Evenementen 2019

Print Friendly, PDF & Email

Het evenementenseizoen is weer begonnen, en dat merken we. In het paasweekeinde heel veel klachten over geluidsoverlast. Bij het verlenen van vergunningen houdt de gemeente zich niet aan eigen regels. Als je bezwaar aantekent tegen een vergunning wordt dat bezwaar behandeld NADAT het evenement heeft plaatsgevonden.

Pasen
Het was mooi weer om je ramen open te gooien en in je tuin of op je balkon te zitten. In delen van de stad werd het genot verstoord door bonkende bassen, meldden de kranten. Op grote afstand van de bron, met als gevolg een stroom van klachten. De gemeente zegt dat de muziek onder het toegestane maximum decibellen bleef, dus dat het mocht. Er werd gezegd: dat het zo storend was kwam misschien door de wind? Iedereen die bij water woont weet: als je op of bij het water een feest of concert organiseert, dan hoor je dat héél ver weg, zeker de bassen. En dat geluid houdt niet op na een uurtje. In de geluidsregels wordt daar geen rekening mee gehouden.

Concurrentie voor de Stichting Nieuwmarkt

Koningsdag en de avond ervoor
Er zijn nogal wat regels waarmee de gemeente de orde probeert te bewaren, om het voor iedereen een leuk feest te laten zijn. Beperkt alcohol bij je dragen bijvoorbeeld. En Albert Heijn zegt slechts één blikje bier per klant te verkopen. Toch heeft AH juist in die week weer een spetterende Heineken-aanbieding. Dus op de vooravond van Koningsdag kon iedereen goedkoop inslaan en innemen.
Geen regel, maar waarom niet: op de Leliegracht krijgt een café vergunning om tot 95 dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel te produceren. Pal ernaast is de stoep gereserveerd voor de vrijmarkt. Daar laat je kinderen toch niet graag zitten.

Regels geschonden door gemeente
In de beleidsregel “Geluid bij evenementen in Amsterdam” staat heel duidelijk:

2.6 Begin- en eindtijden muziekgeluid
Muziekgeluid tijdens evenementen is toegestaan vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. Op dagen dat een weekenddag of een nationaal vastgestelde vrije dag volgt, kan de eindtijd tot maximaal 24.00 uur verlengd worden. Bij meerdaagse evenementen op dezelfde locatie moet er tussen de eindtijd van de ene dag en de begintijd een volgende minimaal 12 uren zitten.

En wat zien wij?

  • In ALLE vergunningen in het centrum voor de vooravond van koningsdag 2019 wordt de eindtijd van 01:00 uur toegestaan.
  • ALLE vergunningen voor koningsdag zelf hebben 12:00 als begintijd.

Wij hebben geen spreadsheet nodig om uit te rekenen dat er tussen 01:00 uur en 12:00 uur minder dan 12 uren zitten.

Correctie: Tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie bleek er nog een Koningsdagregeling te bestaan, volgens welke deze twee uitzonderingen op het beleid toch zijn toegestaan.

Eigenaardig: op de Nieuwmarkt werd door Stichting Nieuwmarkt op de vooravond een vergunning aangevraagd tot 24:00. Toch werd een vergunning verleend tot 01:00 uur. En ook daar wordt koningsdag ieder jaar weer uitbundig gevierd vanaf 12 uur.

Zienswijzen en bezwaarschriften
In zienswijzen (op vrijwel alle aanvragen in het centrum) hebben wij niet op die strijdigheden gewezen omdat we er van uit gingen dat de beleidsregels gevolgd zouden worden. Verkeerd gedacht.
We hebben ons beperkt tot twee bezwaarschriften voor evenementen waarbij in de beantwoording van de zienswijze niet of nauwelijks ingegaan was op de punten die wij noemden. Bijvoorbeeld twee evenementen op zeer geringe afstand van elkaar. Misschien hadden we alle vergunningen moeten aanvechten, maar daar hebben we de mankracht niet voor. En de juridische afdeling van de gemeente ook niet. Er kwam namelijk nog wat bij: de bezwaartermijnen.

Bezwaartermijnen
Alle vergunningen voor koningsdag en de avond ervoor waren voor de jaarwisseling aangevraagd; de aanvragen werden op 4 januari gepubliceerd. Voor zienswijzen insturen staat 2 weken, de vergunningen werden op 19 maart verleend. Bezwaar indienen moet binnen 6 weken (Algemene Wet Bestuursrecht), waarna een hoorzitting kan plaatsvinden om bezwaren nog verder toe te lichten. Die bezwaartermijn loopt in dit geval tot 30 april. Dan is het evenement al geweest, en al heb je het grootste gelijk van de wereld, je bezwaar heeft geen enkel nut.

Als burgers een dag te laat zijn wordt hun bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Als de gemeente weken te laat is moeten we dat maar accepteren. Het enige dat we voor koningsdag nog hadden kunnen doen was tientallen voorlopige voorzieningen aanvragen bij de rechtbank. We richten ons nu op een andere manier tot de verantwoordelijken. Johnas van Lammeren (PVDD) heeft dit probleem al onder de aandacht gebracht van de burgemeester in de Raadscommissie Algemene Zaken op 6 april (videoverslag op 1:28:40). Hij noemde 5 mei als voorbeeld, maar er zijn legio andere voorbeelden.

5 mei
Voor het bevrijdingsfestival 5 mei op de Westermarkt is het nog erger: de vergunning is afgegeven op 23 april. Reken maar uit, die bezwaartermijn. Dwingt de gemeente haar burgers bij voorbaat al naar de rechter? De organisator mocht dit jaar kiezen welk evenement op de Westermarkt het predicaat Hoog Maatschappelijk Belang krijgt, koningsdag/nacht of 5 mei. Maar dan alleen met het oog op geluidvolume.
Mag de gekleurde gemeenschap in Amsterdam dan Keti Koti kiezen als evenement van Hoog Maatschappelijk Belang? Of is inclusiviteit voorbehouden aan stadsdeel Centrum?

Geluid
Vorig jaar werd toch zo duidelijk gesteld door de vergunningverlener: een evenement op de Westermarkt met minder dan 95 dB(C) op de gevels is onmogelijk. Wel raar natuurlijk als dat volgens het locatieprofiel wel kan. En wat gebeurt er dit jaar: op koningsnacht/dag wordt “slechts” 85 dB(C) toegestaan, dat kan dus toch wel, maar op 5 mei 95 dB(C). De gedachte hierachter is onnavolgbaar.

Op de Nieuwmarkt komt koningsnacht/dag pal na de jaarlijkse aprilfeesten met max 85 dB(C). Vergunning dan opeens naar max 95 dB(C). Dat “moet” met koningsdag vanwege de relatief smalle locaties (“Geluid bij evenementen in Amsterdam”) of vanwege het geluid van de bezoekers zelf.

De Nieuwmarkt krimpt of dijt niet uit gedurende de 9 dagen dat de feesten samen duren, en ’s avonds is het plein ook alle dagen vol. Waarom is 85 dB(C) dan niet goed genoeg op alle dagen? Een bewoner van het plein merkte op: als de muziek even minder werd, dan hoorde je gelijk het publiek ook minder. Blijkbaar willen de bezoekers toch met elkaar praten en dus boven de muziek uit komen.

Mag dat zomaar?
Op de Nieuwmarkt stond een buitenbar op de invalidenparkeerplaats.

Wij zijn benieuwd naar de evaluatie van het evenementenbeleid die er aan zit te komen. Of bewoners rond de locaties ook gehoord zijn. Of het belang van bezoekers altijd voorop gesteld wordt. Of de gemeente zich ook moet houden aan de locatieprofielen. Of regels van elastiek zijn.

Bijlagen