Presentatie alternatief Namenmonument

Print Friendly, PDF & Email

Van Huis De Pinto ontvingen wij het volgende bericht:
Dinsdag 27 maart om 20.00 uur vindt in Huis De Pinto een presentatie plaats over een alternatief plan voor het Namenmonument langs de Weesperstraat. Het voorstel gaat uit van een groot gebied van circa 2000 vierkante meter onder- en bovengronds het Mr. Visserplein. Er is een maquette.

Er bestaat, vooral in de buurt, veel onrust rond het geplande Namenmonument. Dit monument, ontworpen door Daniel Libeskind, zou moeten komen op de groenstrook langs de Weesperstraat in Amsterdam. Uit onvrede met het huidige ontwerp en de gang van zaken bij de gevolgde procedure hebben Roos Theuws en Marien Schouten hiervoor een alternatief plan ontworpen. Ze wonen in de directe omgeving en kennen de buurt goed. Ze hebben een betere, meer centrale en respectvolle plek gevonden voor het Namenmonument. Bovendien denken ze dat het voorstel een belangrijke stedenbouwkundige impuls aan dit deel van de stad kan leveren.

Mr. Visserplein
Het voorstel gaat uit van een groot gebied van circa 2000 vierkante meter onder- en bovengronds het Mr. Visserplein. Als de twee koperkleurige daken worden verwijderd, kunnen we aan weerskanten van de trambaan twee ‘wanden van water’ plaatsen die ongeveer 10 meter boven het maaiveld uitsteken. De tram kan er tussendoor rijden. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de bovengrondse met de ondergrondse ruimte. Op het lager gelegen niveau is plaats voor de stenen met de namen van de holocaustslachtoffers waardoor een waardige en rustige herdenking mogelijk is. Bovendien biedt de ondergrondse ruimte plaats aan educatieve projecten bijvoorbeeld van Joods Historisch Museum, Portugese Synagoge en mogelijk ook Academie van Bouwkunst en Filmacademie.

Niet alleen verbindt de ondergrondse ruimte de genoemde instituten op natuurlijke wijze met elkaar, de op het Mr. Visserplein zichtbare wanden van water vormen een ‘landmark’ die het plein een gezicht en identiteit verlenen die het nu ontbeert. Dit ontwerp onttrekt geen ruimte aan het publieke domein maar geeft juist publieke ruimte terug. Van Verkeersplein naar Mensenplein.

Benieuwd naar het voorstel?
Kom dan op dinsdag 27 maart om 20.00 uur naar de uitgebreide presentatie in Huis De Pinto, St. Antoniesbreestraat 69, 1011 HB Amsterdam en kom de maquette bekijken.