Evaluatie paaltjespilot

Print Friendly, PDF & Email

Weer een nieuwe paal (foto Alexander Grondhuis)

De evaluatie van de Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde (in de buurt: paaltjespilot) is van start gegaan. Er zijn verkeerstellingen verricht en er is een enquêteformulier bezorgd bij de bewoners van het gebied (Nieuwmarktbuurt en het Wallengebied Oude Zijde). De berichtgeving is verwarrend.

Volgens eerdere berichten en nu ook de recente informatie op Amsterdam.nl zou de pilot duren tot begin december. Oorspronkelijk zou de pilot tot eind oktober duren, maar wegens het niet functioneren van vezips en de toegenomen drukte door de verkeersomleiding Amstel is een deel van de pilot tijdelijk gestopt en vanaf 8 november weer, gewijzigd, van start gegaan.

Is de pilot nu gestopt of niet? De gemeente bericht dat de Vezip op de Geldersekade (in juni nog op de Nieuwmarkt) buiten werking is gesteld, hetgeen ons niet verbaast. Sinds 8 november moest die paal al een keer of tien vervangen worden. Blijkbaar is de pilot gestopt maar is er een nieuwe begonnen, of loopt men vooruit op de resultaten van de evaluatie.

Huidige situatie blijft gehandhaafd

De resultaten van de evaluatie verwerken we tot een advies. Dit advies maakt duidelijk wat de volgende stappen zijn om dergelijke maatregelen in de toekomst voort te zetten, met een beoogd positief effect voor alle bewoners en ondernemers in het centrumgebied Oudezijde. Tot alle resultaten van de evaluatie zijn verwerkt, blijven de maatregelen Oudezijde van kracht. De gemeente blijft de maatregelen van de pilot tijdens de evaluatiefase monitoren.

De overlast van rondjesrijdend verkeer in de afgesloten straten is verdwenen, en daar was het de bewoners vooral om te doen geweest. Maar waren dat niet vooral taxi’s? Of ook de buren die een parkeerplaats zochten? De huidige oplossing brengt wel andere problemen teweeg: de vele niet beweegbare paaltjes die niet wijken als je ’s morgens in alle vroegte met auto naar werk of andere afspraken moet. Of als je na een avondje uit door een auto of taxi naar huis gebracht wilt of moet worden. Voor het aanvullend openbaar vervoer schijnt er nu een oplossing te zijn.

Conclusie?
Hoe groot de problemen zijn, en zo te zien voorlopig blijven, zal niet uit de enquête komen. Daarin wordt wel gevraagd welke vezip je passeert om met een auto thuis te komen, maar er zijn geen vragen die betrekking hebben op de klap- en andere niet beweegbare paaltjes. Ook wordt niet gevraagd of je in zo’n afgesloten stuk woont. Op het totaal zullen de problemen, hoe ernstig misschien ook, wellicht onderbelicht worden.

 

15 reacties

 1. R.Arends schreef:

  Ik ben ontzettend blij met paaltjespilot. Woon op de hoek van de Rechtboomssloot en de Oude Schans en ik werd echt gestoord van de hoeveelheid auto’s, busjes en taxi’s, dacht aan verhuizen. Op de bewuste avond dat de pilot in werking ging opende ik het raam en het enige wat ik hoorde was de regen. Wist even niet wat er aan de hand was totdat ik me herinnerde dat dit de avond was dat de pilot in werking was gesteld. Voor het eerst sinds lange tijd lange voor het open raam gestaan en genoten van de stilte. Ik hoop dat deze pillot wordt geeffectueerd.

