Kort verslag wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

wijkraadgeel600

Woensdagavond 24 februari vergaderde de Wijkraad. De stukken treft u hier. De opmerkingen op het concept werkplan 2016-2018 zijn besproken en worden begin maart verwerkt tot een aangepast stuk. Hieronder treft u een kort verslag.

Het concept werkplan 2016 -2018
De opmerkingen op het concept werkplan 2016-2018 zijn besproken en worden begin maart verwerkt tot een aangepast stuk. Daarna wordt het werkplan vastgesteld.

Overige besluiten
Het verslag is met kleine wijzigingen vastgesteld. Coördinatie Inspraak Stedelijk Kader Afspraken Basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018 ligt bij de voorzitter. Er zijn afspraken gemaakt over de werkgroepen van het wijkcentrum. Ook wordt ingezet op de werving van vrijwilligers voor de bezetting tijdens openingsuren, maar ook voor kennisdeling, werkgroepen enz.  Zie bijvoorbeeld het voorblad van de nieuwe De Binnenk®ant.

Het uitgebreide concept verslag volgt zo spoedig mogelijk.