De Stem van Centrum

Print Friendly, PDF & Email

Wie een idee heeft mag het zeggen. Van een stopverbod voor toeristen tot het slaan van nieuwe bruggen en het verminderen van het aantal straatmuzikanten, vooral die hele slechte. Van het afremmen van auto’s of juist fietsen tot het verplaatsen van toeristentrekkers.

Het plan met de meeste stemmen komt op de agenda van het Algemeen Bestuur. Eén keer per maand wordt op een vast moment gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft. Welk voorstel dit is, wordt op de peildatum om 16:00 uur vastgesteld. De eerste peildatum is 30 augustus. De volgende 4 oktober.

Heeft uw voorstel de meeste stemmen?
Dan krijgt u per email een uitnodiging om uw voorstel toe te lichten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarna neemt het bestuur een besluit over het voorstel.
Het lijken net kleine minireferendumpjes, maar dat zijn het dus niet. Met uw voor-, of tegenstem kunt u ook uw argumenten publiceren. Dat wordt jammer genoeg tot nu toe te weinig gedaan.

Meer informatie: