Buurtkranten

Print Friendly, PDF & Email

Onlangs kwam er in onze mailbox de uitslag van een enquête van OIS (Onderzoek, Informatie & Statistiek) naar buurtkranten. Worden die gelezen? Worden ze op prijs gesteld? Zijn ze nodig?

Bij verschillende stadsdelen speelt de vraag of de buurtkranten nog langer vanuit de basisvoorzieningen gefinancierd moeten worden. OIS onderzocht in opdracht van de stadsdelen Oost, Centrum, Zuidoost en Noord wie de buurtkrant leest en waarom, of mensen zich meer verbonden voelen door het lezen van de buurtkrant en wat ze zouden missen als de buurtkrant niet meer zou bestaan.
De resultaten uit de zg. “Burgermonitor” in 2017 werden hiertoe geanalyseerd en vervat in het artikel Nut en noodzaak buurtkranten.

Enkele citaten uit het artikel:

“Een derde van de respondenten geeft aan dat zij het liefst geïnformeerd zouden willen worden over zaken in de stad via huis-aan-huisbladen (vooral 55-plussers). Een veel groter aandeel van de Amsterdammers geeft de voorkeur aan bewonersbrieven om geïnformeerd te worden over zaken in de stad (51%). Verder valt op dat de voorkeur voor digitale informatiebronnen sterk is toegenomen. Jongere Amsterdammers geven vaker de voorkeur aan digitale informatiebronnen dan oudere Amsterdammers”.

“Amsterdammers die buurtkranten lezen voelen zich iets meer verbonden met de buurt dan Amsterdammers die ze niet lezen. Toch hoeft dit niet te betekenen dat dit komt door het lezen van buurtkranten. Vermoedelijk spelen ook andere factoren hier een belangrijke rol.”

Een vreemde vergelijking in het eerste citaat: bewonersbrieven hebben toch echt een heel ander doel dan een buurtkrant: die brieven gaan in het algemeen over zeer actuele onderwerpen die spelen in een zeer beperkt gebied. Een evenement, een wegomlegging, enz.  Een buurtkrant bestrijkt een groter gebied, voor een periode van een paar maanden. Maar wel toegespitst op specifieke buurten.

In het artikel staat niet vermeld of er onderscheid gemaakt is naar enerzijds gesubsidiëerde kranten, gemaakt door vrijwilligers, met beperkte advertentie-inkomsten van ondernemers uit de buurten en veel gratis informatie van maatschappelijke instellingen, en commerciële kranten anderzijds. In het rapport zelf wordt een onderscheid gemaakt in huis aan huis bladen en buurt- of wijkkranten.
Of de ene krant beter gelezen wordt dan de andere, is dat onderzocht? En komt dat dan door een verschil in oplage of een verschil in waardering?

Lees hier het HELE RAPPORT.
Het lijkt er op dat de gemeente als subsidieverlener slechts interesse heeft in “nieuws over de stad”, terwijl de buurtkranten er zijn voor het “nieuws uit de buurt”. Daar bestaat geen alternatief voor.

Als stadsdelen de subsidies zouden willen stopzetten, wat sparen ze dan helemaal uit? Hoe gaan ze dan de vele niet zo digitale mede-Amsterdammers van informatie over hun buurt voorzien? Een eigen gemeentekrant per buurt? Zou dat niet veel duurder uitpakken?

Voorlopig zijn wij nog heel blij met onze buurtkranten. En kranten uit een andere buurt zijn ook allemaal digitaal te lezen (in ieder geval in stadsdeel Centrum). Dus kon het aantal lezers van een buurtkrant wel eens flink groter zijn dan gedacht. Voor wie daar nog niet bekend mee was, bekijk onze buurtkrantenpagina. En voor de liefhebber zijn er ook nog nieuwsbrieven. Wilt u meer kranten of nieuwsbrieven kwijt? Meld ze met url aan wijkcentrum@oudestadt.nl

 

1 reactie

  1. Margot Mudde schreef:

    Ik, 58 jarige werkende vrouw vind een huis aan huis bezorgde buurtkrant absoluut onmisbaar.