Buurtenoverleg EuroPride

Print Friendly, PDF & Email

EuroPride

Aan de oproep voor een buurtenoverleg op  donderdag 19 mei in het Wijkcentrum is goed gehoor gegeven. Buurtorganisaties en belangstellende overlegden met elkaar om een zienswijze voor hun buurt op te stellen over de vergunningaanvraag voor de EuroPride.
Een delegatie van het bestuur heeft gesproken met vertegenwoordigers van de buurten Westelijke Grachtengordel Noord & Zuid (buurten 6 en 7), vereniging Amstelveldbuurt, Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité Woonboten Prinsengracht, Stichting Nachtwacht, SamenZeedijk en De Federatie Wij-Amsterdam.

De organisaties onderschrijven de doelstelling om feestelijke activiteiten op openbare plekken in de stad te organiseren, om de diversiteit zichtbaar te maken, mensen trots te laten zijn op wie ze zijn en solidair te zijn met LHBTI in landen waar dit nog niet voor geldt. Echter de vergunningaanvraag gaat uit van een veel groter evenement dan voorheen, waar veel nadelen aan kleven. Bij de bewoners spelen daarbij de ervaringen uit het verleden en zij zien dat de voorgestelde maatregelen (weer) onvoldoende dreigen te zijn.

Afgesproken is dat iedere organisatie zijn buurt-eigen zienswijze indient bij de gemeente en dat het Wijkcentrum hun zienswijze ondersteunt en de zijne maakt. Alle vertegenwoordigers zijn eensgezind, dat de gemeente niet positief kan besluiten op een aantal aspecten van de voorliggende vergunningaanvraag. Ook waren alle aanwezigen het er over eens dat dit slechts een eerste stap is naar een bezwaarprocedure en zij de gang naar de rechter niet zullen schuwen. De belangen van de bewoners dienen in alle opzichten gerespecteerd worden. Tevens is afgesproken dat contact gezocht wordt met de organisatoren van de EuroPride. Wordt vervolgd.


Download hier:

  1. Zienswijze van het Wijkcentrum d’ Oude Stadt
  2. Bijlage overzicht van Wij-Amsterdam: Toetsing vergunningsaanvraag
  3. Bijlage overzicht bezoekersaantallen en aanwezige sanitaire voorzieningen
  4. Bijlage NSG Notitie Geluidisolatie gevels bij lage tonen muziekgeluid

Zienswijze (voor zover gepubliceerd) van: