Zoeken op alfabet

Print Friendly, PDF & Email

Wijkcentrum d’Oude Stadt is o.a. een informatiecentrum. Dan moet de informatie natuurlijk wel blijven kloppen. Op onze website hebben wij de rubriek Zoek op alfabet. Wilt u meehelpen de rubriek bij te houden en waar nodig te verbeteren? U zou er veel mensen een plezier mee doen.

Bij het wijkcentrum komen mensen binnenlopen met vragen op verschillend gebied. Onze vrijwilligers kunnen niet alles weten en om te voorkomen dat er iedere keer weer naar hetzelfde gezocht moet worden hebben we zoeken op alfabet op de website gezet. Toegankelijk voor bijna iedereen, maar als men moeite hebt met het internet kan een vrijwilliger de informatie laten zien..

Op den duur kan informatie verouderd raken. Daarom moet de boel nu en dan gecontroleerd worden, en moet gezocht worden naar de juiste informatie. Kan ook heel leerzaam voor jezelf zijn.Dat betekent soms wat speurwerk. Ook nieuwe onderwerpen zijn welkom.
Wie vindt dat leuk om te doen? Het is beslist geen dagtaak, en het hoeft ook niet door een en dezelfde persoon gedaan te worden. Daar kunnen we afspraken over maken.