Aftrap voor een Age-friendly City

Print Friendly, PDF & Email

agefrendlyHet college van B en W heeft in haar laatste vergadering van 2015 ingestemd met de startnotitie Age-friendly City. De startnotitie beschrijft wat Amsterdam al doet voor ouderen en wat de komende twee jaar verder ontwikkeld wordt zodat ouderen een leven lang prettig in Amsterdam kunnen wonen.

Wethouder Ouderen, Eric van der Burg, werkt samen met haar (oudere) bewoners aan een stad waar bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. Amsterdam is vanaf 6 juli 2015 officieel lid geworden van het wereldwijde netwerk van Age-friendly Cities en gemeenschappen. Door het lidmaatschap kan Amsterdam profiteren van de kennis van andere steden, die al langer meedoen. De Age-friendly City is voor en door ouderen.

Amsterdam gaat voortvarend aan de slag met het leeftijdsvriendelijk maken van de stad. Het eerste jaar staat in het teken van het in kaart brengen van het netwerk van betrokkenen: ouderen, maatschappelijke partijen en de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam. Met hen wordt de huidige situatie (startsituatie) in kaart gebracht.

Age-friendly City

Age-friendly City is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een in gezondheidszorg gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De officiële start was in 2006 met 33 steden uit 22 landen, die als eerste van start zijn gegaan met het model. Inmiddels zijn 258 Age-friendly City steden en gemeenschappen aangesloten, verspreid over 28 landen met een totale bevolking van 100 miljoen mensen. Het doel van de werkwijze is om de mogelijkheden van de ouder wordende bevolking een plek te geven en knelpunten bewust aan te pakken.

Hieronder treft u de Startnotitie (Activeer Flash en klik op Click to Read).

Bron: Amsterdam.nl   

Lees ook: Ouderen: Wonen en Zorg