Ongehoord

Print Friendly, PDF & Email

Wij ontvingen eindelijk de uitspraak van de Raad van State inzake de vergunning Pride 2017. Deze stond al langer online. De uitspraak houdt vast aan oud staand beleid. Alle gronden zijn afgewezen. Onterecht. Wij beraden ons hoe verder.

Hoewel in het begeleidend schrijven staat dat de uitspraak op 15 mei jl. zou zijn verzonden, was deze dagen later nog niet bezorgd. De Raad van State miskent onze inbreng en wijst alles af.

Inbreng
Die inbreng van d’Oude Stadt betrof bijvoorbeeld: gebruik niet alleen dB(C) maar ook dB(A). Hetgeen de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) daarover inbracht werd door de Raad totaal genegeerd. Ook werd genegeerd dat de Pride geen  muziekevenement is volgens de definitie van het nieuwe geluidbeleid bij evenementen (ook de Pride zelf vindt dat) terwijl er in 2017 toch  vooruitgelopen werd op het nieuwe beleid.

Bovenal stelden wij dat sprake is van onduldbare geluidshinder én onderbouwde dat (onder andere met behulp van de NSG). Volgens ons had er ook geen deugdelijke belangenafweging plaatsgevonden. Één van de raadsheren concludeerde tijdens de zitting ook dat er überhaupt geen belangafweging had plaatsgevonden (alles of niets). Met de belangen van omwonenden is ook in de hardheid van het geluid geen rekening gehouden. De gemeente had aangevoerd dat het niet zachter kon want het was een Dance event. Die was nieuw voor ons. De rechters gingen daar echter in mee.

Ook de  geluidshinder die woonbootbewoners op hun gevel krijgen is buitenproportioneel. Woonbootbewoners hebben al veel eerder in het proces de non-handhaving, afwezigheid van “bewaking” en het geweld tegen hen door “bezoekers” aangekaart. Daarnaast gaat het bewoners om het geheel van de dagen durende (geluids-)overlast en niet alleen tijdens de botenparade.

Conclusie
Het wachten op de Raad op de beoordeling van een vergunning uit 2017 heeft met deze uitspraak niet gebracht wat d’Oude Stadt namens bewoners had verwacht: een verandering van standpunt van de Raad. Over artikel 8 EVRM (mensenrechten) wordt niet eens gesproken. Inmiddels zijn we bezig met Koningsdagvergunningen en de vergunning Pride 2019 is net afgegeven. Wel loopt er nog steeds een procedure bij de Raad over de vergunning Pride 2018. Daar zullen wij nog meer aandacht geven aan de onderbouwing van onduldbare geluidshinder, én ook heel specifiek nog ingaan op de situatie van de woonbootbewoners.

Bijlagen