Bewonersparticipatie ruw gestopt

Print Friendly, PDF & Email

 

21 februari 2019 Herplaatsing en update. Lees hoe een mooie samenwerking in de kiem gesmoord is. Lees het laatste nieuws op https://kunstencultuurcentrum.nl/

Red de stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum en teken de PETITIE!

 

PERSBERICHT KUNST & CULTUUR AMSTERDAM CENTRUM
Amsterdam, 7 december 2018

Het Stadsdeel Centrum van de stad Amsterdam draait de door haar zelf geïnitieerde Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum de nek om. De stichting, die kleine subsidies verdeelt over kleinschalige initiatieven van burgers op het gebied van kunst en/of cultuur verliest een jaar na haar oprichting al de zeggenschap over het door het stadsdeel beschikbaar gestelde bedrag en daarmee haar bestaansrecht.

De stichting is ontstaan door een samenwerking van drie werkgroepen die in het centrum van de stad opereren. Het vorige stadsdeelbestuur had zelf op die samenwerking aangedrongen. Zo zou het mogelijk blijven om snel en niet bureaucratisch relatief kleine bedragen toe te kennen aan buurt-initiatieven. De drie werkgroepen, die al vele jaren in het centrum functioneren, konden zo doorgaan met hun werk en voordeel halen uit de samenwerking.

Om ruchtbaarheid te geven aan de nieuwe stichting werd in juni van dit jaar een manifestatie georganiseerd, waarbij de voorzitter van het stadsdeel Mascha ten Bruggencate aanwezig was. De pas opgerichte stichting vroeg toen aandacht voor haar belangeloze werk en nam de gelegenheid te baat om contacten te leggen.

Niet lang daarna werd duidelijk dat op basis van een al langer bestaande gemeentelijke regeling de werkgroepen, lees binnenstadbewoners, alleen nog maar een adviserende rol mochten spelen. Voortaan zullen ambtenaren dus de dienst uitmaken. Daardoor is het ook afgelopen met de snelle beslissingen, de korte lijnen, de flexibele opstelling. Weg met de verantwoordelijke bewoners, de macht aan de gemeentelijke bureaucratie.

Het bestuur van de stichting heeft besloten hier niet aan mee te zullen werken. Het plan is om de stichting op te heffen. De drie werkgroepen die al meer dan twintig jaar een belangrijke functie in hun buurt vervullen beraden zich ook op hun toekomst.

Kortom, dit alles betekent dat er abrupt een einde komt aan een in twintig jaar gegroeide praktijk van participatie door tientallen bewoners.
De Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum heeft nauwelijks een jaar bestaan. Veel actieve, geïnteresseerde bewoners hebben zich ingezet bij de totstandkoming ervan. Weggegooide energie en tijd.

Het bestuur van de stichting:
Winne Meijering, voorzitter
Marijke Knies, secretaris
Tineke Klijnstra, penningmeester
Frans Kraal
Pieter Teepe
Elka Bak
Ron vd Wal

Neem voor vragen contact op met Marijke Knies, info@kunstencultuurcentrum.nl

Website https://kunstencultuurcentrum.nl/

De Stichting is o.a. bekend door de exposities in de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat.