Bruggen Vijzelstraat

Print Friendly, PDF & Email

brug2

Donderdagavond 15 september discussieerden buurtbewoners en geïnteresseerden over mogelijke scenario’s om de bruggen op de Vijzelstraat aan te pakken.

Als vervolg op de bijeenkomst van 7 maart jl. presenteerde mevrouw Haeck de stand van zaken en mogelijke planning bij de aanpak van de bruggen in de Vijzelstraat/-gracht. De bruggen over de Herengracht (brug 30) en de Keizersgracht (brug 41 Johanna Borskibrug) moeten worden vernieuwd. Van de brug over de Prinsengracht (brug 70 Walenweeshuisbrug) moet in ieder geval het brugdek worden vervangen.

De wijze waarop en wanneer werd besproken aan de hand van scenario’s. Daarbij kwam de vraag aan de orde in hoever er uitvoering geven moet worden aan de herprofilering (Rode loper), met name omdat de bruggen toch t.z.t. onder handen worden genomen. Ter sprake kwam ook de verhoging van brug 37 (in de Utrechtsestraat over de Keizersgracht) en de impact daarvan op de planning en mogelijke scenario’s en de verkeersveranderingen rond het Muntplein en de invloed op de Vijzelstraat/-gracht.

Inmiddels is er een begeleidingscommissie. Vertegenwoordiging vanuit de bewoners wordt gemist.  De opmerkingen van de aanwezigen deze avond werd daarom als zeer waardevol ervaren. Heeft u interesse, of nog vragen over de bruggen? Neem dan contact op met mevrouw Haeck via e.haeck@amsterdam.nl.

Bekijk hieronder de presentatie

[gview file=”https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2016/09/20160915-presentatieoudestadt.pdf” profile=”3″ height=”400px” width=”575px” save=”1″]