Ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht

Print Friendly, PDF & Email

Het ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht ligt ter inzage.

Het plan ligt ter inzage tussen 7 maart en 17 april 2014. Het ontwerpbestemmingsplan ligt op het stadhuis ter inzage of u kunt het bekijken via deze link.

U kunt tot uiterlijk 17 april een zienswijze indienen/mondeling toelichten. Klik hier voor informatie waar uw zienswijze naar toe kunt sturen of kunt toelichten.