelijker moet zijn wat de commissie kan met de plannen en wat niet. De commissie wil in een eerder stadium een actieve bijdrage leveren, vanaf het moment dat de gebiedsenquête wordt voorbereid. Bewoners- en ondernemersorganisaties hebben dezelfde behoefte. Dat staat in de oplegger bij het advies. In die opleggerbrief en de bijgevoegde adviezen doet de stadsdeelcommissie aanvullende suggesties op verschillende (sub)thema’s en houdt daarbij rekening met de aanpassingen die het DB al gedaan heeft naar aanleiding van de beraadslaging van 20 november.

Inhoudelijk blijft daarmee eigenlijk alles in stand, ondanks de terechte kritiek van de bewonersorganisaties. Uit de uitvoerige behandeling van deze gebiedsplannen blijft onduidelijk welke adviserende rol de commissie heeft en neemt: als bewonersvertegenwoordigers, of doet zij dit op basis van hun politieke kleur…

En wij dan?
Welke rol kunnen de “gewone bewoners” en de bewonersorganisaties voortaan gaan spelen? Zonder bewonersbijeenkomsten vooraf om wensen en meningen te inventariseren? Nadat alles besloten is, een volstrekt zinloos rondje inspreken in de stopera?

Bijlagen