Alcoholverbod

Print Friendly, PDF & Email

In gebieden waar een alcoholverbod geldt, mag u in de openbare ruimte geen alcohol drinken en geen alcoholhoudende drank in aangebroken flessen, blikjes, glazen bij u dragen. In samenwerking met handhavingsverzoek.nl heeft een bewoner van het centrum van Amsterdam bij de gemeente een handhavingsverzoek daartoe ingediend.

Handhavingsverzoek
De bewoner wil dat dat het nuttigen van “supermarkt-bier’ op straat door de gemeente wordt aangepakt. De bezoekers worden snel dronken en veroorzaken overlast voor overige bezoekers en . De Wallen liggen in het weekend bezaaid met lege blikjes.

Antwoord gemeente
Uitvoerig wordt ingegaan op de beginselplicht (tot handhaving); bij een overtreding van een wettelijk voorschrift en wanneer een bestuursorgaan wordt verzocht handhavend op te treden, moet het bestuursorgaan in principe gehoor geven aan het handhavingsverzoek. Tenzij zaken binnenkort gelegaliseerd worden, maar dat is hier niet aan de hand, dus zijn we gehouden handhavend op te treden tegen het nuttigen van alcohol op straat…….

Echter….
Het handhaven van het alcoholverbod heeft de aandacht van zowel politie als toezichthouders. Die hebben in de afgelopen 2 maanden 177 boetes opgelegd aan overtreders van het alcoholverbod. Hieruit blijkt het handhavend optreden, waardoor het handhavingsverzoek van de bewoner wordt afgewezen………

Meteen bezwaar
De bewoner heeft inmiddels bezwaar aangetekend. In twee maanden slechts 177 boetes is geen argument nu hetzelfde aantal boetes op vrijdag en zaterdagavond per uur kunnen worden opgelegd. De straten op de Wallen zijn dan gevuld met drinkende en dronken toeristen. Aandacht voor is niet voldoende, nu dient men op te treden. De wet is immers duidelijk, de gemeente dient te handhaven.  Een overheid die de wet aan haar laars lapt is een zeer slecht voorbeeld voor de burgers. Het feit dat er structureel te weinig handhavers worden ingezet, is een bewuste politieke keuze.

Daarna heeft de bezwaarmaker een raadsadres ingediend en een WOB verzoek. De wet openbaarheid van bestuur verplicht de gemeente om de gevraagde informatie te verstrekken. Lees hier meer…

Bronnen: