Stadsdorp Buurt 7 opgericht!

Print Friendly, PDF & Email

Actieve bewoners hebben het initiatief genomen om, in navolging van Stadsdorp Zuid, een stadsdorp op te zetten. Doelstelling: zo lang mogelijk zelfstandig, plezierig en onder eigen regie thuis te kunnen blijven wonen met hulp uit de eigen vertrouwde omgeving. Het is duidelijk dat de overheid steeds minder investeert in de nodige voorzieningen, waardoor het van belang is dat wij als buurtgenoten/dorpsgenoten meer naar elkaar gaan omzien.

Ons gebied sluit aan bij de bestaande wijkindeling – buurt 7 – daarom de naam: Stadsdorp Buurt 7.
De buurt wordt begrensd door : Prins Hendrikkade, Damrak, Dam, Raadhuisstraat, Prinsengracht, Brouwersgracht – zie het logo hierboven.

Wij willen ons als stadsdorp actief inzetten voor anderen, initiatieven ontplooien, bemiddelen in o.a. betrouwbare en betaalbare dienstverlening op het gebied van klussen, zorg, maar zeker ook sociale activiteiten, om vereenzaming te voorkomen.

Voor meer informatie: website stadsdorp buurt 7