Beslissing

Print Friendly, PDF & Email

Op 18 juli vond een 3 uur durende hoorzitting plaats over de Pridevergunning 2017. Daarbij werden alle bezwaarden gehoord, waarna de vertegenwoordiger van de gemeente het woord kreeg (een herhaling van het pleidooi in de rechtszaak). De bezwaarden hadden de bezwaarcommissie verzocht vooral niet “te knippen en plakken”, het advies zorgvuldig op te stellen, zodat een zorgvuldig en weloverwogen besluit genomen kon worden. Op vrijdag 28 juli ontvingen wij per e-mail een ongedateerde beslissing op bezwaar, waaruit weer duidelijk bleek dat bezwaarcommissies niet onafhankelijk zijn.

De bezwaren

 1. Procedureel: er is rolvermenging, van vergunninghouder, organisator en vergunningverlener en er is een veel te late aanvulling op de vergunning waarbij geen inspraak mogelijk is.
 2. Het nieuwe geluidsbeleid is NIET SAMEN MET BEWONERS ontwikkeld!
 3. Nieuwe norm van 85 dB(C) op de gevels met een matige geluidswering gaat binnen over de grens van spraakverstaanbaarheid en daarmee van onduldbare overlast (50 dB(A)
 4. Het vergunde maximum is maar liefst 10 dB boven de norm: tot 95 dB(C) op de gevel kan binnenshuis op wel 65-70 dB(A) neerkomen, 2-3 avonden lang!
 5. Dergelijke hoge waarden db(A) en dB(C) binnenshuis zijn tijdens de EuroPride 2016 ook bij omwonenden binnenshuis gemeten.
 6. Waarom moet een evenement van “bijzonder belang” veel luider dan de norm die op zich al geluidshinder oplevert?
 7. Het advies van Omgevingsdienst is niet kenbaar gemaakt en wijkt af van het gestelde in de vergunning en maatregelen tegen overlast “kunnen”, niet “moeten”.
 8. Naast dB(C)norm ontbreekt onterecht de dB(A) norm. Handhaving op binnennorm onmogelijk.
 9. Krijgen opvarenden van de paradeboten professionele gehoorbescherming?
 10. De overschrijding van de grens van onduldbare hinder mag niet ter zijde kan worden geschoven om voorrang te verlenen aan andere belangen, zoals het maatschappelijk belang bij het organiseren van evenementen (ECLI:NL:RBOVE:2014:6440).
 11. Op de meeste plein- en straatfeesten is het verschil tussen 2016 en 2017 slechts +2 of -3 dB(C), zonder gevelcorrectie van 3 dB, die er weer bij opgeteld wordt.
 12. Uitspraak voorzieningenrechter Amsterdam van 2 augustus 2016 (Stichting Pluk de Nacht): norm op de gevel van de omliggende woningen niet meer dan 45 dB(A) en de lage tonen niet meer dan 55 dB(C).
 13. Uitspraak rechtbank Roermond (Solar): o.a. de gemeente had een onderzoek moeten doen naar de gevelwering, de geluidshinder moet geminimaliseerd worden.
 14. Een geluidsplan, eis in de vergunning, is niet beschikbaar.
 15. Richtlijnen, APV en nieuwe evenementenbeleid: eindtijden ’s avonds op 23:00 uur. Er is geen reden om daarvan af te wijken naar 24:00 uur met daarbij nog een uitlooptijd van een uur. Zeker niet nu het niet om een dag gaat!
 16. Vondelpark: Uit niks blijkt garantie dat buiten de 25% van het park geen geluidsoverlast is. En waar is het geluidsplan?
 17. Evenemententerreinen liggen te dicht op elkaar, waardoor overlappende hinder vanaf verschillende podia.
 18. Locaties niet getoetst op geschiktheid.
 19. NSG heeft metingen verricht op de Zeedijk, waaruit blijkt dat zelfs bij de voorgestelde en weer losgelaten norm van 85 dB(C) de geluidshinder onduldbaar is (>50 dB(A) binnenshuis).
 20. Gebrek aan handhaving, klachtafhandeling ondermaats.
 21. Waternet handhaaft niet op versterkte muziek.
 22. Te massaal feest op het Amstelveld, ondanks toezeggingen stadsdeel en eigen beleidskader niet slechts 1 maar 2 dagen. Wie in de stad woont kan enige hinder verwachten?? Lees dan brief Ombudsman Metropool Amsterdam: Feesten of Beesten? van 16 november 2016.
 23. Waarom zijn er geen geluidsbegrenzers?
 24. De Burgemeester gaat niet over de volumes, hij gaat alleen over de openbare orde.
 25. Er zijn geen sancties vermeld in de vergunning bij overtreding.
 26. Overlast van drank en drugsgebruik, piesen, poepen en kotsen tegen voordeuren en in keldertrappen.

Beslissing op bezwaar
U heeft maar te dulden.

Vluchten kan niet meer: de Veluwe is vol.

Bijlage