Auteur: Admin

Werkzaamheden Kloveniersburgwal

Eind maart start stadsdeel Centrum met de werkzaamheden aan de oneven zijde van de Kloveniersburgwal ter hoogte van de huisnummers 121 – 143. De werkzaamheden zullen eind juni afgerond zijn. Klik hier voor meer achtergrond informatie.

Binnenstadbewoners Amsterdam willen schone lucht

Een aantal actieve binnenstadbewoners willen dat de politiek zich harder maakt voor schone lucht in de binnenstad. Ze geven een aantal suggesties waarmee de luchtkwaliteit aanzienlijk beter kan worden. Lees hier het artikel.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Stadsdeel Centrum heeft het handhavingsprogramma gepubliceerd. In dit document kunt u lezen waar de prioriteiten liggen en waar extra aandacht aan wordt besteed in 2014. Klik hier voor het document en klik om naar het nieuws op de stadsdeelsite te gaan.

Ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht

Het ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht ligt ter inzage. Het plan ligt ter inzage tussen 7 maart en 17 april 2014. Het ontwerpbestemmingsplan ligt op het stadhuis ter inzage of u kunt het bekijken via deze link. U kunt tot uiterlijk 17 april een zienswijze indienen/mondeling toelichten. Klik hier voor informatie waar uw zienswijze naar toe kunt sturen of kunt toelichten.

VVAB; drukte in het pretpark

De VVAB heeft een literair onderzoek uitgevoerd en een essay geschreven naar aanleiding van de door de Gemeente Amsterdam georganiseerde avond ‘Balans voor de Binnenstad’ en gepubliceerde rapport ‘Drukte in de Binnenstad’. Klik hier om de essay te lezen. Wat vindt u van de essay? Email naar florian@oudestadt.nl

Alcoholverbod verlengd tot 1 maart 2015

Stadsdeel Centrum heeft de de gebieden waar geen alcohol mag worden gedronken verlengd tot 1 maart 2015. Klik hier voor de kaart (rechterkolom) en meer informatie over de totstandkoming van dit besluit en voor wie het is bedoeld.

Zwembad in tuinhuis

Al enige tijd bestaat er ophef over het plaatsen van een zwembad in een tuinhuis aan de Herengracht. De voorzieningsrechter heeft een uitspraak gedaan en die luidt: Een zwembad in een tuinhuis moet worden aangemerkt als overdekt zwembad en daarvoor dient een bouwvergunning worden aangevraagd in stadsdeel Centrum. De rechter vindt ook dat het bestemmingsplan dat ten doel...

Trendrapport Binnenstad 2012-2013

Gisteren werden de nieuwste cijfers bekendgemaakt in Pakhuis de Zwijger. Het was een veelzijdige avond waarbij veel gesproken werd over de term ‘drukte’. Mocht u geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen in de binnenstad, klik dan hier. Op de website vindt u ook achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen.

Bewonersinitiatief De Rijkskas

Een aantal bewoners hebben een bijzonder plan bedacht om het “braakliggend terrein” naast Paradiso op te vullen. Bewoners hebben namelijk bedacht om een design-kas te bouwen. De Rijkskas moet functioneren als educatief – creatief centrum die de link legt tussen historie, voeding en innovatie waarbij de gekweekte groente op het menu staan in het restaurant van het Rijksmuseum....

O+S Rapportage: Participatie van Amsterdammers in de buurt

Op 21 november was er in de Openbare Bibliotheek Amsterdam een presentatie over de participerende Amsterdammer en de nieuwste ontwikkelingen, trends en cijfers daarop. Tijdens deze middag waren er verschillende presentaties over de veranderende samenleving. Er werd onder andere gesproken over de deeleconomie. Welke voordelen dit heeft, maar ook wat de gevolgen daarvan zijn. Jos van der Lans...

Inspraakbijeenkomst concept ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht

Op 9 december is er een inspraakbijeenkomst over het concept-ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht. De avond start om 19.00 uur en vindt plaats in De Bazel. Tijdens de inspraakavond kunt u vragen stellen en officieel inspreken. Klik hier voor meer informatie over de avond en de termijnen. Het concept ontwerpbestemmingsplan ligt overigens sinds 15 november ter inzage op het stadshuis.

Conferentie Balans in de Binnenstad

In september 2012 organiseerde wijkcentrum d’Oude Stadt een discussieavond genaamd Buurt in Balans. Op 18 december organiseert stadsdeel Centrum in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een vervolg op onze discussieavond en naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde O+S Trendrapport 2012-2013. Het programma behelst een plenair gedeelte met diverse sprekers en een drietal soorten stadsgesprekken met de onderwerpen; toerisme,...

nota grenzen aan het Hotelbeleid

Stadsdeel Centrum heeft aanvullingen aangebracht aan het huidige Hotelbeleid. De reden hiervan is dat de gemeente Amsterdam een betere spreiding wil van hotels in Amsterdam. De aanscherpingen bestaan uit drie facetten; er worden geen nieuwe hotelinitiatieven aangenomen, het begrip ‘uniek hotelconcept’ is verduidelijkt en de medewerking aan initiatieven voor nieuwe tophotels in het centrum wordt teruggebracht tot slechts...

Nieuwe nota Horecabeleid

Op 19 november heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum het nieuwe Horecabeleid vrijgegeven. Het nieuwe Horecabeleid treedt in 2014 in werking. In de nieuwe nota staan onder andere de verruimingsmogelijkheden in voor horeca in het centrum. Het gaat dan onder andere om verruiming van horeca in deelgebieden van het centrum en om verruiming van opening- en sluitingstijden...

Verslag Touringcar Symposium

Op 8 november was er in hotel De L’Europe een besloten bijeenkomst om te brainstormen over oplossingen van de touringcarproblematiek in de Amsterdamse binnenstad. Het was een zeer interessante en productieve bijeenkomst die bestond uit drie onderdelen; Inleiding van vijf verschillende belanghebbenden waaronder ondernemers, gemeente Amsterdam en bewoners, drie brainstormsessies en plenaire conclusies van onder andere Jeroen Slot...

Shortstayonderzoek: ‘Ik doe geen oog meer dicht!’

Gisterenmiddag vierde het Amsterdams Steunpunt Wonen zijn 25-jarig jubileum in Felix Meritis. Tijdens de short-stay workshop, presenteerde WSWonen het onderzoeksrapport: “Ik doe geen oog meer dicht!”. Dit is een onderzoek naar de overlast van short-stay verhuur in de Amsterdamse binnenstad. Het onderzoek werd aan het eind van de presentatie aan stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren overhandigd. Gisteren hadden de...

Rapport Drukte in de Binnenstad

De gemeente Amsterdam heeft afgelopen week een rapport uitgebracht over de drukte in de Amsterdamse binnenstad. De laatste keer dat de drukte in de Amsterdamse binnenstad gemeten is was in 2001. Volgens het huidige rapport is het stukken drukker geworden in het centrum. Klik hier voor de site van O&S waar dit en andere onderzoeken te vinden zijn.

Welstandnota ‘De Schoonheid van Amsterdam’ treedt in werking

De welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam’ is op 9 september in werking getreden. Voorheen waren er vijftien verschillende welstandsnota’s in elk stadsdeel. Dit is teruggebracht naar één welstandsnota Amsterdam groot. Klik hier voor meer achtergrondinformatie

Stadsdorp Buurt 7 opgericht!

Actieve bewoners hebben het initiatief genomen om, in navolging van Stadsdorp Zuid, een stadsdorp op te zetten. Doelstelling: zo lang mogelijk zelfstandig, plezierig en onder eigen regie thuis te kunnen blijven wonen met hulp uit de eigen vertrouwde omgeving. Het is duidelijk dat de overheid steeds minder investeert in de nodige voorzieningen, waardoor het van belang is dat...