Buurtkrantensubsidie

Print Friendly, PDF & Email

Ook de buurtkranten in stadsdeel centrum krijgen te maken met verschuivingen of erger in de subsidies. In 2020 kwam de subsidie uit de Sociale Basis, maar dat stopt per 1 januari 2021. Wel is toegezegd dat er financieel niets veranderd voor 2021.

Met datum 1 juli 2020 deelde de gemeente schriftelijk mede voornemens te zijn om de  subsidie voor de Binnenkrant te beëindigen met ingang van januari 2021. Een dergelijke brief zal naar alle andere buurtkranten in het Centrum zijn gegaan.

Het college besloot op 2 juli 2019 dat buurtkranten niet onder de sociale basis vallen. Het stadsdeel ontbreekt daarmee een inhoudelijke of juridische grondslag om de kranten vanuit deze subsidieregeling te subsidiëren. Zij zullen in 2021 anders gefinancierd gaan worden. Hierover zal nog een gesprek volgen. Binnen twee weken kon een zienswijze worden ingediend.

Reactie op zienswijze
De Binnenk®ant ontving eind augustus het besluit met de motivering,  dat ingediende zienswijze niet gedeeld wordt door het stadsdeel omdat: 1. U wist vorig jaar al dat het eraan zat te komen en 2. De gebiedsteams zijn akkoord om voor 2021 de Binnenkrant te financieren ter hoogte van het bedrag dat verleend is in 2020.

De brief gaat verder met: “Wij adviseren u om kennis te maken met de gebiedsmakelaars van uw werkgebied en tijdig uw subsidieaanvraag voor 2021 met hen te bespreken.”

10 gebiedsmakelaars
De redactie verzoekt in een bericht naar de 10 gebiedsmakelaars in het verspreidingsgebied van de Binnenk®ant om een gesprek. Om tijd te besparen en verwarring te voorkomen heeft de redactie ook voorgesteld om de gesprekken met de verschillende kranten gezamenlijk te voeren. Wij wachten af.

In een eerdere brief van 18 juni schreef het stadsdeel namelijk “Dit betekent niet dat we gaan stoppen met de buurtkranten in Centrum. We hebben besloten dat de gebieden hiervoor vanaf 2021 inhoudelijk verantwoordelijk zijn.” Dat geeft te denken, wat zal dat gaan betekenen voor de onafhankelijkheid van de kranten?

 

1 reactie

  1. Dienie Meijs schreef:

    Mocht er een gezamenlijke reactie, een gesprek of welke actie dan ook aan de orde zijn dan doe ik graag mee.
    Hartelijke groet
    Dienie Meijs
    Redactie Wijkkrant Jordaangoudenreael