Conferentie Balans in de Binnenstad

Print Friendly, PDF & Email

In september 2012 organiseerde wijkcentrum d’Oude Stadt een discussieavond genaamd Buurt in Balans. Op 18 december organiseert stadsdeel Centrum in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een vervolg op onze discussieavond en naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde O+S Trendrapport 2012-2013.

Het programma behelst een plenair gedeelte met diverse sprekers en een drietal soorten stadsgesprekken met de onderwerpen; toerisme, bevolkingstrends en bedrijvigheid. U kunt zelf kiezen aan welk gesprek u wil deelnemen.

Klik hier voor meer informatie over deze avond. U dient zich in te schrijven als u deze avond wil bijwonen. Dit kunt u doen via deze link.