Beleidskader Buitenreclame

Print Friendly, PDF & Email

UPDATE – In de gemeenteraadsvergadering op 9 september werd het onderwerp weer even behandeld. Onze twee punten, de beeldwisselfrequentie op verlichte reclameborden, en de stoepborden worden over 2 jaar geëvalueerd, aldus Motie 1010 van de leden De Heer, Ernsting, A.L. Bakker, N.T. Bakker en Van Soest: “meer ruimte voor een rustiger straatbeeld”.  Aangenomen met de stemmen van Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen, ChristenUnie en CDA voor. Er is dus hoop.

Oorpronkelijk artikel
Woensdag 2 september werd de nieuwste versie van het beleidskader Buitenreclame in de raadscommissie Wonen en Bouwen behandeld. Pas eind augustus, 4 maanden later dan gepland, werd aan degenen die in maart gereageerd hadden op het concept dat ter inspraak lag, bericht gestuurd dat de nota van beantwoording op de agenda stond van de raadscommissie. Er was weinig tijd om de nota van beantwoording en de nieuwe versie te bestuderen en om de raadsleden nog op tijd te wijzen op een paar dingen die naar onze mening nog niet in orde zijn.
Bekijk de opname van de behandeling in de raadscommissie onderaan dit artikel.

Het conceptbeleidskader dat ter inspraak had gelegen was al een stap in de goede richting vergeleken met dat uit 2016/17. Tot ons genoegen zijn na de inspraakronde een aantal wijzigingvoorstellen van de werkgroep Buitenreclame en van d’Oude Stadt overgenomen.

De grote steigerdoekreclames waartegen de werkgroep Buitenreclame zich inmiddels al 12 jaar verzet lijken nu toch echt tot het verleden te behoren. De werkgroep heeft nu eindelijk een positief bericht kunnen sturen naar Icomos, de belangrijkste adviseur in deze van Unesco.
Wethouder Ivens zegt nu wel: vanwege lopende contracten zal die reclame in de stadsdelen Zuid en Oost nog 3 maanden mogelijk zijn. In stadsdeel West hoopt de gemeente dat er met maatwerk iets geregeld kan worden.
Laten we hopen dat de stadsdelen intussen wel strikt handhaven op het verbod op steigerdoekreclame als er niet eens gewerkt wordt!

Niet overgenomen is het verzoek van de werkgroep Buitenreclame, d’Oude Stadt, de VVAB en enkele stadsdelen (waaronder Centrum) om de frequentie van beeldwisselingen op digitale schermen te verminderen naar 12-15 seconden zoals in Kopenhagen in plaats van de Amsterdamse 6 seconden. Diverse raadsfracties staan daar ook achter. Eén raadslid ziet geen probleem: die fietst alleen maar langs mupi’s en ziet dan hooguit één beeldwissel. Die 6 seconden zijn gebaseerd op de praktijk van de analoge mupi’s (wisselende posters) en daarom acceptabel. De belangenorganisaties vinden die 6 seconden op analoge mupi’s overigens minstens zo hinderlijk.

Ook stoepborden (sandwichborden en dergelijke) zouden een punt van zorg moeten zijn. In de apv staat dat maximaal twee borden per winkel mag, als er voldoende ruimte is tenminste. De stadsdelen mogen het bepalen. Ze zijn al tijden verboden in stadsdeel Centrum, maar je ziet er steeds meer, op de smalste stoepen. Voor handhaving moeten er duidelijke regels zijn, en mankracht natuurlijk.

In Zuid (misschien inmiddels ook elders) zijn de eerste digitale stoepborden met bewegend beeld al gesignaleerd. Die mogen voortaan alleen stilstaande beeld vertonen, dat na 6 seconden mag wisselen. Dat zal niet allemaal op hetzelfde moment gebeuren. Hetzelfde is te verwachten met raamreclames. Dat was voor d’Oude Stadt reden om bij dit onderwerp in te spreken. Als die verdere digitalisering van reclame doorzet worden winkelstraten en uitgaansgebieden grote flipperkasten.

In de raadsvergadering op 9 september wordt gestemd over de vaststelling van dit beleidskader.

Zie:

  • De inspraakreacties in maart op het conceptkader van de werkgroep Buitenreclame en een aanvulling daarop van Wijkcentrum d’Oude Stadt
  • Nota van beantwoording
  • De nieuwe versie van het beleidskader na de inspraakperiode
  • Bijlage voor in Welstandsnota
  • De inspraakreactie van d’Oude Stadt voor de vergadering op 2 september
  • De video ingebracht door de Werkgroep Buitenreclame:

Video van een JCDECAUX Mupi in Kopenhagen

Kopenhagen, mupi’s JCDecaux. Gemiddelde beeldwissel 12 seconden. Redelijk “rustig straatbeeld”.
Amsterdam 6 seconden. Rustig straatbeeld? Geenszins.
Gemeenteraad, ga voor de Kopenhagen-optie!

Bekijk hieronder de behandeling in de raadscommissie Wonen en Bouwen