Buurtenoverleg zienswijze vergunningaanvraag EuroPride

Print Friendly, PDF & Email

EuroPride

Elk jaar wordt in een Europese stad de EuroPride gehouden, en dit jaar in Amsterdam. Het is de ‘Europese versie’ van de Gay Pride. Al jaren een feest tot genoegen van zeer velen in en buiten Amsterdam, en dat moeten we vooral zo houden. Voor dit evenement wordt nu een vergunning aangevraagd (met bijlagen). Bewoners kunnen uiterlijk 23 mei een zienswijze indienen. Hulp hierbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum, of kom naar naar het buurtenoverleg op donderdag 19 mei om 17.00 uur.

Tijdens de EuroPride worden over 15 dagen verspreid zo’n 200 bijeenkomsten, debatten en congressen in de stad gehouden. Positief is ook dat er feestelijke activiteiten op openbare plekken in de stad georganiseerd worden om juist de diversiteit zichtbaar te maken, mensen trots te laten zijn op wie ze zijn en solidair te zijn met doelgroepen en landen waar dit nog niet voor geldt.

Aanvraag vergunning
Op de website van de gemeente ligt ter inzage de aanvraag met bijlagen voor de Evenementen-vergunning EuroPride. Festiviteiten worden gehouden In de periode 22 juli tot en met 7 augustus. De gemeente vraagt aan bewoners uiterlijk 23 mei een zienswijze in te dienen. Het evenement vindt plaats op vele locaties, (pdf), vooral in het centrum, inclusief distributiepunten drank (bar) en eten (pdf).

Nadelen
Helaas kleven er ook nadelen aan zo’n groots evenement. Bewoners die al vorig jaar bij de gemeente problemen duidelijk hebben aangekaart,  zien nu dat de voorgestelde maatregelen (weer) onvoldoende dreigen te zijn.  Daarom hebben organisaties Wij-Amsterdam, een groep bewoners van de Westelijke Grachtengordel Noord, comité woonbootbewoners Prinsengracht, Prinsengracht walbewoners, het Wijkcentrum d’ Oude Stadt  benaderd voor een breder overleg met vertegenwoordigers van andere buurtgroepen. Dat gaat om welke zienswijze in te dienen bij de nu voorliggende vergunningaanvraag voor hun specifieke evenementenlocatie.

Analyse
De organisatoren zeggen dat tijdens de EuroPride dit jaar extra inzet gepleegd wordt op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen. Echter een eerste toetsing van de vergunningaanvraag (pdf) aan de nota Evenementen in de binnenstad, het draaiboek evenementen, de nota Stad in Balans en het Vernieuwde Coalitieakkoord leert anders. In het overzicht  van Wij-Amsterdam Toetsing vergunningsaanvraag staat nu al voldoende informatie om een onderbouwde zienswijze te maken.

Ook is door hen een analyse gemaakt van de bezoekersaantallen en aanwezige sanitaire voorzieningen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in de aanvraag het aantal sanitaire voorzieningen ver beneden de normen blijft, waardoor veel evenement bezoekers uiteindelijk elders hun behoefte doen, tot grote ergernis van bewoners.

Oproep
Daarom heeft het wijkcentrum vertegenwoordigers van buurtgroepen in het centrum van de stad uitgenodigd om te komen naar het extra buurtenoverleg op:

donderdag 19 mei om 17.00 uur
in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam (Hoe kom ik daar?).

Doel van het overleg is te komen tot een stuk waarmee individuele bewoners en/of hun vertegenwoordigers in hun buurt op goede gronden een zienswijze op de voorliggende vergunningaanvraag kunnen indienen voor hun specifieke evenementenlocatie.

Voor de bijeenkomst is het nodig de stukken goed door te lezen en met name de gevolgen van het evenement voor het eigen woongebied te bekijken. Betrokkenen hebben immers zicht op de feitelijke situatie ter plaatse waardoor specifieke zakelijke argumenten naar voren zijn te brengen die het evenement verbeteren, en waarbij de belangen van de bewoners in alle opzichten ook gerespecteerd worden.