 2. I. Braam schreef:

  Er is anders nog zat overlast, vooral door de plaatsing van de paaltjes voor uitrijdende mensen/touristen die de buurt uit proberen te komen, en nog steeds afzettende/oppikkende taxi’s bij de bruggen, toeteren achteruit rijden etc. De aan en afvoer route is nu door de rechtboomsloot kade ook niet echt optimaal. zo wie zo zijn de paaltjes een draconische methode om overlast tegen te gaan, die ironisch genoeg zijn ontstaan door paaltjes op de gelderse kade.
  Ik hoor veel mensen nog klagen over bereikbaarheid, en in de avond de buurt in over de nieuwmarkt is ook niet echt een feest in het weekend.

 3. A Welles schreef:

  We hebben toch echt enkele bewoners van de Nieuwmarkt en Geldersekade bij ons overleg. Nee, jullie kunnen niet overal bij zijn maar communiceren niet echt neutraal. Dat moeten jullie dan ook niet doen, want jullie zijn niet volledig op d ehoogte.

 4. A Welles schreef:

  Er was een open communicatieavond over het onderzoek en de uitkomsten. Nav daarvan is de klankbordgroe samengesteld. Deze was ook niet gesloten, want er zijn later nog mensen aangehaakt. Ik vind het nogal passief om dan te roeen dat jullie nooit uitgenodigd zijn. Waar waren jullie bij de info-avond?

  • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

   Het is onmogelijk voor “het wijkcentrum” om alle bewonersbijeenkomsten in alle buurten bij te wonen, laat staan actief te zijn in alle werkgroepen, actiegroepen, klankbordgroepen. Daar is het wijkcentrum niet voor en het is ook niet goed. Het is aan de buurtbewoners/buurtorganisaties zelf.
   Individuele wijkraadsleden en andere vrijwilligers kunnen daar natuurlijk wel aan deelnemen als ze willen en kunnen. Hoe breed is die communicatieavond en het bestaan van de klankbordgroep bekendgemaakt? Geen van de Nieuwmarkt-wijkraadsleden of hun buren had er vooraf van gehoord.

   Wij doen verslag van wat ons ter ore komt.

 5. A Welles schreef:

  Ook niet geheel onbelangrijk: dit zijn tijdelijke maatregelen als opmaat naar een permanent en privacygevoelig digitaal systeem met camera’s die kentekens kunnen scannen. Heb je er niks te zoeken(want je bent een bedeltaxi op zoek naar klanten) dan krijg je in de toekomst automatisch een bon toegestuurd.

  • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

   We weten het. Dat vergt wel een gedurfd (minstens) centrumbreed verkeersbeleid, niet per buurtje. Wat dat betreft is er nog niet veel reden tot optimisme. Maar wie weet, de uitzondering op het touringcarplan gaat weer besproken worden, en er komt weer een autoluw plan.

 6. A Welles schreef:

  Er is door de gemeente heel nadrukkelijk gekeken naar waterbedeffect oa van de Valkenburgstrat. Ambtenaren hebben op de punten van de paaltjes ook zelf staan posten. De risico’s zijn in kaart gebracht en bleken gering. Je zult altijd iets merken in de omliggende buren. Tijdens het overleg waren er sceptische bewoners die aangaven veel last te hebben van taxi’s maar zelf alles wilden kunnen blijven doen met hun auto’s. Ze zagen geen heil in de maatregelen. Nu zijn ze compleet om omdat de overlast echt afnam.

 7. Lineke Joanknecht schreef:

  Jammer dat de berichtgeving over dit onderwerp zo eenzijdig gekleurd blijft. Mensen kunnen altijd de buurt uit, dat gebeurt ook door parkerende toeristen die na 22 u de buurt verlaten en dat kan dus ook door parkerende bewoners. En de buurt in kan ook na 22 u, misschien niet precies voor je deur maar dan toch dicht in de buurt als je met een auto komt. Ik ben blij met deze afsluiting en hoop dat er uitbreiding plaatsvinden naar alle nachten.
  Het commentaar van het wijkcentrum richtte zich eerst op de overlast van omringende straten en buurten, nu alleen op de bewoners in het pilotgebied. Voor hoeveel mensen spreekt het wijkcentrum eigenlijk?

  • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

   Over omringende straten is in onze berichtgeving nooit gesproken. Het pilotgebied van de nieuwmarktbuurt omvat niet alleen het oostelijk deel tussen Geldersekade en Oudeschans. Het was in nov/dec minder druk, maar dat is de tijd van het jaar. De tellingen zullen het uitwijzen.
   “Dicht in de buurt” komen met een auto kan een probleem zijn als je afhankelijk bent van aanvullend openbaar vervoer. Die organisaties zijn blijkbaar niet op de hoogte gebracht. Een bewoonster heeft nu net een pasje gekregen om de vezip te kunnen passeren, maar of die ook geldig is voor vezips in de rest van de stad weet ze niet. Hoe dicht haar vervoer bij haar woning kan komen? “Dicht in de buurt” is misschien te ver.

   • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

    Vergeten, excuus:
    Antwoord op de vraag voor hoeveel mensen het wijkcentrum spreekt:
    Wij schrijven voor iedereen die de website bezoekt, de nieuwsbrieven leest, berichten op social media volgt.

    Soms spreken wij namens hulpvragers, afhankelijk van het onderwerp kunnen dat er 1, 2, 3, 4, …, tientallen of honderden zijn.

 8. Marina Braun schreef:

  Inderdaad, er zal van alles onderbelicht blijven. IK heb bijvoorbeeld sinds dit systeem wordt gehanteerd ( hoe krakkemikkig ook) van donderdagavond tot en met zondagochtend en opgesloten gevoel. Mijn kentekenplaat werd niet herkend (in welke kentekenplaat in het centrum zit nou niet een buts) en de toestand die daarna ontstond zal ik u besparen. Ditzelfde probleem heb ik al eens gehad in de parkeergarage op het CS-eiland naast het conservatorium. Heel vervelend. Ik vraag me af of er niet een ANDER SYSTEEM te ontwerpen zou zijn..ik vind overigens dat er op de Nieuwmarkt sowieso een probleem aan het ontstaan is.Het wordt daar veel en veel te druk. Fietsers moeten vanuit de Anth.Breestraat schuin over de weg naar de andere kant om hun weg naar noord via de Geldersekade te vervolgen. Absurd. Waarom?? Maar ook de toevloed van het verkeer vanaf het Jonas Daniël Meijerplein is te groot voor de buurt. Samen met de toeristenoverlast is dit TÉ voor 1 buurt om te kunnen dragen,

 9. A Welles schreef:

  Ik ben net als een aantal andere bewoners betrokken geweest bij deze pilot. Iedereen heeft kunnen meepraten. Ik merk in mijn buurt een significante daling van de overlast
  Tijdelijke geen afsluiting Nieuwmarkt had te maken met werkzaamheden Amstel. De pilot is na overleg met bewoners voortgezet (unaniem). Bewoners van de hele Oudezijde incl Nieuwmarkt/Lastage waren betrokken. Ik merk veel negativiteit bij d’Oude Stadt, maar waarom zie ik dan niemand van jullie bij de overleggen?

  • Wijkcentrum d'Oude Stadt schreef:

   D’Oude Stadt ontvangt nu eenmaal nogal wat klachten mbt de pilot, vooral vanuit de Nieuwmarktbuurt (inclusief beide zijden Kloveniersburgwal en Nieuwmarktplein). We sturen die door naar het projectteam (de meeste ook naar het 1011 lid van de klankbordgroep, of vragen mensen om zelf contact op te nemen. Als klachten eigenlijk te maken hadden met de omleiding hebben we dat steeds weer uitgelegd.Dat is geen negativiteit. Dat de klachten desondanks blijven bestaan kunnen we niet ontkennen.
   De wijkraadsleden voor 1011 en 1012 zijn voorzover bekend nooit uitgenodigd voor de klankbordgroep en het dagelijks bestuur kan het er niet bij hebben.